Listarea la burse

Prin HG nr.831 din 4 august 2010 privind aprobarea strategiei de privatizare prin oferta publica a Societatii Nationale de Gaze Naturale (S.N.G.N.) Romgaz S.A. Medias si a mandatului institutiei publice implicate in derularea acestui proces, modificata prin HG nr.811/2013, s-a aprobat “vanzarea de catre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri (MECMA), prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie (OPSPI), in calitate de vanzator, prin oferta publica secundara initiala avand ca obiect un pachet de actiuni detinut la Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. Medias, reprezentand 15 % din capitalul social al acestei societati nationale”.

Procesul a fost demarat prin semnarea unui Contract de Intermediere intre MECMA, prin OPSPI si Sindicatul de Intermediere (format din Erste Group Bank AG, Banca Comerciala Romana SA, Goldman Sachs International si Raiffeisen Capital & Investment SA), avand ca rezultat inchiderea cu succes a Ofertei publice secundare initiale (IPO) si admiterea la tranzactionare a actiunilor emitentului S.N.G.N. Romgaz S.A.

In data de 18 octombrie 2013, Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF) a aprobat, prin Decizia nr.915, Prospectul de Oferta publica secundara initiala de vanzare de actiuni emise de S.N.G.N. ROMGAZ S.A., sub forma de actiuni si certificate globale de depozit (GDR-uri).

 

De asemenea, conform adresei din data de 21 octombrie 2013, Autoritatea de Reglementare Financiara din Marea Britanie (FCA) a considerat ca titlurile de valoare ale societatii sunt eligibile pentru listarea pe Bursa de Valori Londra (LSE) in categoria standard – certificate reprezentand anumite titluri de valoare.

Cateva dintre caracteristicile Ofertei publice secundare initiale:

  1. cea mai mare oferta publica initiala realizata pana la acea data si prima privatizare a unei societati din Romania care include o componenta de GDR, tranzactionata in cadrul Bursei de Valori Londra;

  2. obiectul ofertei: vanzarea unui numar maxim de 57.813.360 actiuni emise de S.N.G.N. Romgaz S.A., sub forma de actiuni (cu valoare nominala de 1 RON) si GDR-uri (fiecarui GDR corespunzandu-i o actiune);

  3. Perioada ofertei: 22.10.2013 – 31.10.2013;

  4. pretul de vanzare al actiunilor: 30 RON/actiune, pret stabilit in cadrul procesului de subscriere, situandu-se in intervalul de subscriere de 25 - 32 RON/actiune;

  5. pretul de vanzare al GDR-urilor: 9,25 USD/GDR, intervalul de subscriere fiind 7,38 – 9,84 USD/GDR;

  6. dimensiunea totala a ofertei a fost de 1,7 miliarde RON (534 milioane USD).

In data de 12 noiembrie 2013, S.N.G.N. Romgaz S.A. a fost listata la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si la Bursa de Valori Londra (LSE). Incepand cu aceasta data, actiunile societatii sunt tranzactionate pe piata reglementata administrata de BVB, sub simbolul “SNG”. Totodata, GDR-urile, emise de The Bank of New York Mellon (depozitarul de GDR-uri), avand la baza actiuni Romgaz, se tranzactioneaza pe piata principala pentru instrumente financiare listate a LSE, sub simbolul “SNGR”.