Proiecte promovate de Romgaz pentru lista de Proiecte de Interes Comun 2015

Romgaz a luat decizia sa participe la al doilea proces de selectie de Proiecte de Interes Comun desfasurat la nivelul Uniunii Europene. Aceasta selectie s-a finalizat printr-o noua Lista de Proiecte de Interes Comun:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_019_R_0001&from=EN 

Stadiu: Proiectele sunt in prezent in stadiul de elaborare a termenilor de referinta pentru realizarea studiilor de fezabilitate.

Informatii privind Procesul de Consultare Publica:

Procesul de Consultare Publica cu privire la proiectele promovate de catre Romgaz S.A. va avea loc in conformitate cu prevederile legale in domeniu. Informatii suplimentare privind acest proces vor fi publicate pe www.romgaz.ro.

http://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest