Evolutie Proiect CCTG

 • Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei a emis Autorizatia de Infiintare nr. 1167 de realizare a noii capacitati energetice
 • In data de 31.10.2016 a fost incheiat contractul de lucrari intre S.N.G.N. Romgaz S.A. si asocierea formata din Duro Felguera S.A. si S.C. Romelectro S.A., contract care are ca obiect realizarea proiectului Dezvoltarea CTE Iernut prin constructia unei centrale termoelectrice noi cu ciclu combinat cu turbine cu gaze „la cheie”  (turn-key), respectiv proiectarea, livrarea echipamentelor, executia lucrarilor si punerea in functiune.
 • A fost obtinut Acordul de Mediu pentru proiect, emis de catre Agentia pentru Protectia Mediului Mures.
 • Conform prevederilor H.G. 1096/2013, in data de 06.12.2016, a fost depus la Ministerul Energiei dosarul Cererii de finantare din fondurile Planului National de Investitii (PNI).
 • In data de 18.01.2017, Ministerul Energiei a aprobat cererea de finantare din fondurile PNI. 
 • In data de 14.03.2017 a avut loc, la sediul S.P.E.E. Iernut, intalnirea de lansare (kick-off meeting) a Proiectului, intre reprezentantii Romgaz si cei ai Duro Felguera, respectiv Romelectro.

 •  

Au fost incheiate de catre executant, contractele de achizitie a echipamentelor principale (turbine cu gaz, turbine cu abur, cazane recuperatoare) de la producator (General Electric).

La data de 17.10.2017 a fost eliberata Autorizatia pentru construirea noii termocentrale.

In data de 07.12.2017 a fost semnat Contractul pentru finantarea nerambursabila a investitiei din fondurile PNI.

Prima cerere de rambursare a fost depusa la Ministerul Energiei in data de 14.12.2017

Au fost finalizate lucrarile de executie a fundatiilor indirecte (piloti de fundare) si se continua lucrarile la fundatiile directe.

 • Au fost livrate principalele echipamente ale centralei (turbine pe gaze, generatoare, instalatii auxiliare, sistemele de fixare-ancorare, conductele de legatura si elemente ale cazanelor recuperatoare)

Urmare a aprobarii primei cereri de rambursare depuse, Ministerul Energiei a virat in luna iunie 2018 suma de 20.994.224,14 Lei, reprezentand Rata1, aferenta Contractului de finantare.

A doua cerere de rambursare din fondurile PNI a fost depusa la Ministerul Energiei in data de 01.08.2018.

Tubinele cu gaz, generatoarele și mare parte a echipamentelor auxiliare aferente sunt montate pe pozițiile de functionare.

Sunt montate panourile de inchidere și structura de sustinere pentru cele 4 cazane recuperatoare.

A fost montata structura metalica de rezistenta pentru treimea vestica a salii turbinelor.

Anul 2019

Proiectare:

Au fost avizate in CTE SPEE Iernut,  respectiv CTE- ROMGAZ un numar de 17 volume din    „Proiect tehnic si caiete de sarcini”.

Utilaje si echipamente tehnologice principale

 Au fost livrate in santier Iernut si puse pe pozitie toate echipamentele principale si auxiliarele acestora:  turbinele cu gaz, turbinele cu abur  si generatoarele aferente, reductoarele  de turatie, modulele de ulei si gaz asociate cu turbine cu gaz, containerele de control electric si electronic asociate cu turbine cu gaz (PEECC), sistemele de pornire cu invertor (SFC 15/16) asociate cu turbine cu gaz, modulele cazanelor recuperatoare si toate instalatiile auxiliare acestora, structurile metalice si panourile de inchidere ale cazanelor etc. Au fost livrate in santier majoritatea echipamentelor auxiliare: transformatoarele bloc si de servicii interne, cazanul de pornire auxiliar, instalatiile de tratare apa, pompele si filitrele pe circuitele de racire, compresoarele de gaz, instalatia de aer comprimat, statia de servicii interne de 6 kV, condensatoarele turbinelor pe abur, pompele de alimentare cazane si pompele de condensat, sistemul de monitarizare noxe, celulele de 220 kV pentru racordarea la SEN etc.

In anul 2020 se vor executa urmatoarele:

 • Finalizarea Detaliilor de Executie si elaborarea documentatiei  AS-Build.
 • Livrarea urmatoarele echipamente:
 • Finalizare livrare componente ale instalatiei de masura si control;
 • Livrare sisteme telefonie- telecomunicatii, sistem detectie avertizare incendiu si sistem supraveghere video;
 • Livrare sisteme interconexiune cu Dispecerul Energetic National;
 • Livrare echipamente auxiliare aferent Cazan de pornire;
 • Livrare grupuri Diesel.
 • Finalizarea urmatoarelor lucrari de constructii si montaj:
 • Montaj instalatii de turbine cu abur, turbine cu gaze si generatoare electrice
 • Montare sisteme termomecanice anexe
 • Montare sisteme tehnologice electrice si de automatizare
 • Montare instalatii de: telecomunicatii, curenti slabi si sistem de securitate si control acces
 • Lucrari hidrotehnice (lucrari de  constructii- montaj) pentru: apa potabila, apa de stins incendii, canalizare menajera, canalizare pluviala si tehnologica
 • Fundatii pentru compresorii de gaz si  echipamente auxiliare  
 • Constructie drumuri si platforme
 • Montaj Statie de aer comprimat;
 • Montaj instalatii auxiliare cazan de pornire si retele exterioare
 • Constructii montaj grupuri Diesel;
 •  Lucrari de racordare la SEN (Transelectrica)
 • Probe tehnologice :
 • Probe tehnologice la „rece” si la „cald” ale CCTG Iernut
 • Probe si teste pentru racordarea la SEN a CCTG Iernut
 •  
 • Iunie 2020. Lucrarile sunt finalizate in procent de 90-92%. Finalizarea efectiva a lucrarilor se va realiza in viitorul foarte apropiat. Dupa finalizarea efectiva a lucrarilor, vom intra in urmatoarea etapa, cel putin la fel de importanta, respectiv etapa de teste si probe parte a etapei de punerea in functiune – PIF.
 • Estimam teste si probe la inceputul lunii septembrie 2020. Montajul circuitelor auxiliare si a legaturilor electrice necesare functionarii echipamentelor, are o intârziere, drept urmare SPEE Iernut a solicitat Executantului un program de accelerare al lucrarilor, astfel incât centrala sa fie pregatita pentru teste si probe cel mai târziu la inceputul lunii septembrie.