Dividende Romgaz 2015

Adunarea Generala a Actionarilor ROMGAZ a aprobat, in data de 28 aprilie 2016, situatiile financiare ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul 2015, repartizarea profitului net, dividendul brut pe actiune si termenul de plata a dividendelor aferente exercitiului financiar 2015.

Informatii privind dividendele:

  • Valoarea Dividendul Brut este 2,70 RON/actiune;
  • Plata dividendelor nete incepe la data de 26 iulie 2016 (Data Platii) si se va desfasura pe o perioada de 3 ani, data limita fiind 25 iulie 2019;
  • Au dreptul sa incaseze dividende aferente anului 2015 actionarii Romgaz inregistrati in Registrul Actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) la Data de Inregistrare 5 iulie 2016;
  • Ex-date”, data de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara dreptul de incasare a dividendelor, este 4 iulie 2016;

Plata dividendelor se efectueaza in RON prin intermediul Depozitarul Central S.A. si a Agentului de Plata BRD – Groupe Societe Generale S.A.

MODALITATI DE PLATA A DIVIDENDELOR:

A. Pentru persoane fizice/juridice/alte entitati care au cont deschis la un Participant(broker/banca custode):

           → prin Participantii la sistemul de compensare – decontare si registru al Depozitarului Central S.A.

B. Pentru persoane fizice/juridice/alte entitati care nu au cont deschis la un Participant(broker/banca custode):

      B.1. Prin VIRAMENT BANCAR conform solicitarilor adresate direct Depozitarului Central S.A.

      B.2. Prin intermediul AGENTULUI DE PLATA  BRD - Groupe Societe Generale S.A.:

              →In NUMERAR – exclusiv pentru persoane fizice

              →Prin VIRAMENT BANCAR – pentru persoane fizice/juridice/alte entitati.

·         Lista unitatilor BRD :