Organizare

Organizarea structurala a Romgaz este evidentiata in documentele organizatorice din cadrul acesteia. Organigrama arata modul in care este structurata conducerea, in cazul Romgaz aceasta fiind piramidala, specifica unei structuri organizatorice de tip ierarhic functional.

Structura organizatorica a societatii are un numar de 6 niveluri ierarhice, si anume:

 • Adunarea Generala a Actionarilor
 • Consiliul de Administratie
 • Directorul General
 • Directorii Generali Adjuncti
 • Sefii compartimentelor functionale si operationale din subordinea Directorului General si al Directorilor Generali Adjuncti
 • Personalul de executie.

Oamenii cheie in structura si functionalitatea societatii sunt Directorul General, Directorii Generali Adjuncti, Directorul Economic, precum si directorii de sucursale. Acestia au in subordine sefii de compartimente (sucursale/departamente/ directii/servicii s.a.), care fac legatura intre structura superioara si angajatii respectivului compartiment.

Fiecare compartiment are atributiile sale, bine stabilite prin ROF-ul societatii, iar toate aceste elemente alaturate functioneaza ca un tot unitar. Pentru personalul de executie, sarcinile, competentele si responsabilitatile acestora sunt cuprinse in fisele fiecarui post.

Societatea are in componenta 7 sucursale, dupa cum urmeaza:

 • Sucursala Medias, cu sediul in municipiul Medias, str. Garii nr.5, cod 551025, jud.Sibiu, organizata teritorial in 8 sectii;

Contact: 

551025, Medias. Str Garii nr. 5
Tel: +4-0269-839467; +4-0374-401050
Fax: +4-0269-846297
Email:

 • Sucursala Tirgu Mures, cu sediul in municipiul Tirgu Mures, str. Salcamilor, nr.23, cod 540202, jud.Mures, organizata teritorial in 8 sectii;

Contact:

540202, Targu Mures, Str. Salcamilor, nr 23
Tel: +4-0265-402800; +4-0265-402803
Fax: +4-0265-306340
Email:  

 • Sucursala de Interventii, Reparatii Capitale si Operatii Speciale la Sonde Medias (SIRCOSS), cu sediul in municipiul Medias, str. Soseaua Sibiului nr.5, cod 551009, jud.Sibiu, organizata teritorial in 3 sectii si 5 ateliere;

Contact:

551129, Medias, Sos. Sibiului nr. 5
Tel: +4-0269-834509; +4-0374-405000
Fax: +4-0269-830283
Email:

 • Sucursala de Transport Tehnologic si Mentenanta Tirgu Mures (STTM), cu sediul in municipiul Tirgu Mures, str. Barajului nr.6, cod 540101, jud.Mures, organizata teritorial in 3 sectii si 3 ateliere;

Contact:

540101, Tg Mures, Str. Barajului nr 6
Tel: +4-0374-164104, +4-0374-164106
Fax: +4-0265-306098
Email:  

 • Sucursala de Productie Energie Electrica Iernut (SPEE), cu sediul in localitatea Iernut, str. Energeticii nr.1, cod 545100, jud.Mures;

Contact:

545100, Mures, Iernut, Str. Energeticii nr 1
Tel:  +4-0265-471333
Fax: +4-0265-471388
Email: 

 • Sucursala Bratislava, cu sediul in Bratislava, City Business Centre V.-Karadžičova 16, cod 82108, Slovacia.

Contact: 

City Business Centre V. - Karadžičova 16
82108 Bratislava
Slovenská Republika 
Romania: 551130, Medias, P-ta C.I. Motas, nr.4
Tel/Fax: +4-0374-401020; +4-0269-839364
Email: 

 • Sucursala Ploiesti, cu sediul in municipiul Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.184, cod 100492, jud. Prahova.

Incepand cu data de 1 aprilie 2018, prin transferul Licentei nr. 1942/2014, activitatea de înmagazinare a fost separata din cadrul SNGN ROMGAZ SA si este desfasurata in cadrul unui operator de inmagazinare, o filiala, in care SNGN ROMGAZ SA este asociat unic:

 • Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti SRL, cu sediul in municipiul Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.184, cod 100492, jud. Prahova,organizata teritorial in 2 sectii si 2 ateliere;

Contact:

100492, Ploiesti, Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr 184
Tel: +40-374-403737  +40-374-403800
Fax: +4-0344-569391; +4-0244-515160
Email:  

Site: www.depogazploiesti.ro