Regulamentul privind integritatea si transparenta pietei angro de energie

Prin politica sa, Romgaz deruleaza procesele sale de afaceri si toate activitatile din cadrul acestor procese in conditii de profesionalism, corectitudine si integritate, cu respectarea tuturor reglementarilor aplicabile. Romgaz va utiliza aceasta sectiune a web-site-ului sau pentru a face publice informatii in conformitate cu reglementarile REMIT.

REMIT introduce un cadru legislativ specific sectorului energetic european, neacoperit pana in prezent, pentru prevenirea abuzurilor pe piata angro de energie. Lansat in anul 2011 de catre Parlamentul si Comisia Europeana, Regulamentul 1227 joaca un rol foarte important  in mentinearea  unei piete energetice functionale.

Implementarea efectiva a prevederilor REMIT, realizata prin intermediul Regulamentului 1348/2014, are ca scop detectarea si prevenirea actiunilor de manipulare a pietei energetice, o cerinta fundamentala pentru o piata europeana functionala si pentru mentinerea sigurantei aprovizionarii cu gaze la nivel european – componente  esentiale ale Strategiei Energetice Europene.

ACER (Agentia pentru Cooperarea Agentiilor Nationale de Reglementare din Domeniul Energiei) asigura ducerea la indeplinire a REMIT cu ajutorul Agentiilor Nationale  ale statelor membre . In acest sens ACER a elaborat o serie de manuale si ghiduri publicate pe situl lor, actualizate continu.

Cronologie

 • 7 Ianuarie 2016 (la 90 de zile de la inceperea raportarii) - termenul limita pentru raportarea tuturor tranzactiilor de pe pietele centralizate aflate in derulare la momentul inceperii raportarii(backloading).
 • Ianuarie 2015—intrarea in vigoare a Regulamentului 1348/2014. Participantii la piata de energie au obligatia de a se inscrie in Registrul European al Participantilor la Piata Angro de Energie. In urma inscrierii se primeste un cod ACER care atesta conformarea paricipantului la piata la reglementarile REMIT. Fara acest cod se pierde dreptul de a tranzactiona produse energetice
 • 7 Aprilie 2016 Inceprea raportarii tranzactiilor incheiate in afara pietelor centralizate, a contractelor de transport si a datelor fundamentale de catre OTS (Operatorii Sistemelor de Transport) si OSI (Operatorii Sistemelor de Distributie)
 • 7 Iulie 2016 (la 90 de zile de la inceperea raportarii)- termenul limita pentru raportarea tuturor tranzactiilor incheiate in afara pietelor centralizate, aflate in derulare la momentul inceperii raportarii(backloading)
Agency’s REMIT Information System

Reprezinta sistemul IT dezvoltat de catre ACER  pentru colectarea de date,  partajarea  datelor cu Agentiile Nationale, screeningul automat al informatiilor si monitorizarea activitatilor de trading pentru produsele energetice.

Agentia are obligatia de a asigura confidentialitatea, integritatea si protectia informatiilor colectate prin REMIT.

CEREMP

Centralised European Register of Wholesale Energy Market Participants reprezinta registrul european in care sunt inscrisi toti participantii la piata angro de energie din Uniunea Europeana. Tarile membre pot alege  sa se inscrie direct in acest registru sau sa se inscrie in Registrul National gestionat de catre Autoritatea Nationala de Reglementare, registru care se sincronizeaza cu cel european. In urma inscrierii, participantii la piata primesc un cod de identificare ACER, cod care le permite sa tranzactioneze produse energetice.

Activitatea ACER privind implementarea REMIT:

 • Stadiul de implementare: Agentia dezvolta mecanisme IT si proceduri pentru monitorizarea eficienta a pietei angro de energie - 28 dec 2011– 7  iul 2016
 • Stadiul operational: Colectarea datelor, screeningul informatiilor si identificarea potentialelor abuzuri. Acest stadiu a  incepand deja din 7 ian 2015, odata cu intrarea in vigoarea a Reg 1348/2014.
 • Stadiul de tranzitie: In perioada 7 oct 2015–7 iul 2016 cele doua stadii se suprapun iar ACER depune eforturi pentru a   asigura implementare si monitorizare in acelasi timp.

 

 

Lista informatiilor care trebuie raportate:

 • Contractele standard pentru energie electrica si gaze => orice contract privind un produs energetic angro admis la tranzactionare pe o piata organizata, indiferent daca tranzactia are sau nu are loc intr-adevar pe respectiva piata. Se raporteaza atat tranzactiile incheiate cat si ordinele plasate cu toate modificarile aduse acestora.
 • Contractele non standard pentru energie electrica si gaze= >orice contract care nu este standard si are ca obiect un produs energetic
 • Date fundamentale => informatii legate de capacitatea de utilizare a sistemelor de productie, inmagazinare, consum, transport energie electrica si gaz,  inclusiv imposibilitatea planificata sau neplanificata de utilizare a acestora
 • Raportarea datelor fundamentale privind capacitatea si utilizarea instalatiilor pentru transportul gazelor naturale este efectuata de ENTSO-E si ENTSO-G prin intermediul platformei centrale de la nivelul UE .
 • OSI trebuie sa raporteze agentiei si la cererea acesteia autoritatii nationale de reglementare, pentru fiecare instalatie de inmagazinare, informatii privind capacitatea contractata si disponibila, injectia si extractia, anunturile de indisponibilitate planificata sau neplanificata, prin intermediul unei platforme comune.
 • Contractele de transport se raporteaza de catre OTS iar cele incheiate pe piata secundara sau derivatele se raporteaza de participantii la piata.

PACHETUL UTILIZATORULUI REMIT:

 • Lista pietelor centralizate conform Art 3(2) din Regulamentul de punere in aplicare
 • Lista contractelor standard conform Art 3(2) din Regulamentul de punere in aplicare
 • TRUM—Manualul  privind raportarea tranzactiilor
 • MoP– Manualul privind procedurile de raportarea datelor fundamentale si a tranzactiilor 
 • Cerintele si caracteristicile pe care trebuie sa le indeplineasca un RRM (Registered Reporting Mechanism)

In concluzie, manualele de la punctele 3 si 4 prezinta CE, CUM si CAND se raporteaza.

ACER actualizeaza continu acest pachet ori de cate ori este nevoie.

Romgaz s-a inregistrat in Registrul National al Participantilor la Piata Angro de Energie in data de 26.06.2015 avand codul ACER:

A00019361.RO

RISCURI

 • Nerespectarea conditiilor de publicare a informatiilor privilegiate
 • Nerespectarea obligatiei de raportare a tranzactiilor poate ridica suspiciuni privind un potential abuz de piata si poate determina investigatii aditionale si sanctiuni
 • Sanctiuni ca urmare a incalcarii interdictiei de manipulare a pietei

 

Operatorii sistemelor de Inmagazinare

Trebuie sa raporteze agentiei si la cererea acesteia autoritatilor nationale de reglementare pentru fiecare instalatie de inmagazinare dupa furnizarea de informatii prin intermediul unei platforme  comune:

 • Capacitatea tehnica, contractata si disponibila a instalatiei de inmagazinare
 • Volumul de gaze inmagazinat la finalul unei zile gaziere, intrari si iesiri
 • Anunturi de indisponibilitate planificata sau neplanificata, inclusiv momentul anuntului si capacitatile in cauza.

Aceste informatii trebuie puse la dispozitie nu mai tarziu de urmatoarea zi lucratoare, iar cele de la punctul 3, inclusiv actualizarile lor,  trebuie publicate imediat ce acestea devin disponibile.

Depistarea efectului unei informatii asupra pretului

 • Acelasi tip de informatie  a avut in trecut un efect asupra pretului
 • Rapoarte existente ale analistilor sau publicatii si opinii ale specialistilor care indica faptul ca acest tip de informatie poate avea impact asupra pretului
 • Participantul la piata  sau altul decat el a mai clasificat acest tip de informatie ca informatie privilegiata in trecut.

Se mentioneaza insa ca acestia sunt doar indicatori si nu trebuie tratati ca definitivi in interpretarea informatiilor. Este la latitudinea participantului la piata sa decida daca informatia pe care o detine constituie informatie privilegiata si trebuie facuta publica. Experienta va evidentia varietatea acestor informatii, iar ACER considera ca definitia informatiei privilegiate va evolua in timp.

Manualul de conformitate cu REMIT

In vederea respectarii obligatiilor impuse de REMIT  este nevoie de identificarea fluxului informational existent, adaptarea proceselor pentru conformarea cu raportarile REMIT, respectiv implementarea unor proceduri interne specifice cerintelor REMIT pe structura societatii.

Structurat, un manual de conformitate cu REMIT ar putea arata astfel:

A. Identificarea fluxului informational existent, managementul informatiei si informatiile privilegiate la nivel de societate; adaptarea proceselor  circuitului informational:

 • Identificarea si interpretarea informatiilor privilegiate
 • Lista detaliata a potentialelor informatii privilegiate
 • Identificarea potentialelor surse de informatii
 • Intocmirea unei proceduri de control a informatiei pentru stabilirea tipului de informatie si masurile automate referitoare la modul de  gestionare a acestora (carantina, publicare, etc.)
 • Identificarea persoanelor impactate
 • Definirea sarcinilor responsabilului REMIT si a competentelor decizionale
 • Definirea responsabilitati lor generale si competentelor decizionale
 • Intocmirea regulamentul de publicare a informatiilor privilegiate si procedurile de comunicare
 • Prezentarea conexiunilor si fluxurilor informationale

B. Proceduri la nivel de societate privind restrictiile impuse pentru prevenirea manipularii pietei

 • Identifica riscul si locul aparitiei unor posibile abuzuri respectiv defineste tentativa de manipulare a pietei si utilizarea informatiilor privilegiate;
 • Elaborarea si implementeaza proceduri interne care definesc in mod clar pentru fiecare angajat cum sa identifice si sa gestioneze potentiale abuzuri.
 • Definirea cazurilor de tentativa de manipulare a pietei si sanctiunile care se aplica in cazul depistarii acestora

C. Elaborarea planului de actiune in cazul unor potentiale inspectii ale ANRE.

D. Descrierea completa a obligatiilor de raportare a tranzactiilor

 • Crearea unor sisteme care asigura raportarea ad-hoc, neplanificata si raportarea periodica, planificata
 • Definirea continutului datelor raportate, canalele adecvate de raportare, momentul raportarii
 • Stabilirea masurilor organizatorice si tehnice pentru transmiterea datelor
 • Personalizeaza procesele si integreaza in functiile actuale ale fiecarui angajat impactat (cine, ce, unde, cum si cand gestioneaza informatia)

E. Procedura de acreditarea ca RRM pentru posibilitatea raportarii tranzactiilor in numele clientilor proprii (daca se doreste)

Informatii privilegiata inseamna informatii cu caracter precis care nu au fost facute publice si care se refera in mod direct sau indirect la unul sau mai multe produse energetice angro si care, in cazul in care ar fi facute publice, ar influenta probabil in mod semnificativ pretul produselor energetice respective.

Informatia cu caracter precis este atunci cand aceasta indica un ansamblu de circumstante existente sau despre care exista motive justificate de a se crede ca vor exista, un eveniment care a avut loc sau despre care exista motive justificate de a crede ca va avea loc, si in cazul in care este suficient de precisa pentru a duce la o concluzie in legatura cu efectul posibil al tuturor circumstantelor sau al evenimentului asupra pretului la produsele energetice angro.

In categoria “informatii” intra:

 • Informatii ce trebuiesc facute public conform Reg 714 si 715/2009, incluzand codurile de retea si ghidurile adoptate ca urmare a acestor regulamente
 • Informatii legate de capacitatea de utilizare a sistemelor de productie, inmagazinare, consum, transport EE si gaz, inclusiv imposibilitatea planificata sau neplanificata de utilizare a acestora
 • Informatii ce trebuiesc divulgate in conformitate cu dispozitiile juridice sau reglementarile UE sau de la nivel national, cu normele pietei si cu contractele sau practicile de pe piata angro de energie in cauza, in masura in care acestea ar putea avea un impact asupra pretului produselor energetice angro
 • Alte informatii pe care un participant la piata ar putea sa le foloseasca pentru a-si fonda decizia de a efectua tranzactii legate de un produs energetic angro sau de a emite un ordin de tranzactionare a unui astfel de produs.

Informatii privind transparenta versus informatii privilegiate:

Informatia privind transparenta este in mod normal periodica, planificata si este subiectul Reg 714/2009 EC si 715/2009/EC.

Informatia interna este considerata ca fiind aparuta ad hoc si care poate avea un impact asupra pretului produselor energetice angro.

Informatia trebuie facuta public fie prin platforma de transparenta fie prin alte mijloace si nu se face distinctie intre cine o aduce in atentia publica (particpantul la piata sau o terta parte) atata timp cat ea ajunge in exterior. Ea trebuie sa ajunga la “publicul tinta” (in cazul acesat participantii la piata energetica) in acelasi timp astfel incat in mod egal acestia sa poata beneficia de ea (publicitate sectoriala).

Pot constitui actiuni de MANIPULARE A PIETEI:

1. Efectuarea oricarei tranzactii sau emiterea oricarui ordin de tranzactionare cu produse energetice angro:

 • care ofera sau este susceptibil de a oferi indicatii false sau inselatoare în ceea ce priveste oferta, cererea sau pretul produselor energetice angro;
 • care stabileste sau încearca sa stabileasca, prin actiunea uneia sau mai multor persoane care actioneaza în mod concertat, pretul unuia sau mai multor produse energetice angro la un nivel artificial, exceptand cazul în care persoana care a efectuat tranzactia sau care a emis ordinul considera ca motivele care au determinat-o sa procedeze astfel sunt legitime si ca respectiva tranzactie sau respectivul ordin este conform cu practicile de piata admise pe respectiva piata angro de energie; sau
 • care utilizeaza sau încearca sa utilizeze un instrument fictiv, sau orice alta forma de înselatorie sau artificiu, care transmite sau este de natura sa transmita mesaje false sau înselatoare cu privire la oferta, cererea sau pretul produselor energetice angro

2. Difuzarea, prin intermediul mijloacelor de comunicare în masa, inclusiv a internetului, sau prin orice alte mijloace, de informatii care ofera sau sunt susceptibile de a oferi mesaje false sau înselatoare cu privire la oferta, cererea sau pretul produselor energetice angro, inclusiv raspandirea de zvonuri si difuzarea de informatii false sau înselatoare, în contextul în care persoana care a difuzat informatiile stia sau trebuia sa stie ca informatiile sunt false sau înselatoare.

3. Atunci cand se difuzeaza informatii în scop jurnalistic sau ca expresie artistica, o astfel de difuzare a informatiilor se evalueaza tinandu-se seama de reglementarile care se aplica libertatii presei si libertatii de expresie în alte mijloace media, exceptand cazul în care:

 • aceste persoane obtin, direct sau indirect, foloase sau beneficii ca urmare a difuzarii informatiilor în cauza; sau
 • divulgarea sau difuzarea informatiilor respective se face cu intentia de a induce piata în eroare cu privire la oferta, la cererea de produse energetice angro sau la pretul acestora.

Romgaz, în calitatea sa de producator, furnizor, operator al sistemului de inmagazinare, distribuitor, beneficiar de contract de transport, activand atat pe piata organizata cat si in afara ei, atat pe gaze naturale cat si pe energie electrica va avea de efectuat o raportare complexa.

https://www.acer-remit.eu/portal/home

ANRE, desemnata de catre Agentie, are rolul de a  sprijini participantii la piata de energie privind inscrierea si conformarea la reglementarile REMIT.

ANRE este in stransa legatura cu ACER si raspunde de investigatiile  pe care are sarcina sa le demareze  la semnalarea  de catre ACER a unor activitati suspecte.

COOPERAREA LA NIVELUl UNIUNII EUROPENE

ACER doreste o abordare armonizata si solida in scopul prevenirii si depistarii actiunilor de manipulare a pietei. Totodata se asigura ca Agentiile Nationale isi duc la indeplinire sarcinile ce le revin sub REMIT.

In acest scop ACER coopereaza cu Agentiile Nationale, ESMA si autoritatile financiare competente ale statelor membre, in functie de caz si cu Consiile Concurentei.  De asemenea ACER poate incheia acorduri de cooperare cu unele piete centralizate.

Datele, in urma acestor conventii pot fi folosite pentru elaborarea de statistici, analize si prognoze de catre autoritatile competente.

Practica implementarii acestor colaborari este descrisa in MoUs (Memoranda of Understanding). In timp ce MoUs cu Agentiile Nationale este un acord multilateral, cel cu ESMA si cu pietele centralizate este bilateral.