Sumar rezultate si Prezentari pentru investitori

La solicitarea investitorilor si a analistilor, includem aici un rezumat al rezultatelor financiare intr-un format usor de procesat.

Cifrele sunt consolidate si reprezinta o parte a situatiilor financiare trimestriale / anuale intocmite conform IFRS.

Prezentari Investitori

In data de 17 mai 2021, Romgaz a organizat o teleconferinta cu analistii si investitorii pentru prezentarea rezultatelor financiare aferente primelor 3 luni ale anului 2021.

Teleconferinta s-a desfasurat in limba engleza.

Din partea Romgaz a participat conducerea societatii.

Transcriptul teleconferintei si prezentarea rezultatelor activitatii desfasurate de companie se regaseste mai jos:

Prezentarea rezultatelor finale aferente anului 2020, după aprobarea situaţiilor financiare consolidate de către Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor desfaşurată în data de 27 Aprilie 2021:

In data de 26 februarie 2021, S.N.G.N. Romgaz S.A. a organizat o teleconferinta cu analistii si investitorii pentru prezentarea rezultatelor financiare preliminare aferente anului 2020.

Teleconferinta s-a desfasurat in limba engleza.

Din partea Romgaz a participat conducerea societatii.

Transcriptul teleconferintei si prezentarea rezultatelor activitatii desfasurate de companie sunt disponibile mai jos: