Obiective

In vederea realizarii scopului principal, prin utilizarea eficienta a resurselor materiale, financiare, umane si informationale, societatea si-a stabilit urmatoarele obiective strategice:

Cresterea portofoliului de rezerve si resurse, prin descoperirea de noi resurse si imbunatatirea recuperarii resurselor deja descoperite;

Identificarea unor noi oportunitati de crestere si diversificare;

Cresterea performantelor societatii;

Optimizarea, dezvoltarea si diversificarea activitatii de inmagazinare subterana, prin reconsiderarea importantei acesteia, pentru asigurarea sigurantei, continuitatii si flexibilitatii in aprovizionarea cu gaze natural;

Cresterea eficientei depozitelor de inmagazinare subterana in scopul imbunatatirii capabilitatii de comercializare a gazelor naturale;

Majorarea capacitatii zilnice de extractie, prin investitii care sa diminueze dependenta capacitatii zilnice de extractie de presiunea de zacamânt;

Mentinerea declinului natural al productiei de gaze la maximum 1,5%/an;

Consolidarea pozitiei pe pietele de furnizare a energiei;

Optimizarea si eficientizarea structurii organizatorice a societatii;

Elaborarea unei politici previzibile/predictibile de dividende a societatii, care sa contribuie la formarea unei imagini a potentialilor investitori cu privire la structura financiara a societatii;

Extinderea activitatii societatii la nivel regional, prin identificarea unor noi oportunitati de afaceri;

Implementarea principiilor guvernantei corporative si a unui Cod de Etica si Integritate;

Dezvoltarea capabilitatilor de raportare, control si management al riscului;

Implicarea responsabila si activa in actiuni de responsabilitate sociala corporatista.