Dividende Romgaz 2016

Adunarea Generala a Actionarilor ROMGAZ a aprobat, in data de 15 iunie 2017, repartizarea profitului net, dividendul brut pe actiune si termenul de plata a dividendelor aferente exercițiului financiar 2016 si a dividendelor suplimentare, rezultate din repartizarea unor rezerve si a rezultatului reportat.

Informatii privind dividendele:

·         Valoarea Dividendul Brut este 3,82 RON/actiune;

·         Plata dividendelor nete incepe la data de 26 iulie 2017 (Data Platii) si se va desfasura pe o perioada de 3 ani, data limita fiind 27 iulie 2020;

·         Au dreptul sa incaseze dividendele aferente exercițiului financiar 2016 si dividendele suplimentare, rezultate din repartizarea unor rezerve si a rezultatului reportat, actionarii Romgaz inregistrati in Registrul Actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) la Data de Inregistrare 5 iulie 2017;

·         „Ex-date”, data de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara dreptul de incasare a dividendelor, este 4 iulie 2017;

Plata dividendelor se efectueaza in RON prin intermediul Depozitarul Central S.A. si a Agentului de Plata BRD – Groupe Societe Generale S.A.

MODALITATI DE PLATA A DIVIDENDELOR:

A. Pentru persoane fizice/juridice/alte entitati care au cont deschis la un Participant(broker/banca custode):

           → prin Participantii la sistemul de compensare – decontare si registru al Depozitarului Central S.A.

B. Pentru persoane fizice/juridice/alte entitati care nu au cont deschis la un Participant(broker/banca custode):

      B.1. Prin VIRAMENT BANCAR conform solicitarilor adresate direct Depozitarului Central S.A.

      B.2. Prin intermediul AGENTULUI DE PLATA  BRD - Groupe Societe Generale S.A.:

              →In NUMERAR – exclusiv pentru persoane fizice

              →Prin VIRAMENT BANCAR – pentru persoane fizice/juridice/alte entitati.

·         Lista unitatilor BRD :

În cazul fondurilor de investiții fără personalitate juridică, încadrate astfel potrivit reglementarilor privind piața de capital din România, precizăm că, la data plății dividendelor 2016, se va reține impozitul pe dividende prin aplicarea unei cote de 5% asupra dividendului brut.
Având în vedere interpretările diferite legate de impozitarea dividendelor plătite fondurilor de investiții fără personalitate juridică, vă informăm că, pentru clarificarea situației, reprezentanții S.N.G.N. Romgaz S.A. au întreprins o serie de demersuri către organismele fiscale abilitate, fără a se primi un răspuns până la această dată.
Impozitul pe dividende reținut acționarilor menționați mai sus se va regulariza, dacă este cazul, ulterior obținerii unei soluții fiscale în acest sens.