Comercializare

Pe piaţa gazelor naturale din România, până la atingerea convergenţei preţurilor şi pentru asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor consumatorilor la sursele ieftine de gaze naturale din producţia internă, furnizarea gazelor naturale la consumator se realizează potrivit Ordinului ANRE nr.15/2013 în structura de amestec intern/import, stabilită lunar, distinct pe categorii de clienţi (clienţi casnici şi producători de energie termică pentru populaţie şi clienţi noncasnici).

Legea nr.123/2012 aduce cadrul legislativ necesar convergenţei pretului gazelor naturale din producţia internă cu cel al gazelor naturale din import. În acest sens, HG nr.22/2013 stabileşte un calendar de creştere a preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru piaţa reglementată.

Romgaz se poziţionează ca o companie importantă pe piaţa europeană a gazelor naturale. Compania şi-a continuat politica de  abordare comercială, insistând pe dezvoltarea metodelor de identificare a nevoilor şi satisfacerea cererilor de pe piaţă gazelor naturale. Efortul de diversificare a surselor de import şi creşterea cantităţilor de gaze înmagazinate permit companiei Romgaz să ofere un nivel de securitate şi siguranţă în furnizarea gazelor naturale, superior faţă de concurenţă.