Structura actionariatului

Capital social al companiei: 385.422.400 RON

Valoare nominala: 1 RON/actiune

Structura actionariatului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. la data de 30 septembrie 2019:

Acționar

Pondere în capitalul social

Număr acțiuni

Statul roman, prin Ministerul Energiei

70,0071%

269.823.080

Persoane juridice

25,5333%

98.411.152

Persoane fizice

4,4596%

17.188.168