Productie gaze naturale

 • Trei zone de producţie: Bazinul Transilvaniei (aproximativ 90% din producţie): Platforma Moesică Muntenia şi Platforma Moldovenească
 • 25 de câmpuri deţin aproape 70% din rezervele Romgaz (mărimea medie a rezervelor dovedite per câmp este de 450 milioane mc din care 17 câmpuri au peste 1 miliard de metri cubi)
 • Factorii de recuperare sunt între 55% şi 85% pentru majoritatea câmpurilor (90% în câmpurile mai mature)
 • 6 instalaţii de depozitare a gazului: gazul natural se comportă ca o pernă de gaz în procesul de depozitare

Romgaz a consolidat potenţialul producţiei de gaz la 15.6 milioane metri cubi/zi

Rata de scădere a producţiei a fost stabilizată la sub 1% din cauza: 

 • Instalaţiilor de comprimare a gazului şi reabilitare/mărire a producţiei
 • Achiziţionării de date seismice 3D, modelării rezervorului dinamic şi static
 • Producţiei din descoperirile noi

Total in 2015:

 • 2 descoperiri noi însumând împreună 3% din producţia zilnică a Romgaz
 • Punerea în funcţiune a unei staţii de comprimare care oferă acces suplimentar la 0.50 miliarde metri cubi (aproximativ 9% din producţia anuală)
 • Credem că scăderea producţiei este legată doar de cererea scăzută de gaz

 • Câmpurile selectate: (i)prin comprimarea s-a adăugat Bazna, Filitelnic, Tg. Mures, (ii) reabilitarea producţiei (Nades, Laslau, Roman) şi (iii) 17 campuri de producţie noi
 • Reabilitarea producţiei include activităţi concentrate în mod special pe reparaţii capitale la sonde şi tehnici noi de finalizare