Explorare

Activitatea de explorare este susţinută în 9 perimetre de explorare-dezvoltare-exploatare onshore (aproximativ 17.650 km2 în Bazinul Transilvaniei, Moldova, Oltenia, Muntenia) cu cotă de participare de 100%. 

Total în 2015:

 • Achiziție profile seismice 3D pe o suprafață de 912 km2
 • Forarea a 31 de sonde de explorare noi
 • Forarea a trei sonde în Marea Neagră (Rapsodia Est şi Trident)
 • Interpretarea materialului seismic  3D achiziționat până în prezent 
 • Se află în probe de producție 15 sonde pentru evaluarea și confirmarea a aproximativ 14 miliarde de metri cubi de resurse contingente 2C
 • 10% cota de participare în explorarea offshore din Marea Neagra cu Lukoil şi Pan Atlantic (Trident) pentru aproximativ 1000 km2. Evaluarea datelor noi din descoperirea Lira, reanalizarea condiţiilor geologice şi proiectarea și pregătirea etapei de evaluare
 • Proiectarea sondelor de explorare deschidere și explorare evaluare pentru anul 2016 după cum urmează:

Proiecte recente:

 • Finalizarea evaluării și trecerea la etapa de dezvoltare a descoperirii Criş (Decembrie 2015)
 • Finalizarea cu success a probelor de producţie pentru 2 noi descoperiri, Ţapu şi Laslău Deep
 • Lucrări continue de explorare şi dezvoltare la complexul structural Caragele
 • Sunt în desfășurare lucrări de Foraj la două sonde cu obiectiv geologic situat la adâncime mai mare de 4000 m în Platforma Moesică