Mergi la conţinutul principal

Responsabilitate Sociala

responsabilitate sociala

Activitățile desfășurate de Romgaz în domeniul responsabilității sociale sunt realizate în mod voluntar, dincolo de responsabilitățile ce revin din perspectiva legală, compania fiind conștientă de rolul pe care îl joaca în societate.

Responsabilitatea socială reprezintă pentru Romgaz o cultură de afaceri care include etica de afaceri, drepturile clienţilor, echitatea economică și socială, tehnologii care nu dăunează mediului ambiant, tratarea justă a forței de muncă, relații transparente cu autoritățile publice, integritate morală și investiţii în comunitate.

De asemenea, Romgaz susține dezvoltarea sustenabilă și durabilă a societăţii și comunității, prin susținerea financiară/sponsorizare parțială sau totală a unor acţiuni și inițiative din următoarele domenii principale: educație, social, sport, sănătate, mediu înconjurător.

În acţiunile sale de susținere/participare la realizarea unor proiecte, acţiuni, inițiative de responsabilitate socială, Romgaz are în vedere prevederile Politicii de sponsorizări și ale Ghidului de sponsorizare aplicabile în fiecare perioadă. Aceste documente pot fi consultate la secțiunea Sustenabilitate.

 

Rapoartele anuale privind principalele proiecte din fiecare domeniu din sfera de susținere a Romgaz pot fi consultate mai jos: