Mergi la conţinutul principal

Ședințe AGA

Această secţiune urmăreşte să furnizeze informaţii cu privire la organizarea şi convocarea Adunării Generale a Acţionarilor, conform Actului Constitutiv al Societăţii.aga

Adunările Generale ale Acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se întruneşte, cel puţin, o dată pe an, în cel mult 5 luni, de la încheierea exerciţiului financiar.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor are competenţa să decidă asupra oricăror probleme legate de activitatea Societăţii, cu excepţia celor care sunt date de lege în competenţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

Adunarea Generală a Acţionarilor se va convoca de către Consiliul de Administraţie, ori de câte ori este necesar.

Consiliul de Administraţie va convoca de îndată Adunarea Generală a Acţionarilor, la cererea acţionarilor reprezentând, individual sau împreună, ceI puţin 5% din capitalul social. În acest caz, Adunarea Generală a Acţionarilor va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile şi se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Adunarea Generală a Acţionarilor se întruneşte la sediul Societăţii sau în alt loc indicat în Convocator.

Structura acţionariatului S.N.G.N. Romgaz S.A.

 

Acționar

Număr acțiuni

Drepturi de vot

Pondere în capitalul social (%)

Statul român, prin Ministerul Energiei

269.823.080

269.823.080

70,0071

Alți acționari (persoane fizice și juridice)

115.599.320

115.599.320

29,9929

Total

385.422.400

385.422.400

100,0000