Mergi la conţinutul principal
Evolutie proiect

Evolutie Proiect CCTG

 • În data de 31.10.2016 a fost încheiat contractul de lucrări între S.N.G.N. Romgaz S.A. și Asocierea formată din Duro Felguera S.A. și S.C. Romelectro S.A. având ca obiect realizarea proiectului „Dezvoltarea CTE Iernut prin construcția unei centrale termoelectrice noi cu ciclu combinat cu turbine cu gaze”. Contractul este „la cheie”, respectiv proiectarea, livrarea echipamentelor, execuția lucrărilor și punerea în funcțiune a noilor capacități de producție a energiei electrice.
 • În data de 18.01.2017, Ministerul Energiei a aprobat cererea de finanțare din fondurile PNI, pentru un procent de 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiției.
 • În data de 14.03.2017 a avut loc, la sediul S.P.E.E. Iernut, întâlnirea de lansare a Proiectului între reprezentanții Romgaz și cei ai Asocierii Duro Felguera - Romelectro.
Evolutie Proiect CCTG

 

 • S-au întocmit documentațiile și s-au obținut toate autorizațiile necesare pentru execuția lucrărilor și exploatarea noii centrale (certificate de urbanism, autorizație de construire, ISCIR, ANRE, mediu etc).
 • Autorizația de Înființare nr. 1167/26.10.2016, pentru realizarea noii capacități energetice, emis de ANRE.
 • Autorizația de Desființare a construcțiilor existente pe amplasament, nr. 15/04.05.2017.
 • Autorizația de Construire nr. 32/17.10.2017 - Dezvoltarea CTE Iernut prin construirea unei termocentrale noi cu ciclu combinat, cu turbine cu gaze.
 • Avizele obligatorii de instalare ale tuturor celor patru cazane recuperatoare precum și pentru cazanul auxiliar de pornire, emise de ISCIR;
 • Acordul de Mediu pentru dezvoltarea CTE Iernut, emis de către Agenția pentru Protecția Mediului Mureș (AM nr. 1 din 06.12.2016), actualizat prin Anexa din 16.11.2019.
 • Avizul de gospodărie a apelor nr.87/19.09.2016 pentru modernizarea CTE Iernut, modificat cu Avizul 110/16.10.2019, emis de Administrația Națională „Apele Române”.
 • Avizul Tehnic de Racordare la Sistemul Energetic Național, al noilor capacități de producere a energiei electrice (ATR nr 38807/31.10.2016).
 • Contractul de racordare nr: C200/17757/31.10.2017 cu CNTEE Transelectrica SA.
 • În urma realizării procedurii de achiziție pentru lucrări de racordare, Transelectrica a încheiat contractul de execuție nr.10/2019, cu SMART SA.
 • Autorizații de funcționare pentru podurile rulante din sala mașinilor, precum și pentru podul de la stația de pompe de apă răcire, emise de CNCIR;
 • Au fost încheiate de către executant, contractele de achiziție a echipamentelor principale (turbine cu gaze, turbine cu abur și cazane recuperatoare) de la producătorul General Electric.
 • Au fost realizate, cu forțe proprii, lucrările de amenajarea terenului destinat amplasării noii centrale, care au constat în demolarea clădirilor existente, desființarea căilor ferate interioare și amenajarea platformelor pietruite.
 • Au fost avizate în CTE-SPEE Iernut, respectiv CTE-ROMGAZ, Proiectul Tehnic și Caietele de Sarcini, totalizând un număr de 17 volume.
 • Au fost executate lucrări de fundații indirecte (907 piloți de fundare) pentru clădirile și echipamentele principale ale centralei.

 • Au fost livrate în șantier echipamentele principale: turbinele cu gaze, turbinele cu abur, generatoarele electrice, modulele schimbătoare de căldură și structura cazanelor recuperatoare

Lucrări de construcţii - montaj executate

 • Montarea celor 4 turbine cu gaze, a reductoarelor de turație și a generatoarelor aferente acestora.
 • Montarea echipamentelor auxiliare ale turbinelor cu gaze (container de control electric și electronic – PEECC, modul de ulei și gaz, modul de spălare a compresorului de aer aferent TG, sistem de filtrare aer aspirație TG, sistem de evacuare gaze arse, module auxiliare pentru racordare borne generator – GNAC și GLAC, sistem de excitație generator - GSEC, sistem de pornire cu invertor - SFC, transformator de excitație, panouri de excitație și control, modul de stingere a incendiului cu CO2, etc.).
 • Montarea și testarea țevilor de interconexiune între turbinele cu gaze și echipamentele auxiliare ale acestora.
 • Montarea celor 2 turbine cu abur și a generatoarelor aferente.
 • Montarea echipamentelor auxiliare ale turbinelor cu abur (condensator de abur, pompe de condensat principal, pompe de vid, pompe de amorsare, sistem de spălare cu bile a condensatorului, expandoare, rezervoare de condensat, rezervoare și pompe de drenaj, vane de ocolire a turbinelor - BYPASS de înaltă și joasă presiune, module auxiliare pentru racordare borne și nul generator – GNAC și GLAC, sistem de excitație generator - GSEC, transformator de excitație, panouri de excitație și control, modul de ulei, vane de închidere și control pentru abur de joasă și înaltă presiune, instalații de abur de etanșare, etc.).
 • Montarea țevilor de interconexiune între turbinele cu abur și echipamentele auxiliare ale acestora.
 • Punerea în funcțiune a podurilor rulante de 25 Tf.
 • Punerea în funcțiune a podului rulant de 50 Tf.
 • Montarea celor 4 cazane recuperatoare (structură de susținere, module cu suprafețe de schimb de căldură, coș de fum, tambur ÎP, tambur JP, degazor, supape de siguranță, amortizoare de zgomot, armături de închidere și de reglaj, suporți de susținere, etc)
 • Montarea echipamentelor auxiliare ale cazanelor recuperatoare (pompe de alimentare, pompe de recirculație, container monitorizare emisii, container pentru analize chimice, expandoare de purjă, etc.).
 • Montarea țevilor de interconexiune pe partea de abur de ÎP, abur de JP și abur de etanșare.
 • Realizarea circuitului deschis de apă de răcire (cameră de amestec, canale, stavile plane de canal, stația de pompare cu patru pompe de circulație și două pompe de răcire în circuit deschis, macara portal 8 tf, macara pivotantă 0.25 tf, conducte de transport, bazine de sifonare, etc).
 • Realizarea circuitului închis de apă de răcire (pompe de răcire în circuit închis, filtre de apă, schimbătoare de căldură, rezervor tampon, conducte de legătură, etc.).
 • Executarea lucrărilor hidrotehnice pentru: apă potabilă, apă de stins incendiu, canalizare menajeră, canalizare pluvială și canalizare tehnologică.
 • Realizarea stației de finisare apă demineralizată (stație de tratare și rezervoare de acumulare).
 • Montarea celor 2 compresoare de aer instrumental și tehnologic.
 • Montarea cazanului auxiliar de abur, necesar pornirii turbinelor cu abur din orice stare termică.
 • Montarea celor 4 compresoare de gaz și a motoarelor de antrenare a acestora.
 • Construcţia canalelor subterane pentru rastele de cable.
 • Realizarea sistemelor de ventilare și climatizare (HVAC) clădire principală și clădire electrică.
 • Realizarea circuitelor de iluminat interior și exterior.
 • Montarea cablurilor de medie tensiune între clădirea electrică și transformatoarele de alimentare PEECC, transformatoarele de excitație a turbinelor cu gaze, transformatoarele de alimentare a sistemelor de pornire cu invertor (SFC), transformatoarele de servicii proprii și transformatoarele auxiliare.
 • Montarea cablurilor de joasă tensiune de conexiune între transformatoarele de excitație ale turbinelor cu gaze și module de excitație (GSEC).
 • Montarea cablurilor de joasă tensiune de conexiune între transformatoarele de alimentare PEECC și containere de control electric și electronic (PEECC).
 • Montarea celulelor de medie și joasă tensiune (6 kV și 0.4 kV).
 • Montarea UPS-urilor și a bateriilor electrice.
 • Montarea dulapurilor aferente sistemului de control distribuit - DCS.
 • Montarea containerului de 6kV, pentru alimentarea de rezervă a centralei.
 • Montarea celor 4 întrerupătoare de borne aferente TG.
 • Montarea barelor capsulate aferente celor 6 generatoare.
 • Montarea celor 6 transformatoare bloc.
 • Montarea celor 4 transformatoare auxiliare (servicii interne) aferente TG.
 • Montarea cablurilor de înaltă tensiune pentru racordarea grupurilor la SEN.
cazane noaptea