Mergi la conţinutul principal

Dividende 2020

Adunarea Generala a Actionarilor ROMGAZ a aprobat, in data de 27 aprilie 2021, situatiile financiare anuale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2020, repartizarea profitului net realizat in anul 2020, valoarea dividendului total brut pe actiune aferent rezultatului anului 2020 si rezultatului reportat, precum si termenul de plata a dividendelor.

Informatii privind dividendele:

       Valoarea dividendului brut total este 1,79 RON / actiune, impozitul pe dividende aferent fiind retinut la sursa in cota prevazuta de lege. Conform prevederilor Codului Fiscal, cota standard de impozitare a dividendelor este 5%;

·      Plata dividendelor nete incepe la data de 30 iunie 2021 (Data Platii) si se va desfasura pe o perioada de 3 ani, data limita fiind 30 iunie 2024;

·      Au dreptul sa incaseze dividende actionarii Romgaz inregistrati in Registrul Actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) la Data de Inregistrare 8 iunie 2021;

·     „Ex-date”, data de la care instrumentele financiare se tranzactoneaza fara dreptul de incasare a dividendelor, este 7 iunie 2021;

Plata dividendelor se efectueaza in RON prin intermediul Depozitarul Central S.A. si a Agentului de Plata BRD – Groupe Societe Generale S.A.

MODALITATI DE PLATA A DIVIDENDELOR:

A. Pentru persoane fizice/juridice/alte entitati care au cont deschis la un Participant/ Intermediar (SSIF/ banca custode/ broker):

           → prin Participantii la sistemul Depozitarului Central S.A.

B. Pentru persoane fizice/juridice/alte entitati care nu au cont deschis la un Participant/Intermediar (SSIF/ banca custode/ broker):

      B.1. Prin VIRAMENT BANCAR conform solicitarilor adresate direct Depozitarului Central S.A.

      B.2. Prin intermediul AGENTULUI DE PLATA, BRD - Groupe Societe Generale S.A.:

              → In NUMERAR – exclusiv pentru persoane fizice

              → Prin VIRAMENT BANCAR – pentru persoane fizice/ juridice/ alte entitati.

Lista unitatilor BRD:

https://www.brd.ro/agentii-si-atm-uri