Mergi la conţinutul principal
Răzvan POPESCU - Director Economic Provizoriu

Începând cu data de 14 decembrie 2020.

Experiența dobândită după aproape nouă ani în BNR - Serviciul Administrarea Rezervelor Internaționale i-a permis cunoașterea aprofundată a piețelor financiare globale și a instrumentelor de credit tranzacționate, precum și a factorilor ce influențează evoluțiile acestora în cadrul procesului de alocare a activelor.

A acumulat o experiență importantă în analiza și tranzacționarea pe piețele valutare internaționale, în managementul riscului și în analiza financiară.

Activitatea din cadrul Direcției operațiuni de piață i-a oferit posibilitatea de a dobândi experiență în implementarea și utilizarea sistemului informatic de procesare automată a tranzacțiilor (STP), implement la nivelul BNR pentru facilitarea activității de administrare a rezervelor internaționale.

A participat în mod direct la administrarea, cu rezultate apreciabile, a rezervei valutare internaționale deținută de BNR, acumulând o experiență importantă în administrarea unor portofolii de valori considerabile și dovedind capacitatea de concentrare și adoptare rapidă a unor decizii importante în condiții de stres și sub presiunea timpului.

Atât experiența sa, dar mai ales rezultatele obținute până în prezent potențează contribuția sa la consolidarea echipei companiei.