Dividende Romgaz 2017

Adunarea Generala a Actionarilor ROMGAZ a aprobat, in data de 26 aprilie 2018, situaţiile financiare anuale aferente anului 2017, repartizarea profitului net, valoarea dividendului total brut pe acţiune aferent rezultatului anului 2017 si rezultatului reportat, precum si termenul de plata a dividendelor.

Informatii privind dividendele:

·         Valoarea dividendului brut total este 4,99 RON/actiune, impozitul pe dividende aferent fiind reţinut la sursă în cotele prevăzute de lege. Conform prevederilor din Codul Fiscal aplicabil în România, cota standard de impozitare aplicabilă dividendelor este de 5%;

·         Plata dividendelor nete incepe la data de 27 iulie 2018 (Data Platii) si se va desfasura pe o perioada de 3 ani, data limita fiind 27 iulie 2021;

·         Au dreptul sa incaseze dividendele actionarii Romgaz inregistrati in Registrul Actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) la Data de Inregistrare 6 iulie 2018;

·         „Ex-date”, data de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara dreptul de incasare a dividendelor, este 5 iulie 2018;

Plata dividendelor se efectueaza in RON prin intermediul Depozitarul Central S.A. si a Agentului de Plata BRD – Groupe Societe Generale S.A.

MODALITATI DE PLATA A DIVIDENDELOR:

A. Pentru persoane fizice/juridice/alte entitati care au cont deschis la un Participant/ Intermediar (SSIF/bancă custode/broker):

           → prin Participantii la sistemul Depozitarului Central S.A.

B. Pentru persoane fizice/juridice/alte entitati care nu au cont deschis la un Participant/Intermediar (SSIF/bancă custode/broker):

      B.1. Prin VIRAMENT BANCAR conform solicitarilor adresate direct Depozitarului Central S.A.

      B.2. Prin intermediul AGENTULUI DE PLATA  BRD - Groupe Societe Generale S.A.:

              → In NUMERAR – exclusiv pentru persoane fizice

              → Prin VIRAMENT BANCAR – pentru persoane fizice/juridice/alte entitati.

 

Lista unitatilor BRD:

https://www.brd.ro/agentii-si-atm-uri