Dividende Romgaz

S.N.G.N. Romgaz S.A. (Romgaz) intocmeste situatiile financiare in conformitate cu IFRS, cu respectarea prevederilor OMF nr.881/2012 si OMFP nr.2844/2016, si repartizeaza profitul net potrivit prevederilor legale privind repartizarea profitului la societatile nationale cu capital majoritar de stat.

Aprobarea situatiilor financiare anuale, a modului de repartizare a profitului net, a valorii dividendului brut pe actiune, precum si a termenului si modalitatilor de plata a dividendelor se realizeaza de catre Adunarea Generala a Actionarilor Romgaz. 
Dividendele sunt distribuite actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social al Romgaz, fiecare actiune achitata integral acordând titularului dreptul de a primi dividende. 

Totodata, actiunile Romgaz sunt suport pentru certificatele globale de depozit (GDR-uri) emise de The Bank of New York Mellon, GDR-uri care se tranzactioneaza pe Bursa de Valori Londra. Acestea confera detinatorilor de GDR-uri dreptul sa primeasca dividende platibile in legatura cu actiunile suport pentru GDR.

Romgaz aplica un impozit cu retinere la sursa pentru plata dividendelor, conform legislatiei romane in vigoare. Actionarii nerezidenti care doresc aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania și tara lor de rezidenta, trebuie sa prezinte un certificat de rezidenta fiscala valabil pentru anul in care se platește dividendul. 

Plata dividendelor este supusa prevederilor generale in materia prescriptiei, fiind prescriptibila in termen de 3 (trei) ani de la data inceperii platii.

Pentru alte informatii, a se consulta: Politica privind Dividendele a S.N.G.N. Romgaz S.A.