Mergi la conţinutul principal

Dividende suplimentare 2018

Adunarea Generala a Actionarilor ROMGAZ a aprobat, in data de 6 decembrie 2018, distribuirea de dividende suplimentare, in temeiul prevederilor art. II şi III din OUG nr. 29/2017, catre actionarii societatii, proportional cu participarea acestora la capitalul social al societatii. Dividendele brute suplimentare sunt distribuite din rezervele societatii reprezentand surse proprii de finantare.

Informatii privind dividendele:

·         Valoarea dividendului brut total este 1,86 RON/actiune;

·         Plata dividendelor nete incepe la data de 28 decembrie 2018 (Data Platii) si se va desfasura pe o perioada de 3 ani, data limita fiind 28 decembrie 2021;

·         Au dreptul sa incaseze dividendele actionarii Romgaz inregistrati in Registrul Actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) la Data de Inregistrare 21 decembrie 2018;

·         „Ex-date”, data de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara dreptul de incasare a dividendelor, este 20 decembrie 2018;

Plata dividendelor se efectueaza in RON prin intermediul Depozitarul Central S.A. si a Agentului de Plata BRD – Groupe Societe Generale S.A.

MODALITATI DE PLATA A DIVIDENDELOR:

A. Pentru persoane fizice/juridice/alte entitati care au cont deschis la un Participant/ Intermediar (SSIF/bancă custode/broker):

           → prin Participantii la sistemul Depozitarului Central S.A.

B. Pentru persoane fizice/juridice/alte entitati care nu au cont deschis la un Participant/Intermediar (SSIF/bancă custode/broker):

      B.1. Prin VIRAMENT BANCAR conform solicitarilor adresate direct Depozitarului Central S.A.

      B.2. Prin intermediul AGENTULUI DE PLATA  BRD - Groupe Societe Generale S.A.:

              → In NUMERAR – exclusiv pentru persoane fizice

              → Prin VIRAMENT BANCAR – pentru persoane fizice/juridice/alte entitati.

Lista unitatilor BRD:

https://www.brd.ro/agentii-si-atm-uri