Dividende Romgaz 2018

Adunarea Generala a Actionarilor ROMGAZ a aprobat, in data de 25 aprilie 2019, situatiile financiare anuale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2018, repartizarea profitului net realizat in anul 2018, valoarea dividendului total brut pe actiune aferent rezultatului anului 2018, aferent rezultatului reportat si conform prevederilor art. 43 din OUG nr. 114/2018, precum si termenul de plata a dividendelor.

Informatii privind dividendele:

·         Valoarea dividendului brut total este 4,17 RON/actiune, impozitul pe dividende aferent fiind retinut la sursa in cota prevazuta de lege. Conform prevederilor Codului Fiscal, cota standard de impozitare a dividendelor este 5%;

·         Plata dividendelor nete incepe la data de 24 iunie 2019 (Data Platii) si se va desfasura pe o perioada de 3 ani, data limita fiind 24 iunie 2022;

·         Au dreptul sa incaseze dividendele actionarii Romgaz inregistrati in Registrul Actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) la Data de Inregistrare 31 mai 2019;

·         „Ex-date”, data de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara dreptul de incasare a dividendelor, este 30 mai 2019;

Plata dividendelor se efectueaza in RON prin intermediul Depozitarul Central S.A. si a Agentului de Plata BRD – Groupe Societe Generale S.A.

MODALITATI DE PLATA A DIVIDENDELOR:

A. Pentru persoane fizice/juridice/alte entitati care au cont deschis la un Participant/ Intermediar (SSIF/ banca custode/ broker):

           → prin Participantii la sistemul Depozitarului Central S.A.

B. Pentru persoane fizice/juridice/alte entitati care nu au cont deschis la un Participant/Intermediar (SSIF/ banca custode/ broker):

      B.1. Prin VIRAMENT BANCAR conform solicitarilor adresate direct Depozitarului Central S.A.

      B.2. Prin intermediul AGENTULUI DE PLATA  BRD - Groupe Societe Generale S.A.:

              → In NUMERAR – exclusiv pentru persoane fizice

              → Prin VIRAMENT BANCAR – pentru persoane fizice/ juridice/ alte entitati.

 

Lista unitatilor BRD:

https://www.brd.ro/agentii-si-atm-uri