Productie energie electrica

Centrala Termoelectrică Iernut formează Sucursala de Producţie Energie Electrică (SPEE) din cadrul Romgaz. CTE Iernut, o centrala electrică în condensaţie cu supraîncălzire intermediară, are putere instalată de 600 MW şi capacitatea de a produce energie electrică cu o cotă de piaţă în producţia de energie electrică la nivel naţional de 5%.

Plasată într-un  nod important în cadrul sistemului energetic naţional, în zona Transilvaniei, CTE Iernut este situată în judeţul Mureş pe malul stâng al râului Mureş între localitățile Iernut şi Cuci, cu posibilităţi facile de alimentare cu gaz metan, apă industrială şi de evacuare a puterii.

CTE Iernut are o putere instalată de 600 MW, având în componenţă 4 grupuri energetice: 2 grupuri de câte 100 MW de producţie cehoslovacă şi 2 grupuri de câte   200 MW de producţie sovietică. Grupurile au fost puse în funcţiune între anii 1963 şi 1967. Începând cu data de 1 ianuarie 2016, Grupurile 2 şi 3, de cate 100 MW, au fost trecute în regim de conservare uscată. Randamentul global al centralei este de 39,5%.

Obiectivele pe termen mediu şi lung sunt de eficientizare a activităţii prin promovarea unor investiţii care vor avea în principal următoarele efecte: creşterea randamentului centralei la o valoare de minim 56%; încadrarea în cerinţele de mediu privind emisiile de NOx şi mărirea siguranţei în funcţionare.

Producţia de energie electrică în anul 2018 a fost de 1.165.189 MW, iar cantitatea de totală de energie electrică vândută de 1.281.318 MW.

Cota de piaţă deţinută de Romgaz în 2018, conform ANRE, este de 1,87%.

Proiectul Cojocna – exploatare gaze naturale pentru producere de energie electrică

O serie de sonde rezultate în urma forajelor de explorare, sunt situate la mare distanţă atât între ele şi la mare distanţă de Sistemul Naţional de Transport gaze naturale (SNT).

Pe baza unor studii de fezabilitate şi de oportunitate, s-a decis ca în cadrul unui proiect experimental, gazele provenite din sondele 2 şi 4 Cojocna să fie utilizate ca şi gaze de combustie pentru două agregate de producere a energiei electrice.

Fiecare agregat are o putere de 1,5 MW, iar  racordarea la Sistemului Energetic Naţional (SEN) nu reprezintă o problemă majoră.

Proiectul a vizat identificarea unei alternative de producere a gazelor din sonde izolate pentru care construcţia de conducte colectoare, de ordinul zecilor de kilometri, nu se justifică.

Punerea în funcţiune a celor două agregate de producere a energiei electrice, folosind gazele din sondele 2 şi 4 Cojocna, a reprezentat un succes tehnologic.

Începând cu trimestrul 4 al anului 2017, echipamentele electroenergetice sunt alimentate cu gaze și din sondele 1 Pălatca, 1 şi 2 Vaida.