Mergi la conţinutul principal
Întrebări şi răspunsuri 2023

R: Media profiturilor impozabile în Trimestrul 1 2018-2021 a fost 643.622.438 lei. Profitul impozabil în Trimestrul 1 2023 a fost 1.668.181.799 lei.

Întrebări şi răspunsuri 2022

R: Referitor la întrebarea dumneavoastră, menţionăm următoarele aspecte importante:

SNGN Romgaz SA (Societatea) a adoptat o “Politică privind dividendele” (Politica), disponibilă public pe website-ul Societăţii, în scopul conformării cu cerințele Codului de Guvernanță Corporativă al BVB. Prezenta Politică este completată de prevederile Actului Constitutiv şi de prevederile legale aferente, dintre care putem menţiona: (a) Legea 31/1990, (b) OG 64/2001, (c) Legea 297/2004, (d) Regulamentul CNVM 1/2006, (e) OMFP 881/2012 şi (f) OMFP 2844/2016.

“Politica privind dividendele” stabileşte un set de linii directoare pe care Societatea le urmează cu privire la:

·        distribuirea profitului net către acționari

·        reinvestirea profitului net în susținerea proiectelor proprii sau

·        repartizarea către ambele destinații mentionate anterior.

Această Politică menţionează în mod expres faptul că Societatea nu repartizează și nu plătește dividende parțiale sau anticipate.

În ceea ce priveşte mărimea dividendului anual, Societatea analizează proiectele de investiții cuprinse în bugetele anilor viitori, precum și sursele de finanțare a acestora deoarece asigurarea necesarului de surse de finanțare este prioritară.

Referitor la proiectele de investiții, menţionăm că Societatea este implicată în proiecte ambiţioase de dezvoltare – aşa cum sunt detaliate în “Strategia SNGN ROMGAZ SA 2021-2030”.

Proiectele Societăţii sunt de anvergură şi includ:

·        dezvoltarea portofoliului de resurse şi rezerve de gaze naturale, cu concentrarea pe hidrocarburi reziliente, siguranta şi fiabilitate operaţională

·        producţia şi furnizarea de electricitate şi energie cu emisii reduse de CO2, cu utilizarea resurselor regenerabile de energie, realizarea unor poziţii în hidrogen si dezvoltarea unui portofoliu de clienţi pentru gaze care să completeze aceste energii cu emisii reduse de carbon

·        transformarea digitală a Societăţii şi susţinerea inovaţiilor.

Extinderea strategică a portofoliului de resurse și rezerve de hidrocarburi se va realiza atât onshore, cât şi offshore.

Aşa cum am informat public, am finalizat în data de 01.08.2022 achiziţia a 50% din perimetrul offshore XIX Neptun Deep din Marea Neagră.  Proiectul Neptun Deep este cea mai importantă tranzacție din sectorul energetic românesc din ultimii 30 de ani si reprezintă un reper în transformarea și dezvoltarea Societăţii.

V-am prezentat sumar strategia de investiţii şi pasii deja realizaţi pentru a sublinia anvergura acestora şi necesitatea asigurării unor surse de finanţare suplimentare.

Menţionăm că sursele de finanţare pe care Societatea le va atrage reprezintă atât împrumuturi bancare cât şi obligaţiuni corporative. De altfel, pentru finanţarea parţială a achiziţiei proiectului Neptun Deep, Societatea a contractat deja (în martie 2022) o facilitate de credit cu Raiffeisen Bank S.A. în valoare de 325 milioane EUR.

În consecinţă, putem aprecia că în anii viitori vom distribui nivelul de dividende stabilit de normele legale în vigoare, evident cu aprobarea acţionarilor Societăţii.

În plus, dorim să evidenţiem faptul că Societatea a distribuit pentru anul fiscal 2021 un dividend brut total de 3,80 lei/acţiune, rezultând o rată de distribuţie de 76% a profitului net anual.

Întrebări şi răspunsuri 2021

R: În cadrul contractelor de vânzare-cumpărare gaze, cumpărătorul are dreptul să denunțe unilateral contractul în condiții foarte stricte (de exemplu, numai în situația în care acesta a preluat sau achitat deja un % foarte mare din întreaga cantitate de gaze naturale stipulată în contract).

Considerăm că aceste condiții oferă o bună protecție pentru vânzător (Romgaz).

Referitor la rezilierea contractului cu E.ON în anul 2016, clientul a solicitat renegocierea contractului având în vedere modificarea circumstanțelor din piața de gaze naturale. Au avut loc câteva runde de negocieri, iar în lipsa unui acord al părților privind modificarea contractului, în baza unor prevederi contractuale, E.ON a notificat încetarea de drept a contractului – după cum am anunțat public în perioada respectiva.

R: In aceasta perioada, Romgaz este in curs de negociere a contractelor bilaterale pe anul gazier 2021-2022 (Octombrie 2021 – Septembrie 2022) in cea mai mare parte, precum si pe perioade mai scurte intr-o mai mica masura.

Modalitatea de determinare a  pretului este aceeasi pentru toti clientii, iar baza de pornire in calculul preturilor o reprezinta: Cotatiile futures CEGH la data intocmirii ofertelor cu valabilitate pentru perioada la care se refera contractul, Nivelul tranzactiilor pe BRM cu livrare pe perioada la care se refera contractul si Cotatiile petrolului pe aceeasi perioada.

Dupa cum am mentionat in Teleconferinta din data de 16.08.2021, cea mai mare perioada contractuala este de 1 an.

Întrebări şi răspunsuri 2019

R: Pe parcursul anului 2020 vom introduce in productie prima sonda din Caragele Deep.

De asemenea, putem mentiona faptul ca au fost executate operatiuni de foraj si au fost efectuate teste care au inregistrat rezultate pozitive la alte sonde din descoperirea Caragele – care vor intra in productie in cursul anului 2021.

Incepand cu anul 2020, evolutia productiei Romgaz nu mai poate fi mentionata fara Caragele Deep, datorita rezultatelor pozitive inregistrate in acest zacamant.

R: In martie 2019, Estimăm ca suma totală care urmează să fie investită în descoperirea Caragele pentru a incepe producția este de aproximativ 125 milioane de Euro. Acestea includ sondele noi de explorare, conductele de colectare, echipamentele și infrastructura.

Întrebări şi răspunsuri - 2018

R: Energie electrica produsa de Romgaz in Semestrul 1 2018 a fost de 466.221  MWh. Energia electrica emisa a fost de 436.458 MWh.

R: Emisia specifică CO2 (tCO2 /MWh produs) după punerea în funcțiune a noii centrale va scădea la 0,360, sub valoarea de 0.374 conform cerinței BREF-BAT.

Întrebări şi răspunsuri - 2017

R: Pentru anul 2017, societatea si-a propus sa realizeze o productie de 4.75 miliarde mc (inclusiv productia din asocierea cu Schlumberger).

R: Resursele contingente sunt definite ca fiind acele resurse estimate, la o anumita data, ca fiind potential recuperabile din acumulari cunoscute, insa care nu sunt in prezent considerate a fi recuperabile din punct de vedere comercial. Probabilitatea ca resursele contingente sa fie recuperabile din punct de vedere economic este in mod semnificativ mai redusa decat in cazul rezervelor dovedite, probabile sau posibile. Volumele asociate resurselor contingente ar trebui sa fie considerate ca fiind extrem de speculative.

1C, 2C si 3C se refera la gradul de estimare/certitudine (1C – probabilitate mai mare de conversie, 3C – probabilitate mai mica).

R: In urma studiilor de prospectiune geofizica si geologica efectuate in zona Muntenia Nord-Est, unde a fost raportata descoperirea, cu aprobarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,  urmeaza sa fie stabilita rezerva aferenta acestui zacamant, inclusiv planul de investitii aferent.  Avand in vedere ca fiecare zacamant are caracteristici fizice diferite, nu exista o rata de conversie general valabila ce poate fi aplicata resurselor contingente. Mentionam ca aceasta zona este in continuare in studiu.

Întrebări şi răspunsuri – Semestrul I 2016
 
 

3 luni 2015

6 luni 2015

9 luni 2015

2015

3 luni 2016

6 luni 2016

Energie electrică livrată catre terti (GWh)

145,7

410,2

1.102,1

1.625,5

333,9

591,7

Energie electrică produsa (GWh)

167,0

389,6

1.212,8

1.797,8

318,7

510,5

Întrebări şi răspunsuri – Raport anual preliminar / final 2015

Lucrari de explorare geologica pentru descoperirea de noi rezerve de gaz metan

551.894

Lucrari de foraj de exploatare, punere în productie sonde, infrastructura, utilitati

59.597

Sustinerea capacitatii de înmagazinare subterana a gazelor

32.486

Lucrari de protectia mediului inconjurator

5.529

Retehnologizarea şi modernizarea instalatiilor si echipamentelor din dotare

224.664

Dotari utilaje independente

54.080

Cheltuieli pentru studii si proiecte

9.666

TOTAL

937.916

000 RON

1 an incheiat - 31-Dec-15

1 an incheiat - 31-Dec-14

Venituri din gazul vandut-productia interna

3.291.257

3.553.391

Venituri din gazele achizitionate pentru revanzare

4.169

116.443

Venituri din gazele achizitionate pentru revanzare –productie interna

14.545

15.050

Venituri din vanzarea de bunuri

13.876

11.242

Venituri din servicii

32.636

29.907

Venituri din vanzarea energiei electrice

356.778

334.684

Alte venituri din exploatare

86.690

114.570

Venituri din servicii de inmagazinare

332.526

425.575

Total

4.132.477

4.600.862

‘000 RON

Productie

Depozitare

Altele

Ajustari si eliminari

Total

Cifra de afaceri si alte venituri operationale

3.511.385

332.639

612.933

(404.322)

4.052.635

Mai putin: vanzari si alte venituri din exploatare intre segmente

(157.064)

 

(247.258)

404.322

 

Vanzari la terti si alte venituri din exploatare

3.354.321

332.639

365.675

 

4.052.635

Venituri din dobanzi

1.681

5.593

36.911

 

44.185

Cheltuiala cu dobanzile

(34)

     

(34)

Depreciere si amortizare

(673.420)

(88.262)

(31.916)

 

(793.598)

Profit (pierdere) pe segmente inainte de impozitare

1.189.117

116.152

154.011

 

1.459.280

EBITDA

1.860.890

198.821

149.016

 

2.208.727

Principalele impozite si taxe incluse sunt:

 • redeventa pentru productia de gaze si activitatea de inmagazinare: 304.671 mii RON
 • impozitul de veniturile suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul de gaze naturale: 367.165 mii RON
 • taxa pe constructii speciale: 64.988 mii RON

Societatea Romgaz aplica, incepand cu anul 2013, Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), inclusiv IAS 36.
Conform IAS 36, societatea trebuie sa efectueze teste de depreciere a activelor imobilizate daca se identifica posibilitati de depreciere a acestor active.
La data de 31 decembrie 2015 nu am identificat nici o perspectiva de depreciere a activelor imobilizate, deoarece:

 • nu anticipam un impact negativ semnificativ al evolutiei pietei gazelor naturale in Romania asupra performantelor societatii
 • preturile practicate de Romgaz pentru livrarile de gaze naturale nu sunt legate de cotatiile internationale.

Monitorizam in permanenta evolutia pietei gazelor. Daca situatia o va impune, vom efectua un astfel de test de depreciere in anul 2016.

Întrebări şi răspunsuri – Trimestrul 3 2015

Conform Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2015, Profitul Net bugetat la Trim 4 este de 229 mln lei.
Mentionam ca Profitul Net bugetat pe 9 luni a fost depasit cu circa 170 mln lei; depasirea s-a realizat in Trim 3 si a inclus venitul din impozitul amânat, reversarea provizionului din imobilizări in curs, reversarea provizionului din creanțe, precum si depasiri ale unor venituri din exploatare si economii la unele cheltuieli din exploatare.
Estimam ca realizam un Profit Net in jur de 200 mln lei pe Trim 4 2015.

Gaze Romgaz livrate din productia interna (fara asocieri) – corespunde cu randul 9 in tabelul mentionat
Gaze livrate de asocierile in participatiuni - corespunde cu randul 10
Gaze livrate pentru energia electrica - corespunde cu randul 8
Gaze injectate in depozitele subterane - corespunde cu al doilea rand marcat cu * dupa randul 15
Gaze extrase din depozitele subterane - corespunde cu primul rand marcat cu * dupa randul 15.

Referitor la reevaluarea valorii estimate a Contractului de transport al gazelor naturale nr. 37/2015, incheiat intre SNGN ROMGAZ SA si SNTGN TRANSGAZ SA pe o perioada de 1 an (1 octombrie 2015 – 1 octombrie 2016), putem face urmatoarele clarificari:

Estimarea initiala a valorii contractului (248 mln lei cu TVA) a fost determinata in baza rezervarii de capacitate contractata de Romgaz si o cantitate de gaze naturale transportata egala cu capacitatea rezervata
Reevaluarea estimata a valorii contractului (121 mln lei cu TVA) a fost determinata in baza rezervarii de capacitate contractata de Romgaz si o cantitate de gaze naturale transportata conform unui Program anual de transport gaze naturale (1 octombrie 2015 – 1 octombrie 2016), care este mai mica decat capacitatea rezervata.
Valoarea contractului este aferenta transportului de gaze naturale si se refera la: depozite de inmagazinare subterana (consum tehnologic depozite, gaze inmagazinate), CET Iernut si distributia Ghercesti.
Valoarea contractului este ulterior partial re-facturata clientilor.

Întrebări şi răspunsuri – Trimestrul 1 2015

La Trim 1 2015, conform notei 26 din Raportul IFRS, segmentul „Alte activitati” inregistra o cifra de afaceri totala de 105 mln lei, din care CE Iernut 46 mln lei. Acest segment include de asemenea si activitatile desfasurate de Sucursala de Interventii, Reparatii Capitale si Operatii Speciale la Sonde (SIRCOSS) si Sucursala de Transport Tehnologic si Mentenanta (STTM). Segmentul a mai inregistrat venituri din dobanzi de 11 mln lei care intra in Profitul inainte de impozitare.

In Trim 1 2015, ponderea volumului vanzarilor la pret reglementat (pentru consumatorii casnici si producatorii de energie termica pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică destinată consumului populaţiei) a fost de 58% considerand livrarile din productia curenta. Considerand si livrarile din depozitele de inmagazinare subterana, ponderea volumului total al vanzarilor la pret reglementat a fost de 63%.  In Trim 1 2014, ponderea volumului total al vanzarilor catre aceasta categorie de consumatori a fost de 52%.

In Trim 1 2015, Romgaz a livrat gaze naturale din productia interna catre clientii industriali la un pret situat peste valoarea de 89 lei/MWh (fara servicii de depozitare si transport).

In cursul trimestrului 1, Romgaz a vandut o cantitate de gaze de numai 106 mii MWh pe BRM (reprezentand circa 33% din cantitatea totala tranzactionata pe piete centralizate in Romania), desi cantitatea ofertata a fost mult superioara.

In intreg anul 2015, conform legislatiei in vigoare (Ordinul ANRE nr 118/2014), Romgaz are obligatia de a vinde pe piete centralizate din Romania, in mod transparent si nediscrimatoriu, 35% din cantitatea anuala de gaze naturale din productia proprie destinata consumului in Romania din care se deduc anumite obligatii (de ex: pentru consumatorii casnici, pentru producatorii de energie termica pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică destinată consumului populaţiei, consumurile tehnologice proprii). Pentru anii urmatori aceste procente sunt 30%, 25% si respectiv 20%pentru anul 2018.

“Variatia stocurilor” din contul de profit si pierdere se refera la gazele inmagazinate in nume propriu.

a)       La injectia gazelor in depozite, valoarea contului de stocuri (active circulante) creste, iar la cel de variatia stocurilor (in contul de profit si pierdere) se inregistreaza un venit egal cu costul de productie al gazelor. Acest venit compenseaza cheltuielile care formeaza costul de productie al gazelor, avand in consecinta efect 0 asupra rezultatului.

b)       In momentul vanzarii gazelor din depozite, concomitent cu inregistrarea venitului aferent, contul de stocuri scade, iar la cel de variatia stocurilor se inregistreaza o cheltuiala egala cu costul de productie utilizat la injectia gazelor in depozit. Efectul asupra rezultatului este doar marja de profit.

In concluzie, daca la nivelul unei perioade variatia stocurilor apare ca un venit, inseamna ca s-au injectat mai multe gaze in depozitele de inmagazinare decat s-au vandut (extras) din depozite. Daca variatia stocurilor apare ca o cheltuiala, inseamna ca s-au extras din depozite, pentru a fi vandute, mai multe gaze decat s-au injectat. Asa cum s-a mentionat antrerior, variatia stocurilor nu genereaza pierdere (in momentul inmagazinarii, compenseaza cheltuielile care compun costul de productie si efectul in rezultat este 0); in momentul extractiei, efectul asupra rezultatului este marja de profit).

Referitor la Trim1 2015, in contul de profit si pierdere, variatia stocurilor este negativa deoarece s-au vandut din gazele inmagazinate in anul 2014. Asa cum se vede si in Anexa la Raportul Trimestrial (Cifra de afaceri din vanzare gaze naturale), la sectiunea inmagazinare, intrarile in cursul perioadei au fost de 2.2 mil. mc, iar vanzarile din depozit au fost de 292.2 mil mc.

Întrebări şi răspunsuri - Raport anual preliminar / final 2014

Anul incheiat la 31 Dec 2014

Productie gaze

Inmagazinare subterana

Alte activitati

Ajustari si eliminari

TOTAL

 

'000 RON

'000 RON

'000 RON

'000 RON

'000 RON

Costul marfurilor vandute

(121.331)

(57)

(54.250)

-

(175.638)

Alte castiguri sau pierderi

(247.025)

(3.160)

(24.956)

-

(275.141)

Variatia stocurilor

26.895

(1.254)

2.102

-

27.743

Materii prime si consumabile

(21.142)

(14.136)

(34.212)

3.323

(66.167)

Cheltuieli cu personalul

(320.618)

(49.061)

(153.109)

3

(522.785)

Alte venituri si cheltuieli

104.994

469

91.915

(89.857)

107.52

Toate contractele de vanzare gaze naturale sunt garantate – in functie de optiunea clientului – prin plata in avans sau prin scrisoare de garantie bancara. Daca exista scrisoare de garantie bancara, plata poate fi dupa 30 de zile de la facturare.

De asemenea, in contracte se prevad penalitati de intarziere. 

Ajustarile de valoare privind imobilizarile includ ajustarea activelor de explorare (2013: ajustare totala de 153 mil lei, din care 70 mil lei pentru active corporale - a se vedea nota 12,  si 3 mil lei pentru activele necorporale – nota 14). La sfarsitul fiecarei perioade de raportare (trimestru / an) expertii nostri interni analizeaza toate proiectele in derulare, pentru a determina daca acestea pot genera descoperiri noi. Daca, pe baza acestei evaluari, rezulta sanse minime de descoperire a unei rezerve de gaz sau rezulta ca proiectele vor fi abandonate in viitorul apropiat, atunci inregistram contabil a ajustare de valoare pentru acestea proiecte.  

Ajustarea include si mijloacele de productie (2013 - 26 mil lei) – in cazul in care o sonda nu este depreciata total si nu mai este folosita in productie, fara a avea inca avizul ANRM pentru scoaterea sa din functiune, in contabilitate vom inregistra ajustarea valorii sale pana la anularea ei ca mijloc de productie. In acest moment, anularea acesteia nu va mai avea impact asupra contului de profit si pierdere.  

Asa cum am afirmat anterior, efectuam aceste analize la sfarsitul fiecarei perioade de raportare. La data de 31 Dec 2014, am inregistrat in contabilitate deprecierea necesara, pe baza informatiilor disponibile la acea data.  Deoarece aceasta operatiune se deruleaza continuu, exista posibilitatea de a inregistra si pe viitor deprecieri aditionale, in cazul in care vom considera ca este necesar, ca parte a activitatilor curente.

Romgaz avea un stoc de 7.637.249 MWh (714,40 mil. mc) gaze depozitate in nume propriu la 31.12.2014.

”Veniturile din vânzarea gazelor - producția internă” (3.553.391 mii lei preliminat 2014) includ atat gazele produse de Romgaz, cat si cota Romgaz din asocieri (50% Schlumberger, 37,5% Raffles si 50% Amromco). Referitor la Schlumberger, in Contul de Profit al Romgaz se inregistreaza numai cota Romgaz de 50%.

“Veniturile din vanzarea gazelor - productia interna” se refera la cantitatea de 5.149,7 mil mc in 2014 specificata in tabelul “Indicatori fizici”.

In tabelul “Indicatori fizici”, productia Romgaz adica “Gaz metan intern extras” in cantitate de 5.663,9 mil mc (2014) cuprinde productia proprie Romgaz si 100% productia asocierii cu Schlumberger deoarece Romgaz este operatorul asocierii si tine evidenta operatiunilor acesteia. Din productia totala obtinuta de asociere, o cota de 50% se transmite catre Schlumberger.

Asocierile cu Raffles si Amromco nu reprezenta productie Romgaz, dar intra la venituri asa cum s-a mentionat anterior.

In acelasi tabel, “Gaze metan intern livrat (inclusiv Schlumberger 100%)” in cantitate de 5.164,0 mil mc (2014) reprezinta productia livrata si este calculata ca productia totala Romgaz (5.663,9 mln mc) din care se scade “Consumul tehnologic”, “Gazele livrate intern la Iernut si Cojocna”, “Diferentele PCS“ (Putere Calorica Superioara) si se adauga “Gazele proprii extrase din depozite”. Acest indicator se calculeaza statistic pentru activitatea de productie.

Veniturile din livrarile de gaze (provenite din productia interna / import, si livrate catre Iernut / catre terti) sunt inregistrate in segmentul Upstream.

Veniturile din energia livrata (in cadrul Romgaz si catre terti) sunt inregistrate in segmentul Others deoarece activitatea de productie/comercializare energie nu intruneste conditiile IFRS de raportare ca segment separat.

Cheltuielile cu energia electrica folosita de celelalte sucursale sunt inregistrate in segmentele din care fac parte sucursalele respective.

Cheltuiala cu gazele folosite de Iernut, primite de la sucursale, este in segmentul Others.

Energia electrica este livrata de Iernut catre celelalte sucursale din cadrul Romgaz la cost efectiv (cost de productie).

Gazele care sunt produse si livrate catre Iernut sunt, de asemenea, la cost efectiv.

Deci nu se recunoaste nici un profit intern.

In plus fata de detaliile furnizate in Raportul Trimestrial la 30 septembrie, precizam ca in Trim.4 s-au inregistrat ajustari pentru stocuri fara miscare de 21.907 mii lei, ajustari de depreciere fata de debitori diversi (in principal, Termoelectrica) in valoare de 42.676 mii lei si s-a reluat la venituri o suma de 15.979 mii lei aferenta creantei fata de Electrocentrale Galati.

De asemenea, s-au inregistrat ajustari negative de 17.900 mii lei ale investitiilor financiare, care se refera la imprumuturile acordate de Romgaz catre Cybinka si Torzym.

Imprumuturile mentionate anterior au fost acordate in vederea finantarii lucrarilor de explorare in cele doua perimetre din Polonia (Cybinka si Torzym). Conform cotei de participare in asociere, partenerii acesteia (San Leon Energy prin Aurelian Oil&Gas Poland, Sceptre Oil&Gas si Romgaz) au incheiat acorduri de imprumut cu cele doua societati in comandita simpla (Energia Cybinka si Energia Torzym) infiintate in concordanta cu legislatia locala, care prevede ca licentele de explorare sa fie acordate unei singure entitati juridice pe fiecare perimetru.

Cifra de afaceri preliminata este 4.493.341 mii lei, din care (mii lei):

 

Venituri din vânzarea gazelor - producția internă

3.553.391

Venituri din gazele achizitionate spre revanzare – gaze importate

116.443

Venituri din gazele achizitionate spre revanzare – productia interna

15.050

Venituri din servicii de înmagazinare

425.575

Venituri din servicii

29.907

Venituri din energie electrica

334.684

Mii lei / Segment

Productie

Depozitare

Altele

Ajustari si eliminari

Total

Cifra de afaceri

3.853.030

425.830

660.358

-445.877

4,493,341

EBITDA

2.062.521

240.137

187.083

 

2,489,741

Întrebări şi răspunsuri – Diverse

Ca parte a activitatii sale, Romgaz efectueaza lucrari si interventii asupra utilajelor, instalatiilor tehnice si echipamentelor proprii, lucrari ale caror costuri pot fi capitalizate dpdv contabil. Aceste activitati sunt inregistrate la cost de productie (conform IAS 16) care include si costuri salariale.

Cheltuielile salariale capitalizate  (inclusiv contributia pentru asigurari sociale si alte taxe aferente) s-au situat la valoarea de 79.947 mii RON in primele 9 luni 2014 si 52.535 mii RON in primele 6 luni 2014 (asa cum se specifica in nota 8 din Situatiile Financiare IFRS).

Prin urmare, cheltuielile totale cu personalul inregistrate in primele 9 luni 2014 au reprezentat suma dintre 323.624 mii RON si 79.947 mii RON (nota 8).

Costul de productie a gazelor naturale include: cheltuieli cu materialele consumabile (piese de schimb, combustibil etc), cheltuieli cu amortizarea, cheltuieli cu reviziile si reparatiile, cheltuieli cu tertii, cheltuieli cu personalul, impozite si taxe, precum si alte cheltuieli. Aceste elemente nu pot fi identificate direct si in totalitate in situatiile financiare publicate.

Cheltuielile cu investitiile reprezinta totalitatea lucrarilor si serviciilor executate in regie proprie sau de terti si alocate pe fiecare obiectiv in parte si nu pot fi identificate cu fluxurile de numerar din activitati de investitii.  Sumele prezentate la “Fluxuri de numerar din activitati de investitii” sunt determinate pornind de la variatiile bilantiere si ajustate cu tranzactiile contabile care nu genereaza miscare de numerar.

In ceea ce priveste pozitia societatii Romgaz cu privire la creanta pe care o are asupra clientului Electrocentrale Galati, client care a declansat procedura insolventei, dorim sa precizam faptul ca, in urma acestui eveniment, la nivelul Romgaz (economic-comercial-juridic) se va efectua o analiza amanuntita, urmand sa se ia o decizie finala dupa ce vor fi cunoscute si analizate toate detaliile acestui eveniment; ulterior pozitia acestui client in bilantul Romgaz va fi ajustata in consecinta.
In scopul prezentarii in situatiile financiare, creantele se evalueaza la valoarea probabila de incasat. Atunci cand se estimeaza ca o creanta nu se va incasa integral, in contabilitate se inregistreaza ajustari pentru depreciere, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera. In cazul insolventei unui client, practica contabila este sa se constituie ajustari pentru depreciere a creantelor in procent de 100%.
Acest lucru va fi luat in considerare, iar la sfarsitul semestrului I 2014, odata cu intocmirea si emiterea situatiilor financiare, se vor opera toate ajustarile pe care le vom considera necesare, existand o probabilitate ridicata de provizionare integrala a soldului pe care clientul Electrocentrale Galati il are la ora actuala.
La data de 31 mai 2014, exista constituita o ajustare de depreciere pentru creantele de la Electrocentrale Galati, in suma de 50,3 milioane RON, din soldul total al creantei in legatura cu acest client, inregistrat la aceeasi data, in suma de 144,5 milioane RON.

In conformitate cu OUG nr.19/2014, profitul investit în echipamentele tehnologice - masini, utilaje şi instalatii de lucru - astfel cum sunt prevazute in subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea mijloacelor fixe, aprobat prin HG nr.2139/2004, este scutit de impozit.

Estimarea impactului prevederilor acestui act normativ asupra impozitului pe profit realizat în semestrul II 2014 şi anii 2015 – 2016, a avut la baza propunerile de Buget de Venituri şi Cheltuieli si programele de investitii pentru perioada mentionata.

Ca urmare a calculelor efectuate in conditiile aplicarii scutirii anuale, ponderea medie anuală a impozitului pe profit aferent profitului reinvestit in total impozit pe profit pentru perioada 01.07.2014 – 31.12.2014 si pentru anii 2015 - 2016 este estimata la 3,9%.

La sfarsitul fiecarei luni sucursala de inmagazinare inregistreaza in creditul contul 712 costul cu serviciile de injectie si rezervare in depozite, aferent gazelor proprii ale Romgaz. In luna in care gazele proprii sunt extrase, serviciile cu inmagazinarea sunt facturate la pretul reglementat de autoritatea competenta, catre beneficiari, iar in contabilitatea sucursalei,  contul 712 se debiteaza cu valoarea costului aferent serviciilor de inmagazinare pentru gazele extrase din depozite si livrate clientilor. Variatia stocurilor in cazul segmentului “Inmagazinare” reprezinta diferenta intre costurile cu serviciile de inmagazinare pentru gazele injectate si extrase din depozite.

Variatia stocurilor in cazul segmentului “alte activitati” reprezinta costul serviciilor in curs (altele decat productia sau inmagazinare) executate de sucursale.

Eliminarea prin decontare in Sem.1 2013 a variatiei stocului este aferenta costului gazelor din depozite care au fost livrate de catre sucursalele de productie catre sucursala de inmagazinare.

In anul 2014 s-a modificat procedura de inregistrare in contabilitate a livrarilor de gaze între  sucursale, variatia stocului de gaze fiind alocată in totalitate activității de producție. Variatia stocurilor nu se modifica, pe total societate (livrarile de gaze naturale catre Sucursala de inmagazinare  sunt  considerate livrari catre  terti, iar la sfarsitul lunii  veniturile din livrarea gazelor se netuiesc - aceeasi suma - cu cheltuielile aferente consumului de gaze inregistrate de Sucursala de inmagazinare).

Aceste venituri provin in principal din penalitatile percepute de societate. Eliminarea prin decontare este reprezentata de serviciile prestate intre sucursale care se elimina in balanta consolidata prin stornarea atat a veniturilor cat si a cheltuielilor generate de aceste prestari de servicii.

Întrebări şi răspunsuri - Cantităţi şi preţuri

In Trim.1 2014, SNGN Romgaz SA a vandut o cantitate de energie electrica de 458.536 MWh, iar in Sem.1 2014 - 858.251 MWh.

Trimestrele 2 si 3 sunt trimestre in care se injecteaza gaze naturale in depozite. In aceasta perioada, consumatorii si furnizorii care au obligatia de a-si constitui stocuri minime de gaze naturale, si nu numai ei,  achizitioneaza cantitati de gaz care depasesc necesarul de consum curent.

In Trim.1 2014, cantitatile de gaz au fost livrate 36.7% pe piata reglementata si 63.3% pe piata libera, iar in Sem.1 2014 ponderile au fost de 39.9% si respectiv 60.1%.

Pe piata reglementata: in Trim.1 - 75% din cantitatea de gaz catre consumatori casnici si producatori de energie termica si 25% catre consumatori non-casnici, iar in Sem.1 ponderile au fost 76% si respectiv 24%

Pe piata libera: in Trim.1 - 38% catre consumatori casnici si producatori de energie termica si 62% catre consumatori non-casnici, iar in semestrul I 40% si respectiv 60%.

 

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

cumulat an

2012

1 521.9

1 372.6

1 311.2

1 457.6

5 663.3

2013

1 478.1

1 384.4

1 335.5

1 452.8

5 650.8

mil.mc

 

2012

2013

 
 

2012

2013

     

Trim 1

1 842.8

1 835.9

interne

1 601.0

1 693.8

import

241.8

142.1

Trim 2

1 355.5

1 060.4

interne

1 209.7

987.8

import

145.9

72.6

Trim 3

1 023.8

972.1

interne

928.1

949.0

import

95.6

23.2

Trim 4

1 539.8

1 745.1

interne

1 417.2

1 673.5

import

122.6

71.7

Total an

5 761.8

5 613.6

interne

5 156.0

5 304.1

import

605.8

309.5

Pana la data prezenta, calendarul de dereglementare a preturilor gazelor naturale pe piata reglementata cuprins in prospectul de oferta ROMGAZ este respectat.

Modificarile legislative prezente aduc completari cu privire la metoda de calcul a suprataxarii si expliciteaza categoriile de consumatori  si pietele la care se aplica. Pentru metoda de calcul si cuantumul ce rezulta se poate consulta Ordonanta Guvernului nr.7/2013, modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.13/2014, publicata in Monitorul Oficial nr.227/31.03.2014.

Întrebări şi răspunsuri – Dividende ROMGAZ 2014

Raspunsul este Nu si explicatia este furnizata in continuare. Conform IAS 29 “Raportarea Financiara in Economii Hiperinflationiste”, capitalul social al companiei a fost ajustat (in crestere) cu suma de 1.51 miliarde lei deoarece pana la 31.12.2003 economia Romaniei a trecut printr-o perioada de hiperinflatie.

Conform prevederilor OMFP 1690/2012 si 213/2013 de modificare a OMFP 1268/2012 “pentru aprobarea Reglementarilor Contabile conforme IFRS aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt tranzactionate pe o piata regementata”, reducerea capitalului social de 1.51 miliarde lei  la 30.06.2014  a fost acoperita din capitalurile proprii, si anume din aceeasi suma care a generat aceasta pierdere.  Aceasta suma nu mai exista in prezent in capitalurile proprii si in aceste conditii nu face obiectul distribuirii de dividende.

Întrebări şi răspunsuri – Dividende Romgaz 2013

Data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra cărora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28 aprilie 2014, este 16 mai 2014, conform Convocatorului publicat.

Informatia referitoare la propunerea Consiliului de Administratie privind dividendul brut pe actiune pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2013 va fi facuta public in maxim 24h de la incheierea sedintei Consiliului de Administratie ROMGAZ din data de 26 martie 2014, sub rezerva aprobarii acestuia de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, programata pentru data de 28/29 aprilie 2014.
Conform prevederilor art. 111, alin. 2, lit. a) din Legea societatilor nr. 31/199, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este de competenta AGA sa fixeze dividendul.

Asa cum este mentionat in Prospectul de Oferta Publica de Vanzare de Actiuni ROMGAZ, capitolul „Politica privind dividendele”, valoarea efectiva a dividendelor declarate de Societate pentru exercitiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2012,  2011 si 2010 este prezentata in tabelul de mai jos:

 

 

   
 
 

Exercitiile financiare incheiate la data de 31 decembrie

   

Dividende

2012

2011

2010

Dividende acordate actionarilor (mii RON)

1.060.115

938.038

706.736

Valoare dividend brut pe Actiune (RON/actiune)

27,68

24,49

18,45

Procent din profitul pentru distribuire(1) (in %)

95

79

95(2)

Numarul de actiuni

38.303.838

38.303.838

38.303.83

 

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

cumulat an

2012

1 521.9

1 372.6

1 311.2

1 457.6

5 663.3

2013

1 478.1

1 384.4

1 335.5

1 452.8

5 650.8

Întrebări şi răspunsuri – Situaţii preliminate an 2013

Profitul net pe trimestrul 4 2013 a fost influentat de constituirea provizioanelor si efectele impozitului pe profit ca urmare a retratarii situatiilor financiare si intocmirii acestora conform IFRS.

Contul de profit si pierdere al companiei, preliminar si neauditat pe anul 2013, a fost influentat de modificarile provizioanelor (constituirea/reversarea), precum si de impozitul pe profit suplimentar rezultat din retratarea situatiilor financiare si intocmirea acestora conform IFRS, rezultatele acestor ajustari reflectandu-se atat asupra profitului brut, cat si asupra impozitului pe profit si, in consecinta, a profitului net. Impactul net al ajustarilor totale preliminare la nivelul anului 2013 au avut o influenta negativa asupra rezultatului brut. Situatia celor mai importante ajustari se regaseste mai jos:

 • ajustari pentru deprecierea creantelor (suma neta): + 425,7 milioane RON (venit); aceasta ajustare este pozitiva datorita reversarii provizionului aferent creantelor restante ale Electrocentrale Bucuresti S.A., in suma de 653 milioane RON, in conditiile preluarii de catre Romgaz a CTE Iernut in schimbul stingerii acestei datorii, la data de 1 februarie 2013; totodata, la sfarsitul anului 2013 s-a constituit un provizion aditional pentru clienti restanti, in valoare de 227,3 milioane RON;
 • ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale, necorporale si financiare: - 152,3 milioane RON (cheltuiala); in cadrul acestor ajustari, 54% reprezinta ajustari aferente imobilizarilor corporale in curs, in conditiile in care ajustarile pentru imobilizarile corporale totale acopera 71% din aceasta cheltuiala;
 • provizioane constituite pentru dezafectarea mijloacelor fixe scoase din functiune: 38,6 milioane RON (cheltuiala); 84% din valoarea acestei ajustari se incadreaza in categoria datoriilor pe termen lung;
 • provizioane pentru pensii: 15,5 milioane RON (cheltuieli);
 • provizioane constituite pentru emisii CO2 Iernut: 10,2 milioane RON (cheltuieli);
 • pierderi din creante: - 612,5 milioane RON (cheltuieli), rezultate in urma stingerii creantei de 653 milioane RON de la Electrocentrale Bucuresti S.A. prin preluarea CTE IERNUT a carei valoare de lichidare stabilita de evaluator a fost de 40,5 milioane RON.

Pierderea de 149 de milioane RON inregistrata in trimestrul 4 fata de trimestrul 3 se datoreaza, in principal, inregistrarii unui provizion pe clienti de 126 de milioane RON si inregistrarii valorii neamortizate a mijloacelor fixe casate in valoare de 20 de milioane RON.

Procentul de repartizare a profitului net pentru actionari pe anul 2013 este de 85% conform Memorandumului cu FMI. Repartizarea profitului net va fi aprobata de AGA  din data de 28 aprilie 2014.

ROMGAZ are in vedere organizarea de conferinte telefonice periodice, in vederea prezentarii si discutarii rezultatelor financiare trimestriale, semestriale si anuale ale societatii.

In legatura cu Raportul anual preliminar (emis pe baza situatiilor financiare neauditate intocmite conform IFRS) privind activitatea economico-financiara a SNGN ROMGAZ SA la 31 decembrie 2013, ROMGAZ informeaza partile interesate ca va raspunde intrebarilor formulate in scris iar raspunsurile vor fi postate in aceasta sectiune.

       
       
       
       
       
     

Valoarea preliminata pentru EBITDA este 1.994 milioane RON.

Cantitatea de gaze naturale interne livrate in anul 2013, fiind diminuata cu gazele livrate la CTE Iernut , nu este comparativa cu cantitatea livrata in anul 2012, cand CTE Iernut nu era in proprietatea Romgaz. Facand analiza comparativa (inclusiv CTE Iernut), rezulta o crestere cu 2,90 % fata de anul 2012.

Pretul gazelor naturale este diferit, fiind in functie de provenienta acestora. Astfel, pretul creste in urmatoarea ordine: gaze din productia interna curenta, urmate de gaze din intern inmagazinare si ultimul gaze din import. Amestecul de gaze intern/ import in 2013, stabilit de ANRE, a fost in favoarea consumului preponderent din intern, de aceea s-a consumat intern si din depozite. Cantitatile  inmagazinate au fost stabilite de ANRE pentru fiecare piata.

Situatiile financiare auditate, intocmite conform IFRS  vor fi facute public pentru prima data la sfarsitul lunii  martie pe site-ul companiei. Ele vor fi parte din materialele informative pentru punctele de pe ordinea de zi AGEA din 28 aprilie 2014. Raportul anual 2013, aprobat de AGEA, va fi publicat in 29 aprilie 2014.

Consiliul de Administratie al Romgaz a aprobat  “Politica de comercializare a gazelor natural”  care prevede faptul ca vanzarea gazelor se face cu plata in  avans sau la scadenta, fiind insotita de constituirea de garantii, respectiv Scrisoare de Garantie Bancara.

La data de 31 decembrie 2013, nu exista creante restante cu scadenta mai mare de un an neprovizionate.

Conform Situațiilor preliminate, neauditate, pe anul 2013 au rezultat urmatoarele valori:

 • Valoare contabila bruta: 6,126,204,875.78 RON
 • Valoare contabila neta: 4,141,314,729.58 RON
 • Valoarea fiscala neta: 2,365,011,917.59 RON