Tranzactii Persoane Initiate

Aceasta sectiune contine notificarile efectuate in conformitate cu art.150 din Regulamentul 1/2006 al CNVM.

Regulamentul nr. 1/2006 al C.N.V.M. privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare prevede obligatia persoanelor definite la art.148 alineatele (1) si (2) si art.149 alineatul (4) de a notifica Autoritatatea de Supraveghere Financiara (fosta C.N.V.M.) si emitentul cu privire la toate tranzactiile efectuate in cont propriu cu actiuni admise la tranzactionare pe o piata reglementata, emise de emitentul in relatie cu care aceste persoane sunt considerate ca fiind initiate (art.150).

Regulamentul CNVM nr.1/2006 a fost abrogat la data intrarii in vigoare a Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv 21 iunie 2018.