Skip to main content
romgaz

Expropriations

ANEXA 2: 

Lista cuprinzând imobilele proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, "Instalaţie tehnologică de suprafaţă la sonda 4 Bătrâneşti", situate pe raza comunei Dămieneşti, judeţul Bacău, proprietarii, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

ANEXA 2:

Lista cuprinzând imobilele proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Conducta de aducţiune a sondei 15 Bilciureşti", situate pe raza comunei Butimanu, judeţul Dâmboviţa, proprietarii, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor