Politica de responsabilitate socială

Activităţile desfăşurate de Romgaz în domeniul responsabilităţii sociale sunt realizate în mod voluntar, dincolo de responsabilităţile ce revin din perspectiva legală, compania fiind conştientă de rolul pe care îl joacă în societate și de responsabilitatea sa față de mediile sociale influențate de activitatea sa.

Responsabilitatea socială reprezintă pentru Romgaz o cultură de afaceri care include etica de afaceri, drepturile clienţilor, echitatea economică şi socială, tehnologii care nu dăunează mediului, tratarea justă a forţei de muncă, relaţii transparente cu autorităţile publice, integritate morală şi investiţii în comunitate.

De asemenea, Romgaz susţine dezvoltarea sustenabilă şi durabilă a societății şi comunităţii, prin susținerea financiară / sponsorizare parțială sau totală a unor acțiuni și inițiative dintr-o serie de domenii principale, detaliate în Politica de sponsorizare. De asemenea, Politica detaliază și a serie de criterii în baza cărora vor fi luate deciziile privind sponsorizările acordate.

Transmitere cerere de sponsorizare

Cererea de sponsorizare poate fi transmisă:

  • prin email, la adresa , cu respectarea restricției de dimensiune email 10Mb;
  • prin poştă/curier la adresa S.N.G.N. Romgaz S.A., Piaţa Constantin Motaş, nr.4, Mediaş, jud. Sibiu – România, 551130;
  • prin fax, la numărul 004-0269-846901.

Cererea de sponsorizare va fi însoțită în mod obligatoriu de anexele menționate în Ghid, care vor fi transmise obligatoriu: prin poştă/curier la adresa S.N.G.N. Romgaz S.A., Piaţa Constantin Motaş, nr.4, Mediaş, jud. Sibiu – România, 551130.