Guvernanta Corporativa

Guvernanta corporativa a S.N.G.N. ROMGAZ S.A. cuprinde ansamblul regulilor prevazute de Actul Constitutiv, de Codul de Guvernanta Corporativa și de celelalte reglementari interne, prin care se reglementeaza conducerea si controlul activitatii Societatii.

Prin Codul de Guvernanta Corporativa sunt prevazute directiile principale de actiune si regulile de baza asumate de managementul ROMGAZ in domeniul guvernantei corporative. 

In scopul imbunatatirii propriului sistem de guvernanta corporativa, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. adera la Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti si aplica, in mod voluntar, prevederile codului, in masura in care acestea nu contravin prevederilor legale aplicabile Societatii.

Cod de guvernanta corporativa Romgaz 

 

Conformarea cu Codul de GV al BVB

Structura de conducere corporativa