Prezentare generala Proiect CCTG

Strategia de dezvoltare pentru perioada 2015-2025 are stabilita ca una dintre prioritati consolidarea pozitiei Romgaz pe pietele de furnizare a energiei.

In domeniul producerii de energie electrica, Romgaz si-a propus eficientizarea activitatii prin realizarea unor investitii pentru cresterea randamentului Centralei termoelectrice (CTE) Iernut la minim 55%, incadrarea in cerintele de mediu (emisii NOX, CO2) si marirea sigurantei de exploatare.

In baza unei analize a situatiei si a performantelor actuale ale CTE Iernut,  s-au evidentiat urmatoarele aspecte cheie:

•  Estimarea unei diferente de 15 – 20 puncte de randament in favoarea instalatiilor care utilizeaza cicluri combinate, determinata de compararea randamentelor de producere a energiei electrice (consumurile specifice de combustibil) ale grupurilor existente in cadrul centralei, cu performantele realizate pe plan mondial in instalatii bazate pe utilizarea unui ciclu combinat gaze - abur (randamente de 55 - 57%)

• Cresterea eficientei energetice la care se adauga si cresterea flexibilitatii in exploatare a grupurilor cat si reducerea emisiilor poluante (CO2, NOX etc.)

•  Necesitatea reducerii costurilor de producere a energiei electrice, corelata cu cea de reducere a consumului de hidrocarburi pentru producerea de energie electrica, precum si eficientizarea acestei activitati impune  adoptarea unor tehnologii performante, cu consumuri specifice minime

A aparut  ca necesara si oportuna analiza posibilitatilor de modernizare/dezvoltare  a CTE Iernut in vederea imbunatatirii parametrilor tehnico – economici, a cresterii duratei de exploatare si a incadrarii in dispozitiile „Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European” privind emisiile industriale. 

S-a hotart dezvoltarea CTE Iernut din cadrul Sucursalei de Productie Energie Electrica, prin constructia unei centrale noi, intr-o varianta constructiva ciclu combinat cu turbine cu gaz, (CCTG) la o putere instalata de max. 430 MW si eficienta electrica bruta la sarcina  nominala de peste 56 %

In acest sens, Romgaz a desfasurat o procedura de atribuire prin licitatie deschisa in vederea incheierii cu ofertantul castigator a unui contract de lucrari ce va avea ca obiect realizarea proiectului de   modernizare /dezvoltare a CTE Iernut, respectiv proiectarea, livrarea echipamentelor, executia lucrarilor necesare si punerea in functiune.

• Pretul contractului este de cca. 268 milioane de euro fara TVA

• Termenul de finalizare a lucrarilor este de 36  luni 

Conform Studiului de Fezabilitate, cea mai fezabila solutie este constructia unei centrale termoelectrice noi, cu ciclu combinat gaze – abur, formata din:

•  4 turbine cu gaz

• 4 cazane recuperatoare pentru producere abur, cu trei nivele de presiune

•  2 turbine cu abur

Solutia tehnica are avantajul unei flexibilitati in functionare si o eficienta de producere a energiei electrice de peste 56 %, fiind in limitele prevazute de documentele BAT-BREF

• Putere electrica bruta: 430 MW

• Eficienta electrica bruta la sarcina nominala: 56,42 %

• Toate cele patru cazane recuperatoare vor functiona in paralel si vor putea alimenta cu abur oricare dintre cele doua turbine cu abur

•  Cele trei grupuri Diesel vor asigura oprirea in conditii de siguranta a instalatiilor in situatia lipsei  totale de energie electrica din exterior si repornirea de la zero a primei turbine pe gaz.

•  Grupurile energetice vor fi dispecerizabile si vor asigura Servicii Tehnologice de Sistem (STS): reglaj primar, reglaj secundar, reglaj tertiar rapid, reglajul tensiunii si puterii reactive conform cerintelor de calificare Transelectrica – DEN.

Noua Centrala va fi o componenta importanta pentru Romgaz in lantul valoric integrat al gazelor naturale. Eficienta producerii energiei electrice (%) va creste la 56,42 % fata de randamentul actual de cca. 35% - 39%, scazand consumul de combustibil gaze naturale si implicit emisiile. Se vor reduce costurile de producere a energiei electrice si va creste siguranta in exploatare. Prin cresterea flexibilitatii Centralei, se va consolida prezenta pe piata centralizata tinta.

Importanta si impactul pozitiv al noii investitii de la Iernut asupra sigurantei  Sistemului Energetic National prin:

• Cresterea si imbunatatirea conditiilor de stabilitate in tensiune precum  si calitatea energiei electrice prin asigurarea unei rezerve importante de putere reactiva pentru reglajul de tensiune;

• Nivelul de adecvanta¹ a SEN, dat fiind functionarea cu un combustibil alternativ celor existente in SEN, prin asigurarea alimentarii cu energie in perioadele in care exista deficit din acest punct de vedere in alte tipuri de centrale (energie hidroelectrica redusa in perioadele de seceta, energie fotovoltaica redusa in perioadele cu nebulozitate ridicata, energie eoliana redusa, in perioadele cu viteze mici ale vantului);

• Compensarea variabilitatii ridicate a productiei de energie electrica din surse de productie regenerabila prin capabilitatile tehnice superioare ale grupurilor cu incarcare/descarcare rapida

¹ adecvanta- Capacitatea sistemului electroenergetic de a satisface in permanenta cererile de putere si energie ale consumatorilor

Mediul si conservarea naturii

Romania face tranzitia catre o economiei caracterizata prin emisii reduse de dioxid de carbon prin producerea mai curata si mai eficienta a energiei electrice din gaze naturale, care reprezinta calea principala de a reduce emisiile de sera ale tarii, asigurand in acelasi timp furnizarea de energie electrica in conditii de siguranta si accesibilitate. 

Calitatea aerului             

Centralele moderne cu turbine cu gaz in ciclu combinat, reprezinta tehnologia existenta cea mai curata si eficienta de producere a energiei electrice din combustibili fosili. O astfel de centrala produce mai putin de jumatate din volumul de dioxid de carbon (CO2) comparativ cu o centrala pe carbune de dimensiuni echivalente. Spre deosebire de centralele electrice pe combustibili fosili (cum ar fi carbune si pacura), continutul de sulfuri din gazele naturale este neglijabil, iar emisiile de pulberi ale centralei electrice cu turbine cu gaz in ciclu combinat vor fi minime.

Operarea noii centrale se va face cu conformarea la cerintele BAT privind emisiile  de NOx si CO pentru instalatiile de ardere tip ciclu combinat gaze-abur:

• Emisii maxime de NOx: 50 mg/Nmc

• Realizarea noii investitii va determina reducerea emisiilor de Nox, comparativ cu situatia existenta de functionare a CTE Iernut, de cca. 4 ori

• Emisii maxime de CO: 100 g/Nmc

• Emisia specifica CO2  (tCO2/MWh produs)  dupa punerea in functiune a noii centrale va scadea la 0,360, sub valoarea de 0,374 conform cerintei BREF-BAT

Calitatea apelor evacuate

• Reducerea volumelor de apa de racire evacuate va fi semnificativa,

• Temperatura apelor raului Mures, in aval de deversare, nu va depasi cu mai mult de 6°C temperatura apei Muresului, din amonte de captare

Impactul vizual si nivelul de zgomot

• Centralele moderne cu turbine pe gaz in ciclu combinat au un gabarit mult mai redus, au nevoie de mai putin spatiu si au un impact vizual mult mai mic in comparatie cu centralele traditionale pe combustibili fosili

•  Deoarece peisajul si impactul vizual reprezinta adeseori un motiv de ingrijorare major pentru comunitatile locale si pentru partile interesate, centrala electrica cu turbine pe gaz in ciclu combinat propusa va fi proiectata astfel incat  impactul vizual asupra imprejurimilor sa fie redus

• In timpul functionarii, echipamentele vor genera un nivel de zgomot <65dB(A) la nivelul incintei industrial

Biodiversitate

In vecinatatea CTE Iernut exista arii protejate vegetale si faunistice :

• Elesteele Iernut-Cipau

• Rapa Lechinta si raul Mures in amonte si in aval de Centrala

Astfel, pentru protejarea mediului acvatic din raul Mures: 

• se va efectua monitorizarea ihtiofaunei inainte si dupa terminarea lucrarilor

• se va amenaja o scara de pesti moderna, functionala la nivelul barajului de prize, pentru toate speciile de pesti in vederea mentinerii conectivitatii longitudinale a raului Mures

Impactul social

Realizarea unei noi centrale electrice cu turbine pe gaz in ciclu combinat, reprezinta un angajament pe termen lung fata de zona Iernut. Va mentine locuri de munca pe termen lung in zona si reprezinta o investitie substantiala  pentru economia locala.