Structura Consiliului de Administratie

SNGN ROMGAZ SA este administrata, in sistem unitar, de un consiliu de administratie alcatuit din sapte (7) administratori.

Nr. crt Nume şi prenume Calitate Hotărârea AGA de numire Instituţia unde lucrează Calificare Profesională CV DAI
1 Ungur Ramona

Presedinte neexecutiv independent

nr. 8/ 06 iulie 2018 economist PDF icon CV PDF icon DAI
2 Volintiru Adrian Constantin

Membru executiv neindependent

nr. 8/6 iulie 2018

S.N.G.N. Romgaz S.A.

economist PDF icon CV PDF icon DAI
3 Nistoran Dorin - Liviu

Membru neexecutiv independent

nr. 8/6 iulie 2018

Evolio

Inginer PDF icon CV PDF icon DAI
4 Grigorescu Remus

Membru neexecutiv independent

nr. 8/06 iulie 2018

Universitatea "Constantin Brancoveanu"

Doctor stiinte economice PDF icon CV PDF icon DAI
5 Ciobanu Romeo Cristian

Membru neexecutiv, independent

nr. 8/06 iulie 2018

Universitatea Tehnica Iasi

Doctor inginer PDF icon CV PDF icon DAI
6 Jude Aristotel Marius

Membru neexecutiv, neindependent

nr. 8/ 06 iulie 2018

S.N.G.N. Romgaz S.A.

Jurist MBA PDF icon CV PDF icon DAI
7 Jansen Petrus Antonius Maria

Membru neexecutiv independent

nr. 8/ 06 iulie 2018

London School of Business and Finance

economist PDF icon CV PDF icon DAI

Nota:

* Membrii Consiliului de Administratie au depus declaratii de independenta pe proprie raspundere, in conformitate cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al societatii.

**DAI = declaratii de avere si interese

 

Directori cu competente delegate de catre Consiliul de Administratie: 

Comitete consultative

In cadrul Consiliului de administratie s-au constituit trei (3) comitete consultative.

Comitetul de Audit         

 • Jansen Petrus Antonius Maria  -  presedinte
 • Nistoran Dorin Liviu - membru
 • Ungur Ramona   -  membru
 • Ciobanu Romeo Cristian  - membru
 • Jude Aristotel Marius - membru
 •  

Comitetul de Nominalizare si Remunerare         

 • Grigorescu Remus - presedinte
 • Nistoran Dorin-Liviu – membru
 • Ungur Ramona - membru
 • Ciobanu Romeo Cristian- membru

Comitetul de Strategie 

 • Ciobanu Romeo Cristian - presedinte
 • Nistoran Dorin-Liviu   - membru
 • Jude Aristotel Marius - membru
 • Jansen Petrus Antonius Maria - membru

Regulamente interne in vigoare