Structura Consiliului de Administratie

SNGN ROMGAZ SA este administrata, in sistem unitar, de un consiliu de administratie alcatuit din sapte (7) administratori.

Nr. crt Nume şi prenume Calitate Hotărârea AGA de numire Instituţia unde lucrează Calificare Profesională CV
1 Dragan Dan Dragos

Presedinte neexecutiv neindependent

nr. 1/11 martie 2021

Ministerul Energiei

economist PDF icon CV
2 Jude Aristotel Marius

Membru executiv neindependent

nr. 1/11 martie 2021

S.N.G.N. Romgaz S.A.

Jurist MBA PDF icon CV
3 Simescu Nicolae Bogdan

Membru neexecutiv neindependent

nr. 1/11 martie 2021

SNGN Romgaz SA

inginer PDF icon CV
4 Stan-Olteanu Manuela - Petronela

Membru neexecutiv neindependent

nr. 1/11 martie 2021

Secretariatul General al Guvernului

jurist PDF icon CV
5 Niculescu Sergiu George

Membru neexecutiv neindependent

nr. 1/11 martie 2021

Ministerul Energiei

jurist PDF icon CV
6 Botond Balazs

Membru neexecutiv neindependent

nr. 1/11 martie 2021

S.N.G.N. Romgaz S.A.

jurist PDF icon CV
7 Sorici Gheorghe Silvian

Membru neexecutiv independent

nr. 1/11 martie 2021

S.C. Sobis Solution S.R.L.

economist PDF icon CV

Nota:

* Membrii Consiliului de Administratie au depus declaratii de independenta pe proprie raspundere, in conformitate cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al societatii.

Directori cu competente delegate de catre Consiliul de Administratie: 

Comitete consultative

In cadrul Consiliului de Administratie s-au constituit trei (3) comitete consultative.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

Sorici Gheorghe Silvian – președinte

Drăgan Dan Dragoș – membru

Jude Marius Aristotel - membru

Comitetul de Audit:

Sorici Gheorghe Silvian – președinte

Simescu Nicolae Bogdan - membru

Stan Olteanu Manuela Petronela – membru

Comitetul de Strategie:

Balazs Botond – președinte

Drăgan Dan Dragoș – membru

Jude Marius Aristotel – membru

Niculescu George - membru

Simescu Nicolae Bogdan – membru