Structura Consiliului de Administratie

SNGN ROMGAZ SA este administrata, in sistem unitar, de un consiliu de administratie alcatuit din sapte (7) administratori.

Nr. crt Nume şi prenume Calitate Hotărârea AGA de numire Instituţia unde lucrează Calificare Profesională CV
1 Stan-Olteanu Manuela - Petronela

Presedinte neexecutiv neindependent

nr.11/23 decembrie 2019

Secretariatul General al Guvernului

jurist PDF icon CV
2 Jude Aristotel Marius

Membru neexecutiv neindependent

nr.11/23 decembrie 2019

S.N.G.N. Romgaz S.A.

Jurist MBA PDF icon CV
3 Harabor Tudorel

Membru neexecutiv independent

nr.11/23 decembrie 2019 economist PDF icon CV
4 Marin Marius - Dumitru

Membru neexecutiv independent

nr.11/23 decembrie 2019

MDM Consultancy Deva

Doctor Inginer PDF icon CV
5 Botond Balazs

Membru neexecutiv neindependent

no.11/23 decembrie 2019

S.N.G.N. Romgaz S.A.

jurist PDF icon CV
6 Ciobanu Romeo-Cristian

Membru neexecutiv, independent

nr. 8/06 iulie 2018

Universitatea Tehnica Iasi

Doctor inginer PDF icon CV
7 Jansen Petrus Antonius Maria

Membru neexecutiv independent

nr. 8/ 06 iulie 2018

London School of Business and Finance

economist PDF icon CV

Nota:

* Membrii Consiliului de Administratie au depus declaratii de independenta pe proprie raspundere, in conformitate cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al societatii.

Directori cu competente delegate de catre Consiliul de Administratie: 

Comitete consultative

In cadrul Consiliului de Administratie s-au constituit trei (3) comitete consultative.

Comitetul de Audit         

 • Jansen Petrus Antonius Maria  -  presedinte
 • Ciobanu Romeo-Cristian - membru
 • Jude Aristotel Marius   -  membru
 • Marin Marius Dumitru  - membru
 • Harabor Tudorel - membru

Comitetul de Nominalizare si Remunerare         

 • Balazs Botond - presedinte
 • Harabor Tudorel – membru
 • Stan-Olteanu Manuela-Petronela  - membru

Comitetul de Strategie 

 • Harabor Tudorel – presedinte
 • Stan-Olteanu Manuela-Petronela   - membru
 • Jansen Petrus Antonius Maria – membru
 • Marin Marius Dumitru  - membru
 • Jude Aristotel Marius - membru
 • Ciobanu Romeo-Cristian – membru
 • Balazs Botond - membru