Mergi la conţinutul principal

Dividende 2020

Adunarea Generală a Acţionarilor ROMGAZ a aprobat, în data de 27 aprilie 2021, situaţiile financiare anuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020, repartizarea profitului net realizat în anul 2020, valoarea dividendului total brut pe acţiune aferent rezultatului anului 2020 şi rezultatului reportat, precum şi termenul de plată a dividendelor.

Informaţii privind dividendele:

       Valoarea dividendului brut total este 1,79 RON / acţiune, impozitul pe dividende aferent fiind reţinut la sursă în cota prevăzută de lege. Conform prevederilor Codului Fiscal, cota standard de impozitare a dividendelor este 5%;

·      Plata dividendelor nete începe la data de 30 iunie 2021 (Data Plăţii) şi se va desfăşura pe o perioada de 3 ani, data limită fiind 30 iunie 2024;

·      Au dreptul să încaseze dividende acţionarii ROMGAZ înregistraţi în Registrul Acţionarilor (ţinut de Depozitarul Central S.A.) la Data de Înregistrare 8 iunie 2021;

·     „Ex-date”, data de la care instrumentele financiare se tranzacţionează fără dreptul de încasare a dividendelor, este 7 iunie 2021;

Plata dividendelor se efectuează în RON prin intermediul Depozitarul Central S.A. şi a Agentului de Plată BRD – Groupe Societe Generale S.A.

MODALITĂŢI DE PLATĂ A DIVIDENDELOR:

A. Pentru persoane fizice/juridice/alte entităţi care au cont deschis la un Participant/ Intermediar (SSIF/ banca custode/ broker):

           → prin Participanţii la sistemul Depozitarului Central S.A.

B. Pentru persoane fizice/juridice/alte entităţi care nu au cont deschis la un Participant/Intermediar (SSIF/ banca custode/ broker):

      B.1. Prin VIRAMENT BANCAR conform solicitărilor adresate direct Depozitarului Central S.A.

      B.2. Prin intermediul AGENTULUI DE PLATĂ, BRD - Groupe Societe Generale S.A.:

              → În NUMERAR – exclusiv pentru persoane fizice

              → Prin VIRAMENT BANCAR – pentru persoane fizice/ juridice/ alte entităţi.

Lista unităţilor BRD:

https://www.brd.ro/agentii-si-atm-uri