Mediu

ROMGAZ isi concentreaza continuu eforturile pentru satisfacerea cerintelor clientilor si pentru reducerea impactului activitatii  asupra mediului, asigurand un mediu curat generatiilor viitoare. Dovada a unui management performant, orientat spre valori culturale care considera calitatea si dezvoltarea durabila factori fundamentali ai progresului, Romgaz are certificat un Sistem de Management Integrat al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca si energiei.

Viziunea Romgaz de a isi consolida pozitia pe pietele din Romania este asumata prin Declaratia de politica referitoare la Calitate, Mediu, Sanatate, Securitate in Munca si Energie  si transpusa in misiunea de a produce si furniza energie, de mentenanta a sondelor si de transport tehnologic, in conditii de calitate, siguranta, continuitate, flexibilitate, utilizare eficienta a resurselor materiale, umane, respectand totodata cerintele legale de mediu, financiare, informationale si de dezvoltare durabila, in conditii de crestere continua a performantei, a competitivitatii si a valorii proprii.

Urmarim continuu eficientizarea activitatii de protectia mediului, suport pentru procesul managerial Romgaz, prin:

 •  
 • prevenirea poluarii;
 • implementarea de programe si  actiuni pentru protectia mediului;
 • mentinerea si imbunatatirea continua a performantelor de mediu;
 • analiza periodica a performantei de mediu pentru monitorizarea progresului inregistrat de societate.

Actionam pentru:

 • respectarea cerintelor legale si a celor de reglementare, operand intr-o maniera responsabila fata de mediu;
 • reducerea consumului de utilitati , materiale cat si a nivelului emisiilor poluante;
 • integrarea aspectelor de mediu in toate procesele decizionale;
 • comunicarea si cooperarea cu toti furnizorii si partile interesate, pentru a minimiza impactul operatiilor acestora asupra mediului;
 • promovarea respectului pentru mediu in echilibru cu cresterea economica, in fiecare decizie strategica;

Investim in:

 • Sisteme inchise de colectare a apelor de zacamant, in timpul exploatarii sondelor;
 • Sisteme inchise pentru separarea apelor de zacamant si de gaz metan la sondele in probe de productie (refulare/pistonare etc.), RK, interventii ;
 • Inlocuirea/modernizarea compresoarelor in vederea reducerii consumurilor de energie electrica, gaz metan , uleiuri, apa tehnologica, zgomot/vibratii;
 • Procesul de uscare a gazelor naturale cu consum cat mai mic de energie si materie prima;
 • Utilizarea mijloacelor de transport cu consum mic de combustibil;
 • Gestionarea deseurilor rezultate din activitatea Romgaz, prin valorificare;
 • Realizarea abandonarii sondelor si redarea in circuitul agricol a terenului afectat;
 • Constructia /modernizarea statiilor de epurare pentru apele menajere/industriale si refolosirea lor in fluxul tehnologic;
 • Constructia de sonde de injectie;
 • Eliminarea tuturor pierderilor de gaz metan la transportul acestuia;
 • Folosirea de conducte/robineti de cea mai inalta calitate, in vederea eliminarii unor costuri pentru reparatii curente si capitale;
 • Intocmirea unor studii privind alunecarile de  teren pentru a preveni accidentele de productie;
 • Optam pentru:

 • orientarea spre “achizitii verzi”;
 • folosirea celor mai bune si eficiente tehnologii disponibile in deciziile investitionale, din punct de vedere economic si ecologic;

 

Proiecte de viitor:

1.ROMGAZ si-a extins domeniul de activitate prin asimilarea centralei termoelectrice de le Iernut, singura centrala din Romania alimentata exclusiv pe gaze naturale, devenind astfel producator si furnizor de energie electrica. In acest sens, Romgaz si-a propus ca proiecte de viitor, incadrarea in valorile limita de emisii prevazute de HG nr.440/2010 , asumandu-si o investitie cu o capacitate de 400MW, utilizand tehnologia de ciclu combinat cu turbine de gaze, cu termen de implementare an 2020.  Efecte asupra SEN (Sistemul Energetic National) vor fi:

-Utilizarea unor tehnologii curate si de inalta eficienta;

-Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera;

-Injectie de putere in zona Transilvania.

2. Avand in vedere strategia de dezvoltare  ROMGAZ pentru perioada 2018-2028, in cadrul obiectivului strategic privind dezvoltarea afacerilor prin abordarea de noi piete la nivel intern si international, una din directiile de dezvoltare o reprezinta industria petrochimica din Romania.

3. Pentru a nu pune in pericol siguranta SEN, Romgaz si-a propus  construirea unei „Centrale electrice cu ciclu combinat cu turbine cu gaze – Mintia"-Deva, o zona foarte importanta pentru sistemul energetic romanesc, caracterizat printr-un dezechilibru geografic pe partea de generare de energie,  cu o capacitate totala de 400 de MW, pe amplasamentul actualei termocentrale pe huila, care va fi, treptat, inchisa.