Dividende Romgaz 2013

Hotararea nr.3/28.04.2014 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ROMGAZ prevede valoarea bruta a dividendului aferent anului 2013, termenul de plata a dividendelor cuvenite actionarilor si modalitatea de plata a dividendelor.

Principalele caracteristici ale procesului de plata a dividendelor Romgaz pentru anul 2013:

→ Serviciile de plata a dividendelor sunt asigurate de Agentul de Plata  BRD – Groupe Societe Generale.

 → Plata dividendelor nete a inceput la data de 28 iulie 2014 si se desfasoara pe o perioada de 3 ani, data limita fiind 27 iulie 2017;

→ Dividendele se platesc catre actionarii care se regasesc in Registrul actionarilor furnizat de Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare 16 mai 2014;

→ Plata dividendelor se efectueaza in RON;

  • Modalitatile de plata a dividendelor sunt urmatoarele:

                ♦ pentru persoanele juridice: prin transfer bancar, in baza unei cereri de plata avand atasate documente suport;

                ♦ pentru persoanele fizice:

                             → in numerar, la casieriile BRD;

                             → prin transfer bancar, in aceleasi conditii ca si pentru persoanele juridice;

Lista unitatilor BRD