Structura actionariatului

Capital social al companiei: 385.422.400 RON

Valoare nominala: 1 RON/actiune

Structura actionariatului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. la data de 31 decembrie 2019:

Acționar

Pondere în capitalul social

Număr acțiuni

Statul roman, prin Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de afaceri

70,0071%

269.823.080

Persoane juridice

25,5090%

98.317.285

Persoane fizice

4,4839%

17.282.035