Transparenta

Prin HG 583/10.08.2016 a Strategie Nationale Anticoruptie pe perioada 2016-2020 s-au adoptat seturile de indicatori de performanta, riscurile asociate obiectivelor si masurile din strategie si surselor de verificare, inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei,  indicatorii de evaluare, precum si standardele de publicare a informatiilor de interes public.

Strategia Nationala Anticoruptie promoveaza modelul de manager de institutie care se implica efectiv in promovarea integritatii institutiei, care este un exemplu de integritate si sanctioneaza sau gestioneaza adecvat incalcarile regulilor, de la cele mai mici, de tipul abaterilor administrative, pana la cele mai grave, de nivelul infractiunilor.

Directorul general al SNGN Romgaz SA, in calitatea sa de reprezentant legal al companiei, isi asuma valorile fundamentale si principiile promovate de Strategia Nationala Anticoruptie 2016-2020 si recunoaste importanta obiectivelor si a mecanismului de monitorizare al acestora.

Astfel, directorul general, împreună cu personalul din subordine, isi asuma sa considere masurile de prevenire a coruptiei ca elemente ale planurilor manageriale si sa le evalueaze periodic ca parte integranta a performantei administrative, in vederea cresterii integritatii institutionale. 

Totodata, se obliga, in conditiile legii, sa asigure accesul neingradit la informatiile de interes public si transparenta procesului decizional.