Evolutie Proiect CCTG

  • Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a emis Autorizația de Înființare nr. 1167 de realizare a noii capacități energetice
  • În data de 31.10.2016 a fost încheiat contractul de lucrări între S.N.G.N. Romgaz S.A. si asocierea formată din Duro Felguera S.A. și S.C. Romelectro S.A., contract care are ca obiect realizarea proiectului Dezvoltarea CTE Iernut prin construcția unei centrale termoelectrice noi cu ciclu combinat cu turbine cu gaze „la cheie”  (turn-key), respectiv proiectarea, livrarea echipamentelor, execuția lucrărilor și punerea în funcțiune.
  • A fost obținut Acordul de Mediu pentru proiect, emis de către Agenția pentru Protecția Mediului Mureș.
  • Conform prevederilor H.G. 1096/2013, în data de 06.12.2016, a fost depus la Ministerul Energiei dosarul Cererii de finanțare din fondurile Planului Național de Investiții (PNI).
  • În data de 18.01.2017, Ministerul Energiei a aprobat cererea de finanțare din fondurile PNI, în prezent derulându-se formalitățile necesare negocierii graficului cererilor de rambursare, care va fi stabilit prin contractului de finanțare.
  • În data de 14.03.2017 a avut loc, la sediul S.P.E.E. Iernut, întâlnirea de lansare (kick-off meeting) a Proiectului, între reprezentanții Romgaz si cei ai Duro Felguera, respectiv Romelectro.

  • Au fost încheiate de către executant, contractele de achiziție a echipamentelor principale (turbine cu gaz, turbine cu abur, cazane recuperatoare) de la producător (General Electric).
  • În prezent, se află în derulare lucrări geotehnice, elaborarea părții de inginerie, a proiectelor tehnice și a documentațiilor necesare obținerii diferitelor avize, aprobări și autorizații.