Structura actionariatului

Capital social al companiei: 385.422.400 RON

Valoare nominala: 1 RON/actiune

Structura actionariatului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. la data de 31 martie 2021:

Acționar

Pondere în capitalul social

Număr acțiuni

Statul roman, prin Ministerul Energiei

70,0071%

269.823.080

Persoane juridice

25,0248%

96.451.035

Persoane fizice

4,9681%

19.148.285