Management Executiv

Lucia Ionascu

Director Departament Economic
Nascuta: 24 mai 1956.

Experienta profesionala:

„Din 1983 m-am alaturat echipei Romgaz ocupand succesiv posturile de analist programator, economist, sef birou contabilitate, director adjunct economic, director economic al Romgaz, director departament economic, director directie economica, director general adjunct, director economic al Sucursalei de Productie Medias iar in prezent sunt director Departament Economic
Romgaz.”

Educatie si formare:

2009-  master Protectia Mediului, Universitatea ,,Babes Bolyai” – Cluj Napoca;

2006-  auditor financiar  - Camera Auditorilor Financiari din Romania;
2000-  expert contabil  - C.E.C.C.A.R.;
1979-  economist diplomat Facultatea de Stiinte Economice – Timisoara, Timis.

Maria Magdalena Prisca

Director Directia Financiara

Nascut: 22 mai 1967.

Experienta profesionala:

„Economist de profesie, m-am alaturat echipei Romgaz in anul 1994, ocupand succesiv functiile de economist, sef birou, sef serviciu trezorerie, iar in prezent sunt director Directia Financiara la sediul Romgaz Medias.”

Educatie si formare:

1989- Economist, Academia de Studii Economice Bucuresti, Facultatea de Planificare si cibernetica economica.

Dan Paul Stefanescu

Director Divizia Explorare-Productie

Nascut: 21 aprilie 1954.

Experienta profesionala:
„In 1990 m-am alaturat echipei Romgaz ca sef sectie productie, iar ulterior am ocupat functiile de inginer sef si director Sucursala Productie Medias, director Directia Productie. In prezent sunt director Divizia Explorare-Productie Romgaz. In perioada 2000-2001 am fost director Directie Control a Agentiei Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale, Bucuresti. In paralel cu activitatea de productie desfasor si activitati didactice incepand din anul 1983. In prezent sunt profesor universitar la Catedra de Stiinte si Tehnologia Materialelor, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, Facultatea de Inginerie H. Oberth.”

Educatie si formare:
1994- doctor-inginer in Stiinte Tehnice, domeniul inginerei zacamintelor de hidrocarburi, Universitatea Petrol-Gaze, Ploiesti;
1981- inginer, Universitatea “Petrol-Gaze” Ploiesti, Facultatea Forajul Sondelor si Exploatarea Zacamintelor de Titei si Gaze.

Distinctii si apartenenta la organizatii:

 • fondatorul si redactorul sef al Revistei Nationale de Gaze Naturale, ISSN 1454-2692, publicatie aparuta in anul 1999;
 • atestat de catre Agentia Nationala de Resurse Minerale in domeniile: elaborarea/expertizarea documentatiilor geologice, tehnice si tehnico-economice pentru operatiuni petroliere si expertizarea, conducerea/coordonarea activitatilor legate de cercetarea geologica a resurselor minerale.

Lucrari publicate:

 • Stefanescu, D. P. - Practica extractiei gazelor naturale, vol.1, Editura Universitatii din Sibiu, I.S.B.N. 973-9280-70-6, 136 pag., 1996, Universitatea "L. Blaga", Sibiu
 • Stefanescu, D. P. - Practica extractiei gazelor naturale, vol.2, Editura Universitatii din Sibiu, I.S.B.N. 973-9280-70-6, 241 pag., 1997, Universitatea "L. Blaga", Sibiu
 • Stefanescu, D. P. - Elemente de ingineria zacamintelor de gaze naturale, Editura Universitatii din Sibiu, Sibiu, ISBN 973-9410-47-2, 154 pag., 1999, Universitatea "L. Blaga", Sibiu
 • Stefanescu, D. P. - Teorie si aplicatii numerice in ingineria zacamintelor de gaze naturale, Editura Universitatii din Sibiu, I.S.B.N. 973-651-434-X, 286 pag., 2002, Universitatea "L. Blaga", Sibiu
 • Stefanescu, D. P.,  Foidas, I. - Indrumar de laborator,  probleme si teste in  Extractia si Conditionarea Gazelor Naturale, 157 pag., Universitatea "L. Blaga", Sibiu, 2005, ISBN 973-739-055-05
 • Stefanescu, D. P. – Introducere in Reabilitarea Zacamintelor Mature de Gaze Naturale – Teorie si Studii de Caz, Editura  Universitatii "L. Blaga", Sibiu, 2011, ISBN 978-606-12-0179-2, 392 pag.
Pavlovschi Vlad

Director Directia Dezvoltare Afaceri

Nascut: 11 decembrie 1966.

Experienta profesionala:

„Din 1991, dupa finalizarea studiilor universitare, am inceput activitatea in Romgaz ocupand succesiv urmatoarele functii: inginer, inginer sef formatie, sef serviciu si director adjunct exploatare conducte magistrale. In anii 1997/1998 am condus echipa de proiect pentru realizarea Studiului de fezabilitate privind reabilitarea sistemului national de transport dupa care am fost numit inginer sef al directiei de cooperare internationala a Romgaz unde am coordonat implementarea proiectelor cu finantare de la Banca Mondiala. Intre anii 2000 – 2004 am activat in cadrul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale Transgaz SA ca inginer sef proiectare. Ulterior am ocupat functia de director in cadrul Unitatii de management de proiect Nabucco pana in anul 2006, dupa care am functionat pe urmatoarele posturi: director cooperare internationala, director general adjunct si director departament. In anul 2010 m-am alaturat echipei de la Nabucco Gas Pipeline România SRL in calitate de director general. In prima jumatate a anului 2014 am activat in cadrul SC Armax Gaz SA Medias ca director general adjunct, iar in prezent sunt director directia dezvoltare afaceri al Romgaz”.

Educatie si formare:

2009- doctor inginer in domeniul Stiinta si ingineria materialelor, Universitatea Lucian Blaga Sibiu;

1999- Master Valorificarea gazelor naturale, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Facultatea de inginerie;

1991- Inginer, Universitatea Transilvania Brasov, Facultatea de utilaj tehnologic si metalurgie.

 

Mircea Lucian Birsan

Director Directia Mecanica

Nascut: 27 iulie 1972.

Experienta profesionala:

„Inginer de profesie, m-am alaturat echipei Romgaz in anul 1996, ocupand functiile de inginer, sef birou achizitii publice, director adjunct directia comerciala, sef serviciu achizitii, director Departament Tehnic Achizitii iar in prezent sunt director Directia Mecanica Romgaz.”

Educatie si formare:

2002- master Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Facultatea de inginerie, Valorificarea gazelor naturale;

1995- inginer mecanic, Universitatea Transilvania Brasov, Facultatea de inginerie tehnologica, Tehnologii si echipamente neconventionale.

Adrian Lucian Stancu

Director Directia Management Corporativ, Calitate, Mediu

Nascut 13 septembrie 1964.

Experienta profesionala:


„Din 1989, imediat dupa absolvirea studiilor universitare, m-am alaturat echipei Romgaz incepand ca inginer productie, inginer serviciu planificare, sef serviciu inginerie de zacamant si tehnologii noi, director planificare strategica, director exploatare-productie, director productie–dezvoltare, director exploatare, inmagazinare subterana, director departament resurse umane & tehnologia informatiei & HSEQ, director general adjunct iar in prezent sunt director Directia Management Corporativ, Caliate, Mediu al Romgaz.”

Educatie si formare:

2005- Diploma Profesionala in Management (etapa I a MBA), The Open University- Business School, London, Chartered University;

1989-  Inginer diplomat Forajul sondelor si exploatarea zacamintelor de petrol si gaze, Institutul de Petrol si Gaze, Ploiesti.

Horea Sorin Bodogae

Director Directia Achizitii

Nascut: 22 februarie 1954.

Experienta profesionala:

„Inginer de profesie, din 1981, dupa absolvirea studiilor universitare am inceput activitatea in Romgaz ca inginer stagiar, iar ulterior ca sef serviciu proiectare. Dupa 1991 am profesat 9 ani in mediul privat, revenind in 2000 in echipa Romgaz ca sef Serviciu Masurare si Calitate Gaze, iar in prezent sunt director Directia Achizitii.”

Educatie si formare:

1981- Inginer, Facultatea de Mecanica – Institutul Politehnic Cluj Napoca.

Distinctii si apartenenta la organizatii:

 • 1990- Primar al Municipiului Medias, in perioada ianuarie-noiembrie 1990;
 • Din 2008- Membru in Comitetul Director si Adunarea Generala a Actionarilor al A.S.R.O. (Asociatia de Standardizare din Romania);
 •  Membru al Clubului Rotary Medias – Rotary International.
Vasile Ciolpan

Director Departament Comercializare Energie

Nascut: 13 ianuarie 1964.

Experienta profesionala:

„Inginer de profesie, m-am alaturat echipei Romgaz in anul 2010, ocupand postul de sef serviciu Dezvoltare Achizitii-Vanzare Gaze Naturale pe Piata Externa, si avand sarcini cu preponderenta in: dezvoltarea pietei externe, incheierea contractelor de achizitie si vanzare gaze naturale, realizarea de studii de piata, managementul riscurilor, prognoze de preturi, analize de marketing legate de piata energiei si promovarea si sustinerea intereselor Romgaz pe piata externa, director Departament Vanzari Gaze. In prezent sunt director Departament Comercializare Energie la sediul Romgaz Medias.”

Educatie si formare:

2007- Doctor in economie, Managementul firmei, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu;

1988-  inginer, Institutul Politehnic  Iasi, Facultatea de Electrotehnica-Electronica si Telecomunicatii.

Distinctii si apartenenta la organizatii:

 • 2009 – prezent: Lector universitar, Universitatea Alma Mater, Sibiu;
 • 2008 – 2009: Asistent universitar, Universitatea Alma Mater, Sibiu;
 • Presedinte Fundatia Hermann Oberth;
 • Membru al Asociatiei Analistilor Tehnici din Romania privind piata de capital;
 • 2001-2002  Presedinte Rotary Club Medias.

Cursuri universitare management, marketing, piata de capital, negocierea in afaceri sustinute in cadrul Universitatii Alma Mater. Am publicat 23 studii si articole in reviste de specialitate.

Dan Nicolae Morariu

Director Directia Tehnologia Informatiei

Nascut: 12 aprilie 1968.

Experienta profesionala:

„Informatician de profesie, m-am alaturat echipei Romgaz in 1996 ca inginer de sistem, intre 2000 si 2001 am fost sef serviciu tehnologia informatiei la Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Gazelor Naturale – Bucuresti, iar in prezent sunt director Tehnologia Informatiei la Romgaz.”

Educatie si formare:

1993- licentiat in Informatica si Matematica, Facultatea de Matematica-Informatica, sectia Informatica a Universitatii Babes-Balyai, Cluj-Napoca.

Ioan Stan

Director Directia Management Resurse Umane

Nascut: 24 august 1955.

Experienta profesionala:

„In anul 1982 am inceput activitatea in compania Romgaz ca economist, iar ulterior am ocupat succesiv functiile de sef birou, inspector sef resurse umane, director, sef serviciu, iar in prezent sunt director Directia Management Resurse Umane Romgaz.”

Educatie si formare:

1980- Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de stiinte economice, specializarea finante-contabilitate.

Balazs Bela-Atila

Director Directia Management Energetic

Nascut: 11.04.1961.

Experienta profesionala:

 „Inginer de profesie, m-am alaturat echipei Romgaz in anul 2009, incepand ca sef birou Mentenanta - Serviciul Mecano-Energetic, Sef Serviciu pentru Situatii de Urgenta, Sef Serviciu Dezvoltare, Reglementare Energie Electrica iar in prezent sunt director Directia Management Energetic la Romgaz Medias.”

Educatie si formare:

2005- doctor in stiinte ingineresti, domeniu: Stiinta si ingineria materialelor, Universitatea Lucian Blaga,  Facultatea de Inginerie, Sibiu;

1987-  inginer, Institutul de Mine Petrosani, Facultatea de Mine.

Distinctii si apartenenta la organizatii:

 • 2002- 2003: membru in colectivul de lucru JICA Japonia, gestiunea deseurilor periculoase in Romania;
 • 2002- 2003: membru in colectivul de lucru aI Programului Mener / Tehnologii ecologice integrate de reciclare a deseurilor.