Dividende Romgaz 2016

Adunarea Generala a Actionarilor ROMGAZ a aprobat, in data de 15 iunie 2017, repartizarea profitului net, dividendul brut pe actiune si termenul de plata a dividendelor aferente exercițiului financiar 2016 si a dividendelor suplimentare, rezultate din repartizarea unor rezerve si a rezultatului reportat.

Informatii privind dividendele:

·         Valoarea Dividendul Brut este 3,82 RON/actiune;

·         Plata dividendelor nete incepe la data de 26 iulie 2017 (Data Platii) si se va desfasura pe o perioada de 3 ani, data limita fiind 27 iulie 2020;

·         Au dreptul sa incaseze dividendele aferente exercițiului financiar 2016 si dividendele suplimentare, rezultate din repartizarea unor rezerve si a rezultatului reportat, actionarii Romgaz inregistrati in Registrul Actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) la Data de Inregistrare 5 iulie 2017;

·         „Ex-date”, data de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara dreptul de incasare a dividendelor, este 4 iulie 2017;

Plata dividendelor se efectueaza in RON prin intermediul Depozitarul Central S.A. si a Agentului de Plata BRD – Groupe Societe Generale S.A.

MODALITATI DE PLATA A DIVIDENDELOR:

A. Pentru persoane fizice/juridice/alte entitati care au cont deschis la un Participant(broker/banca custode):

           → prin Participantii la sistemul de compensare – decontare si registru al Depozitarului Central S.A.

B. Pentru persoane fizice/juridice/alte entitati care nu au cont deschis la un Participant(broker/banca custode):

      B.1. Prin VIRAMENT BANCAR conform solicitarilor adresate direct Depozitarului Central S.A.

      B.2. Prin intermediul AGENTULUI DE PLATA  BRD - Groupe Societe Generale S.A.:

              →In NUMERAR – exclusiv pentru persoane fizice

              →Prin VIRAMENT BANCAR – pentru persoane fizice/juridice/alte entitati.

·         Lista unitatilor BRD :

Având în vedere interpretările diferite legate de impozitarea dividendelor plătite fondurilor de investiții fără personalitate juridică, încadrate astfel potrivit reglementărilor privind piața de capital din România, precizăm că, la data plății dividendelor aferente anilor 2015 și 2016, s-a reținut  impozitul pe dividende prin aplicarea unei cote de 5% asupra dividendului brut.

Ca urmare a corespondenței avute cu autoritățile fiscale din România în vederea clarificării situației de fapt, vă comunicăm că începând cu data prezentei se vor face demersuri în sensul restituirii impozitului reținut în cazul beneficiarilor fonduri de investiții fără personalitate juridică, pentru dividendele plătite, aferente anilor 2015 si 2016, în condițiile în care prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal au intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 2016.

În vederea stabilirii unui tratament fiscal corespunzător, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. solicită Participanților și Societăților de Administrare a Investițiilor comunicarea, până la data de 23 august 2017, a situației acționarilor reprezentând Fonduri de Investiții fără personalitate juridică, din custodia acestora. Situația va fi însoțită de documentele menționate în comunicatul de mai jos.