Dividende Romgaz 2014

In sedinta din data de 28 aprilie 2015, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROMGAZ a aprobat situatiile financiare ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul incheiat la 31 decembrie 2014, precum si repartizarea profitului net, dividendul brut pe actiune si termenul de plata a dividendelor aferente exercitiului financiar 2014.

Informatii privind dividendele:

  • Valoarea Dividendul Brut este 3,15 RON/actiune;
  • Plata dividendelor nete incepe la data de 27 iulie 2015 si se va desfasura pe o perioada de 3 ani, data limita fiind 26 iulie 2018;
  • Plata dividendelor va fi efectuata in RON, numai catre actionarii înregistrati in Registrul Actionarilor (tinut de S.C. “Depozitarul Central” S.A.) la Data de Inregistrare 06 iulie 2015;
  • „Ex-date”, data de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara dreptul de incasare a dividendelor, este 03 iulie 2015;
  • Plata dividendelor se efectueaza in RON.

MODALITATI DE PLATA A DIVIDENDELOR:

A. Pentru persoane fizice/juridice/alte entitati care au cont deschis la un Participant (broker/banca custode):

           → prin Participantii la sistemul de compensare – decontare si registru al Depozitarului Central S.A.

B. Pentru persoane fizice/juridice/alte entitati care nu au cont deschis la un Participant (broker/banca custode):

      B.1. Prin VIRAMENT BANCAR conform solicitarilor adresate direct Depozitarului Central S.A.

      B.2. Prin intermediul AGENTULUI DE PLATA  BRD - Groupe Societe Generale S.A. :

              →In NUMERAR – exclusiv pentru persoane fizice

              →Prin VIRAMENT BANCAR – pentru persoane fizice/juridice/alte entitati

Lista unitatilor BRD