Mergi la conţinutul principal
ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI 2024
Întrebări şi răspunsuri 2023

R: Media profiturilor impozabile în Trimestrul 1 2018-2021 a fost 643.622.438 lei. Profitul impozabil în Trimestrul 1 2023 a fost 1.668.181.799 lei.

Întrebări şi răspunsuri 2022

R: Referitor la întrebarea dumneavoastră, menţionăm următoarele aspecte importante:

S.N.G.N. Romgaz S.A. (Societatea) a adoptat o “Politică privind dividendele” (Politica), disponibilă public pe website-ul Societăţii, în scopul conformării cu cerințele Codului de Guvernanță Corporativă al BVB. Prezenta Politică este completată de prevederile Actului Constitutiv şi de prevederile legale aferente, dintre care putem menţiona: (a) Legea 31/1990, (b) OG 64/2001, (c) Legea 297/2004, (d) Regulamentul CNVM 1/2006, (e) OMFP 881/2012 şi (f) OMFP 2844/2016.

“Politica privind dividendele” stabileşte un set de linii directoare pe care Societatea le urmează cu privire la:

·        distribuirea profitului net către acționari

·        reinvestirea profitului net în susținerea proiectelor proprii sau

·        repartizarea către ambele destinații mentionate anterior.

Această Politică menţionează în mod expres faptul că Societatea nu repartizează și nu plătește dividende parțiale sau anticipate.

În ceea ce priveşte mărimea dividendului anual, Societatea analizează proiectele de investiții cuprinse în bugetele anilor viitori, precum și sursele de finanțare a acestora deoarece asigurarea necesarului de surse de finanțare este prioritară.

Referitor la proiectele de investiții, menţionăm că Societatea este implicată în proiecte ambiţioase de dezvoltare – aşa cum sunt detaliate în “Strategia S.N.G.N. Romgaz S.A. 2021-2030”.

Proiectele Societăţii sunt de anvergură şi includ:

·        dezvoltarea portofoliului de resurse şi rezerve de gaze naturale, cu concentrarea pe hidrocarburi reziliente, siguranta şi fiabilitate operaţională

·        producţia şi furnizarea de electricitate şi energie cu emisii reduse de CO2, cu utilizarea resurselor regenerabile de energie, realizarea unor poziţii în hidrogen si dezvoltarea unui portofoliu de clienţi pentru gaze care să completeze aceste energii cu emisii reduse de carbon

·        transformarea digitală a Societăţii şi susţinerea inovaţiilor.

Extinderea strategică a portofoliului de resurse și rezerve de hidrocarburi se va realiza atât onshore, cât şi offshore.

Aşa cum am informat public, am finalizat în data de 01.08.2022 achiziţia a 50% din perimetrul offshore XIX Neptun Deep din Marea Neagră.  Proiectul Neptun Deep este cea mai importantă tranzacție din sectorul energetic românesc din ultimii 30 de ani si reprezintă un reper în transformarea și dezvoltarea Societăţii.

V-am prezentat sumar strategia de investiţii şi pasii deja realizaţi pentru a sublinia anvergura acestora şi necesitatea asigurării unor surse de finanţare suplimentare.

Menţionăm că sursele de finanţare pe care Societatea le va atrage reprezintă atât împrumuturi bancare cât şi obligaţiuni corporative. De altfel, pentru finanţarea parţială a achiziţiei proiectului Neptun Deep, Societatea a contractat deja (în martie 2022) o facilitate de credit cu Raiffeisen Bank S.A. în valoare de 325 milioane EUR.

În consecinţă, putem aprecia că în anii viitori vom distribui nivelul de dividende stabilit de normele legale în vigoare, evident cu aprobarea acţionarilor Societăţii.

În plus, dorim să evidenţiem faptul că Societatea a distribuit pentru anul fiscal 2021 un dividend brut total de 3,80 lei/acţiune, rezultând o rată de distribuţie de 76% a profitului net anual.

Întrebări şi răspunsuri 2021

R: În cadrul contractelor de vânzare-cumpărare gaze, cumpărătorul are dreptul să denunțe unilateral contractul în condiții foarte stricte (de exemplu, numai în situația în care acesta a preluat sau achitat deja un % foarte mare din întreaga cantitate de gaze naturale stipulată în contract).

Considerăm că aceste condiții oferă o bună protecție pentru vânzător (ROMGAZ).

Referitor la rezilierea contractului cu E.ON în anul 2016, clientul a solicitat renegocierea contractului având în vedere modificarea circumstanțelor din piața de gaze naturale. Au avut loc câteva runde de negocieri, iar în lipsa unui acord al părților privind modificarea contractului, în baza unor prevederi contractuale, E.ON a notificat încetarea de drept a contractului – după cum am anunțat public în perioada respectiva.

R: În această perioadă, ROMGAZ este în curs de negociere a contractelor bilaterale pe anul gazier 2021-2022 (Octombrie 2021 – Septembrie 2022) în cea mai mare parte, precum şi pe perioade mai scurte într-o mai mică măsură.

Modalitatea de determinare a preţului este aceeaşi pentru toţi clienţii, iar baza de pornire în calculul preţurilor o reprezintă: Cotaţiile futures CEGH la data întocmirii ofertelor cu valabilitate pentru perioada la care se referă contractul, Nivelul tranzacţiilor pe BRM cu livrare pe perioada la care se referă contractul şi Cotaţiile petrolului pe aceeaşi perioada.

După cum am menţionat în Teleconferinţa din data de 16.08.2021, cea mai mare perioada contractuală este de 1 an.

Întrebări şi răspunsuri 2019

R: Pe parcursul anului 2020 vom introduce în producţie prima sondă din Caragele Deep.

De asemenea, putem menţiona faptul că au fost executate operaţiuni de foraj şi au fost efectuate teste care au înregistrat rezultate pozitive la alte sonde din descoperirea Caragele – care vor intra în producţie în cursul anului 2021.

Începând cu anul 2020, evoluţia producţiei ROMGAZ nu mai poate fi menţionată fără Caragele Deep, datorita rezultatelor pozitive înregistrate în acest zăcământ.

R: În martie 2019, estimăm ca suma totală care urmează să fie investită în descoperirea Caragele pentru a începe producția este de aproximativ 125 milioane de Euro. Acestea includ sondele noi de explorare, conductele de colectare, echipamentele și infrastructura.

Întrebări şi răspunsuri - 2018

R: Energie electrică produsă de ROMGAZ în Semestrul 1 2018 a fost de 466.221  MWh. Energia electrică emisă a fost de 436.458 MWh.

R: Emisia specifică CO2 (tCO2 /MWh produs) după punerea în funcțiune a noii centrale va scădea la 0,360, sub valoarea de 0.374 conform cerinței BREF-BAT.

Întrebări şi răspunsuri - 2017

R: Pentru anul 2017, societatea şi-a propus să realizeze o producţie de 4.75 miliarde mc (inclusiv producţia din asocierea cu Schlumberger).

R: Resursele contingente sunt definite ca fiind acele resurse estimate, la o anumita dată, ca fiind potenţial recuperabile din acumulări cunoscute, însă care nu sunt în prezent considerate a fi recuperabile din punct de vedere comercial. Probabilitatea ca resursele contingente să fie recuperabile din punct de vedere economic este în mod semnificativ mai redusă decât în cazul rezervelor dovedite, probabile sau posibile. Volumele asociate resurselor contingente ar trebui să fie considerate ca fiind extrem de speculative.

1C, 2C şi 3C se referă la gradul de estimare/certitudine (1C – probabilitate mai mare de conversie, 3C – probabilitate mai mică).

R: În urma studiilor de prospecţiune geofizica şi geologică efectuate în zona Muntenia Nord-Est, unde a fost raportată descoperirea, cu aprobarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,  urmează să fie stabilită rezerva aferentă acestui zâcământ, inclusiv planul de investiţii aferent.  Având în vedere că fiecare zăcământ are caracteristici fizice diferite, nu există o rată de conversie general valabilă ce poate fi aplicată resurselor contingente. Menţionăm că această zonă este în continuare în studiu.

Întrebări şi răspunsuri – Semestrul I 2016
 
 

3 luni 2015

6 luni 2015

9 luni 2015

2015

3 luni 2016

6 luni 2016

Energie electrică livrată către terţi (GWh)

145,7

410,2

1.102,1

1.625,5

333,9

591,7

Energie electrică produsă (GWh)

167,0

389,6

1.212,8

1.797,8

318,7

510,5

Întrebări şi răspunsuri – Raport anual preliminar / final 2015

Lucrări de explorare geologică pentru descoperirea de noi rezerve de gaz metan

551.894

Lucrări de foraj de exploatare, punere în producţie sonde, infrastructura, utilităţi

59.597

Susţinerea capacităţii de înmagazinare subterană a gazelor

32.486

Lucrări de protecţia mediului înconjurător

5.529

Retehnologizarea şi modernizarea instalatiilor şi echipamentelor din dotare

224.664

Dotari utilaje independente

54.080

Cheltuieli pentru studii şi proiecte

9.666

TOTAL

937.916

000 RON

1 an încheiat - 31-Dec-15

1 an încheiat - 31-Dec-14

Venituri din gazul vândut-producţia internă

3.291.257

3.553.391

Venituri din gazele achiziţionate pentru revânzare

4.169

116.443

Venituri din gazele achiziţionate pentru revânzare –producţie internă

14.545

15.050

Venituri din vânzarea de bunuri

13.876

11.242

Venituri din servicii

32.636

29.907

Venituri din vânzarea energiei electrice

356.778

334.684

Alte venituri din exploatare

86.690

114.570

Venituri din servicii de înmagazinare

332.526

425.575

Total

4.132.477

4.600.862

‘000 RON

Producţie

Depozitare

Altele

Ajustări şi eliminari

Total

Cifra de afaceri şi alte venituri operaţionale

3.511.385

332.639

612.933

(404.322)

4.052.635

Mai puţin: vânzări şi alte venituri din exploatare între segmente

(157.064)

 

(247.258)

404.322

 

Vânzări la terţi şi alte venituri din exploatare

3.354.321

332.639

365.675

 

4.052.635

Venituri din dobânzi

1.681

5.593

36.911

 

44.185

Cheltuială cu dobânzile

(34)

     

(34)

Depreciere şi amortizare

(673.420)

(88.262)

(31.916)

 

(793.598)

Profit (pierdere) pe segmente înainte de impozitare

1.189.117

116.152

154.011

 

1.459.280

EBITDA

1.860.890

198.821

149.016

 

2.208.727

Principalele impozite şi taxe incluse sunt:

 • redevenţa pentru producţia de gaze şi activitatea de înmagazinare: 304.671 mii RON
 • impozitul de veniturile suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul de gaze naturale: 367.165 mii RON
 • taxa pe construcţii speciale: 64.988 mii RON

Societatea ROMGAZ aplică, începând cu anul 2013, Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), inclusiv IAS 36.
Conform IAS 36, societatea trebuie să efectueze teste de depreciere a activelor imobilizate dacă se identifică posibilităţi de depreciere a acestor active.
La data de 31 decembrie 2015 nu am identificat nici o perspectiva de depreciere a activelor imobilizate, deoarece:

 • nu anticipăm un impact negativ semnificativ al evoluţiei pietei gazelor naturale în România asupra performanţelor societăţii;
 • preţurile practicate de ROMGAZ pentru livrările de gaze naturale nu sunt legate de cotaţiile internaţionale.

Monitorizăm în permanenţă evoluţia pieţei gazelor. Dacă situaţia o va impune, vom efectua un astfel de test de depreciere în anul 2016.

Întrebări şi răspunsuri – Trimestrul 3 2015

Conform Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pentru anul 2015, Profitul Net bugetat la Trimestrul 4 este de 229 mln lei.
Menţionăm ca Profitul Net bugetat pe 9 luni a fost depăşit cu circa 170 mln lei; depăşirea s-a realizat în Trim 3 şi a inclus venitul din impozitul amânat, reversarea provizionului din imobilizări în curs, reversarea provizionului din creanțe, precum şi depăşiri ale unor venituri din exploatare şi economii la unele cheltuieli din exploatare.
Estimăm că realizăm un Profit Net în jur de 200 mln lei pe Trim 4 2015.

Gaze ROMGAZ livrate din producţia internă (fără asocieri) – corespunde cu rândul 9 în tabelul menţionat
Gaze livrate de asocierile în participaţiuni - corespunde cu rândul 10
Gaze livrate pentru energia electrică - corespunde cu rândul 8
Gaze injectate în depozitele subterane - corespunde cu al doilea rând marcat cu * după rândul 15
Gaze extrase din depozitele subterane - corespunde cu primul rând marcat cu * după rândul 15.

Referitor la reevaluarea valorii estimate a Contractului de transport al gazelor naturale nr. 37/2015, încheiat între S.N.G.N. Romgaz S.A. şi S.N.T.G.N. Trangaz S.A. pe o perioada de 1 an (1 octombrie 2015 – 1 octombrie 2016), putem face următoarele clarificări:

Estimarea iniţială a valorii contractului (248 mln lei cu TVA) a fost determinată în baza rezervării de capacitate contractată de ROMGAZ şi o cantitate de gaze naturale transportată egală cu capacitatea rezervată.
Reevaluarea estimată a valorii contractului (121 mln lei cu TVA) a fost determinată în baza rezervării de capacitate contractată de ROMGAZ şi o cantitate de gaze naturale transportată conform unui Program anual de transport gaze naturale (1 octombrie 2015 – 1 octombrie 2016), care este mai mică decât capacitatea rezervată.
Valoarea contractului este aferentă transportului de gaze naturale şi se referă la: depozite de înmagazinare subterană (consum tehnologic depozite, gaze înmagazinate), CET Iernut şi distribuţia Gherceşti.
Valoarea contractului este ulterior parţial re-facturată clienţilor.

Întrebări şi răspunsuri – Trimestrul 1 2015

La Trim 1 2015, conform notei 26 din Raportul IFRS, segmentul „Alte activităţi” înregistra o cifră de afaceri totală de 105 mln lei, din care CE Iernut 46 mln lei. Acest segment include de asemenea şi activităţile desfăşurate de Sucursala de Intervenţii, Reparaţii Capitale şi Operaţii Speciale la Sonde (SIRCOSS) şi Sucursala de Transport Tehnologic şi Mentenanţă (STTM). Segmentul a mai înregistrat venituri din dobânzi de 11 mln lei care întra in Profitul înainte de impozitare.

În Trim 1 2015, ponderea volumului vânzărilor la preţ reglementat (pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică destinată consumului populaţiei) a fost de 58% considerand livrările din producţia curentă. Considerând şi livrările din depozitele de înmagazinare subterană, ponderea volumului total al vânzărilor la preţ reglementat a fost de 63%.  În Trim 1 2014, ponderea volumului total al vânzărilor către aceasta categorie de consumatori a fost de 52%.

În Trim 1 2015, ROMGAZ a livrat gaze naturale din producţia internă către clienţii industriali la un preş situat peste valoarea de 89 lei/MWh (fără servicii de depozitare şi transport).

În cursul trimestrului 1, ROMGAZ a vândut o cantitate de gaze de numai 106 mii MWh pe BRM (reprezentand circa 33% din cantitatea totală tranzactionată pe pieţe centralizate în România), deşi cantitatea ofertată a fost mult superioară.

În întreg anul 2015, conform legislaţiei în vigoare (Ordinul ANRE nr 118/2014), ROMGAZ are obligaţia de a vinde pe pieţe centralizate din România, în mod transparent şi nediscrimatoriu, 35% din cantitatea anuală de gaze naturale din producţia proprie destinată consumului în România din care se deduc anumite obligaţii (de ex: pentru consumatorii casnici, pentru producătorii de energie termică pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică destinată consumului populaţiei, consumurile tehnologice proprii). Pentru anii următori aceste procente sunt 30%, 25% şi respectiv 20% pentru anul 2018.

“Variaţia stocurilor” din contul de profit şi pierdere se referă la gazele înmagazinate în nume propriu.

a)       La injecţia gazelor în depozite, valoarea contului de stocuri (active circulante) creşte, iar la cel de variaţia stocurilor (în contul de profit şi pierdere) se înregistrează un venit egal cu costul de producţie al gazelor. Acest venit compensează cheltuielile care formează costul de producţie al gazelor, având în consecinţă efect 0 asupra rezultatului.

b)       În momentul vânzării gazelor din depozite, concomitent cu înregistrarea venitului aferent, contul de stocuri scade, iar la cel de variaţia stocurilor se înregistrează o cheltuială egală cu costul de producţie utilizat la injecţia gazelor în depozit. Efectul asupra rezultatului este doar marja de profit.

În concluzie, dacă la nivelul unei perioade variaţia stocurilor apare ca un venit, înseamnă că s-au injectat mai multe gaze în depozitele de înmagazinare decât s-au vândut (extras) din depozite. Dacă variaţia stocurilor apare ca o cheltuială, înseamnă că s-au extras din depozite, pentru a fi vândute, mai multe gaze decât s-au injectat. Aşa cum s-a menţionat antrerior, variaţia stocurilor nu generează pierdere (în momentul înmagazinării, compensează cheltuielile care compun costul de producţie şi efectul în rezultat este 0); în momentul extracţiei, efectul asupra rezultatului este marja de profit).

Referitor la Trim1 2015, în contul de profit şi pierdere, variaţia stocurilor este negativă deoarece s-au vândut din gazele înmagazinate în anul 2014. Aşa cum se vede şi în Anexa la Raportul Trimestrial (Cifra de afaceri din vânzare gaze naturale), la secţiunea înmagazinare, intrările în cursul perioadei au fost de 2.2 mil. mc, iar vânzările din depozit au fost de 292.2 mil mc.

Întrebări şi răspunsuri - Raport anual preliminar / final 2014

Anul incheiat la 31 Dec 2014

Productie gaze

Înmagazinare subterană

Alte activităţi

Ajustări şi eliminări

TOTAL

 

'000 RON

'000 RON

'000 RON

'000 RON

'000 RON

Costul mărfurilor vândute

(121.331)

(57)

(54.250)

-

(175.638)

Alte câştiguri sau pierderi

(247.025)

(3.160)

(24.956)

-

(275.141)

Variaţia stocurilor

26.895

(1.254)

2.102

-

27.743

Materii prime şi consumabile

(21.142)

(14.136)

(34.212)

3.323

(66.167)

Cheltuieli cu personalul

(320.618)

(49.061)

(153.109)

3

(522.785)

Alte venituri şi cheltuieli

104.994

469

91.915

(89.857)

107.52

Toate contractele de vânzare gaze naturale sunt garantate – în funcţie de opţiunea clientului – prin plata în avans sau prin scrisoare de garanţie bancară. Dacă există scrisoare de garanţie bancară, plata poate fi după 30 de zile de la facturare.

De asemenea, în contracte se prevăd penalităţi de întârziere. 

Ajustările de valoare privind imobilizarile includ ajustarea activelor de explorare (2013: ajustare totală de 153 mil lei, din care 70 mil lei pentru active corporale - a se vedea nota 12,  şi 3 mil lei pentru activele necorporale – nota 14). La sfârşitul fiecarei perioade de raportare (trimestru / an) experţii noştri interni analizează toate proiectele în derulare, pentru a determina dacă acestea pot genera descoperiri noi. Dacă, pe baza acestei evaluări, rezultă şanse minime de descoperire a unei rezerve de gaz sau rezulta ca proiectele vor fi abandonate în viitorul apropiat, atunci înregistrăm contabil a ajustare de valoare pentru acestea proiecte.  

Ajustarea include şi mijloacele de producţie (2013 - 26 mil lei) – în cazul în care o sonda nu este depreciată total şi nu mai este folosită în producţie, fără a avea înca avizul ANRM pentru scoaterea sa din funcţiune, în contabilitate vom înregistra ajustarea valorii sale până la anularea ei ca mijloc de producţie. În acest moment, anularea acesteia nu va mai avea impact asupra contului de profit şi pierdere.  

Aşa cum am afirmat anterior, efectuăm aceste analize la sfârşitul fiecărei perioade de raportare. La data de 31 Dec 2014, am înregistrat în contabilitate deprecierea necesară, pe baza informaţiilor disponibile la acea dată.  Deoarece această operaţiune se derulează continuu, există posibilitatea de a înregistra şi pe viitor deprecieri adiţionale, în cazul în care vom considera că este necesar, ca parte a activităţilor curente.

ROMGAZ avea un stoc de 7.637.249 MWh (714,40 mil. mc) gaze depozitate în nume propriu la 31.12.2014.

”Veniturile din vânzarea gazelor - producția internă” (3.553.391 mii lei preliminat 2014) includ atat gazele produse de ROMGAZ, cât şi cota ROMGAZ din asocieri (50% Schlumberger, 37,5% Raffles şi 50% Amromco). Referitor la Schlumberger, în Contul de Profit al ROMGAZ se înregistrează numai cota ROMGAZ de 50%.

“Veniturile din vânzarea gazelor - producţia internă” se referă la cantitatea de 5.149,7 mil mc în 2014 specificată în tabelul “Indicatori fizici”.

În tabelul “Indicatori fizici”, producţia ROMGAZ adică “Gaz metan intern extras” în cantitate de 5.663,9 mil mc (2014) cuprinde producţia proprie ROMGAZ şi 100% producţia asocierii cu Schlumberger deoarece ROMGAZ este operatorul asocierii şi tţne evidenţa operaţiunilor acesteia. Din producţia totală obţinută de asociere, o cota de 50% se transmite câtre Schlumberger.

Asocierile cu Raffles şi Amromco nu reprezentă producţie ROMGAZ, dar intră la venituri aşa cum s-a menţionat anterior.

În acelaşi tabel, “Gaze metan intern livrat (inclusiv Schlumberger 100%)” în cantitate de 5.164,0 mil mc (2014) reprezintă producţia livrată şi este calculată ca producţia totală ROMGAZ (5.663,9 mln mc) din care se scade “Consumul tehnologic”, “Gazele livrate intern la Iernut şi Cojocna”, “Diferentele PCS“ (Putere Calorică Superioară) şi se adaugă “Gazele proprii extrase din depozite”. Acest indicator se calculează statistic pentru activitatea de producţie.

Veniturile din livrările de gaze (provenite din producţia internă / import, şi livrate către Iernut / către terţi) sunt înregistrate în segmentul Upstream.

Veniturile din energia livrată (în cadrul ROMGAZ şi către terţi) sunt înregistrate în segmentul Others deoarece activitatea de producţie/comercializare energie nu întruneşte condiţiile IFRS de raportare ca segment separat.

Cheltuielile cu energia electrică folosită de celelalte sucursale sunt înregistrate în segmentele din care fac parte sucursalele respective.

Cheltuiala cu gazele folosite de Iernut, primite de la sucursale, este în segmentul Others.

Energia electrică este livrată de Iernut către celelalte sucursale din cadrul ROMGAZ la cost efectiv (cost de producţie).

Gazele care sunt produse şi livrate către Iernut sunt, de asemenea, la cost efectiv.

Deci nu se recunoaşte nici un profit intern.

În plus faţă de detaliile furnizate în Raportul Trimestrial la 30 septembrie, precizăm că în Trim.4 s-au înregistrat ajustări pentru stocuri fără mişcare de 21.907 mii lei, ajustări de depreciere faţă de debitori diverşi (în principal, Termoelectrica) în valoare de 42.676 mii lei şi s-a reluat la venituri o sumă de 15.979 mii lei aferentă creanţei faţă de Electrocentrale Galaţi.

De asemenea, s-au înregistrat ajustări negative de 17.900 mii lei ale investiţiilor financiare, care se referă la împrumuturile acordate de ROMGAZ către Cybinka şi Torzym.

Împrumuturile menţionate anterior au fost acordate în vederea finanţării lucrărilor de explorare în cele două perimetre din Polonia (Cybinka şi Torzym). Conform cotei de participare în asociere, partenerii acesteia (San Leon Energy prin Aurelian Oil&Gas Poland, Sceptre Oil&Gas şi ROMGAZ) au încheiat acorduri de împrumut cu cele două societăţi în comandită simplă (Energia Cybinka şi Energia Torzym) înfiinţate în concordanţă cu legislatia locală, care prevede că licentele de explorare să fie acordate unei singure entităţi juridice pe fiecare perimetru.

Cifra de afaceri preliminată este 4.493.341 mii lei, din care (mii lei):

 

Venituri din vânzarea gazelor - producția internă

3.553.391

Venituri din gazele achiziţionate spre revânzare – gaze importate

116.443

Venituri din gazele achiziţionate spre revânzare – producţia internă

15.050

Venituri din servicii de înmagazinare

425.575

Venituri din servicii

29.907

Venituri din energie electrică

334.684

Mii lei / Segment

Producţie

Depozitare

Altele

Ajustări şi eliminări

Total

Cifra de afaceri

3.853.030

425.830

660.358

-445.877

4,493,341

EBITDA

2.062.521

240.137

187.083

 

2,489,741

Întrebări şi răspunsuri – Diverse

Ca parte a activităţii sale, ROMGAZ efectuează lucrări şi intervenţii asupra utilajelor, instalaţiilor tehnice şi echipamentelor proprii, lucrări ale căror costuri pot fi capitalizate dpdv contabil. Aceste activităţi sunt înregistrate la cost de producţie (conform IAS 16) care include şi costuri salariale.

Cheltuielile salariale capitalizate  (inclusiv contribuţia pentru asigurări sociale şi alte taxe aferente) s-au situat la valoarea de 79.947 mii RON în primele 9 luni 2014 şi 52.535 mii RON în primele 6 luni 2014 (aşa cum se specifică in nota 8 din Situaţiile Financiare IFRS).

Prin urmare, cheltuielile totale cu personalul înregistrate în primele 9 luni 2014 au reprezentat suma dintre 323.624 mii RON şi 79.947 mii RON (nota 8).

Costul de producţie a gazelor naturale include: cheltuieli cu materialele consumabile (piese de schimb, combustibil etc), cheltuieli cu amortizarea, cheltuieli cu reviziile şi reparaţiile, cheltuieli cu terţii, cheltuieli cu personalul, impozite şi taxe, precum şi alte cheltuieli. Aceste elemente nu pot fi identificate direct şi in totalitate în situaţiile financiare publicate.

Cheltuielile cu investiţiile reprezintă totalitatea lucrărilor şi serviciilor executate în regie proprie sau de terţi şi alocate pe fiecare obiectiv în parte şi nu pot fi identificate cu fluxurile de numerar din activităţi de investiţii.  Sumele prezentate la “Fluxuri de numerar din activităţi de investiţii” sunt determinate pornind de la variaţiile bilanţiere şi ajustate cu tranzacţiile contabile care nu generează mişcare de numerar.

În ceea ce priveşte poziţia societăţii ROMGAZ cu privire la creanţa pe care o are asupra clientului Electrocentrale Galaţi, client care a declanşat procedura insolvenţei, dorim să precizăm faptul că, în urma acestui eveniment, la nivelul ROMGAZ (economic-comercial-juridic) se va efectua o analiza amanunţită, urmând să se ia o decizie finală după ce vor fi cunoscute şi analizate toate detaliile acestui eveniment; ulterior poziţia acestui client în bilanţul ROMGAZ va fi ajustată în consecinţă.
În scopul prezentării în situaţiile financiare, creanţele se evaluează la valoarea probabilă de încasat. Atunci când se estimează că o creanţă nu se va încasa integral, în contabilitate se înregistrează ajustări pentru depreciere, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera. În cazul insolvenţei unui client, practica contabilă este să se constituie ajustări pentru depreciere a creanţelor în procent de 100%.
Acest lucru va fi luat în considerare, iar la sfârşitul semestrului I 2014, odată cu întocmirea şi emiterea situaţiilor financiare, se vor opera toate ajustările pe care le vom considera necesare, existând o probabilitate ridicată de provizionare integrala a soldului pe care clientul Electrocentrale Galaţi îl are la ora actuală.
La data de 31 mai 2014, exista constituită o ajustare de depreciere pentru creanţele de la Electrocentrale Galaţi, în suma de 50,3 milioane RON, din soldul total al creanţei în legatură cu acest client, înregistrat la aceeaşi dată, în suma de 144,5 milioane RON.

În conformitate cu OUG nr.19/2014, profitul investit în echipamentele tehnologice - maşini, utilaje şi instalatii de lucru - astfel cum sunt prevăzute în subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea mijloacelor fixe, aprobat prin HG nr.2139/2004, este scutit de impozit.

Estimarea impactului prevederilor acestui act normativ asupra impozitului pe profit realizat în semestrul II 2014 şi anii 2015 – 2016, a avut la baza propunerile de Buget de Venituri şi Cheltuieli şi programele de investiţii pentru perioada menţionată.

Ca urmare a calculelor efectuate în condiţiile aplicării scutirii anuale, ponderea medie anuală a impozitului pe profit aferent profitului reinvestit în total impozit pe profit pentru perioada 01.07.2014 – 31.12.2014 şi pentru anii 2015 - 2016 este estimată la 3,9%.

La sfârşitul fiecărei luni sucursala de înmagazinare înregistrează în creditul contul 712 costul cu serviciile de injecţie şi rezervare în depozite, aferent gazelor proprii ale ROMGAZ. În luna în care gazele proprii sunt extrase, serviciile cu înmagazinarea sunt facturate la preţul reglementat de autoritatea competentă, către beneficiari, iar în contabilitatea sucursalei,  contul 712 se debitează cu valoarea costului aferent serviciilor de înmagazinare pentru gazele extrase din depozite ţi livrate clienţilor. Variaţia stocurilor în cazul segmentului “Înmagazinare” reprezintă diferenţa între costurile cu serviciile de înmagazinare pentru gazele injectate şi extrase din depozite.

Variaţia stocurilor în cazul segmentului “alte activităţi” reprezintă costul serviciilor în curs (altele decât producţia sau înmagazinare) executate de sucursale.

Eliminarea prin decontare în Sem.1 2013 a variaţiei stocului este aferentă costului gazelor din depozite care au fost livrate de către sucursalele de producţie către sucursala de înmagazinare.

În anul 2014 s-a modificat procedura de înregistrare în contabilitate a livrărilor de gaze între sucursale, variaţia stocului de gaze fiind alocată în totalitate activității de producție. Variaţia stocurilor nu se modifică, pe total societate (livrările de gaze naturale către Sucursala de înmagazinare  sunt  considerate livrări către  terţi, iar la sfârşitul lunii  veniturile din livrarea gazelor se netuiesc - aceeaşi suma - cu cheltuielile aferente consumului de gaze înregistrate de Sucursala de înmagazinare).

Aceste venituri provin în principal din penalităţile percepute de societate. Eliminarea prin decontare este reprezentată de serviciile prestate între sucursale care se elimină în balanţa consolidată prin stornarea atât a veniturilor cât şi a cheltuielilor generate de aceste prestări de servicii.

Întrebări şi răspunsuri - Cantităţi şi preţuri

În Trim.1 2014, S.N.G.N. Romgaz S.A. a vândut o cantitate de energie electrică de 458.536 MWh, iar în Sem.1 2014 - 858.251 MWh.

Trimestrele 2 şi 3 sunt trimestre în care se injectează gaze naturale în depozite. În aceasta perioadă, consumatorii şi furnizorii care au obligaţia de a-şi constitui stocuri minime de gaze naturale, şi nu numai ei, achiziţioneaza cantităţi de gaz care depăşesc necesarul de consum curent.

În Trim.1 2014, cantităţile de gaz au fost livrate 36.7% pe piaţa reglementată şi 63.3% pe piaţa liberă, iar în Sem.1 2014 ponderile au fost de 39.9% şi respectiv 60.1%.

Pe piaţa reglementată: în Trim.1 - 75% din cantitatea de gaz către consumatori casnici şi producători de energie termică şi 25% către consumatori non-casnici, iar în Sem.1 ponderile au fost 76% şi respectiv 24%

Pe piata liberă: în Trim.1 - 38% către consumatori casnici şi producători de energie termică şi 62% către consumatori non-casnici, iar în semestrul I 40% şi respectiv 60%.

 

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

cumulat an

2012

1 521.9

1 372.6

1 311.2

1 457.6

5 663.3

2013

1 478.1

1 384.4

1 335.5

1 452.8

5 650.8

mil.mc

 

2012

2013

 
 

2012

2013

     

Trim 1

1 842.8

1 835.9

interne

1 601.0

1 693.8

import

241.8

142.1

Trim 2

1 355.5

1 060.4

interne

1 209.7

987.8

import

145.9

72.6

Trim 3

1 023.8

972.1

interne

928.1

949.0

import

95.6

23.2

Trim 4

1 539.8

1 745.1

interne

1 417.2

1 673.5

import

122.6

71.7

Total an

5 761.8

5 613.6

interne

5 156.0

5 304.1

import

605.8

309.5

Pânaă la data prezentă, calendarul de dereglementare a preţurilor gazelor naturale pe piaţa reglementată cuprins în prospectul de ofertă ROMGAZ este respectat.

Modificările legislative prezente aduc completări cu privire la metoda de calcul a suprataxării şi explicitează categoriile de consumatori  şi pieţele la care se aplică. Pentru metoda de calcul şi cuantumul ce rezultă se poate consulta Ordonanţa Guvernului nr.7/2013, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.13/2014, publicată în Monitorul Oficial nr.227/31.03.2014.

Întrebări şi răspunsuri – Dividende ROMGAZ 2014

Răspunsul este Nu şi explicaţia este furnizată în continuare. Conform IAS 29 “Raportarea Financiară în Economii Hiperinflaţioniste”, capitalul social al companiei a fost ajustat (în creştere) cu suma de 1.51 miliarde lei deoarece până la 31.12.2003 economia României a trecut printr-o perioada de hiperinflaţie.

Conform prevederilor OMFP 1690/2012 şi 213/2013 de modificare a OMFP 1268/2012 “pentru aprobarea Reglementărilor Contabile conforme IFRS aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt tranzacţionate pe o piaţă regementată”, reducerea capitalului social de 1.51 miliarde lei  la 30.06.2014  a fost acoperită din capitalurile proprii, şi anume din aceeaşi sumă care a generat această pierdere.  Această sumă nu mai există în prezent în capitalurile proprii şi în aceste condiţii nu face obiectul distribuirii de dividende.

Întrebări şi răspunsuri – Dividende Romgaz 2013

Data de înregistrare, respectiv data care serveşte la identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi şi asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 28 aprilie 2014, este 16 mai 2014, conform Convocatorului publicat.

Informaţia referitoare la propunerea Consiliului de Administraţie privind dividendul brut pe acţiune pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2013 va fi făcută public în maxim 24h de la încheierea sedinţei Consiliului de Administraţie ROMGAZ din data de 26 martie 2014, sub rezerva aprobării acestuia de către Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, programată pentru data de 28/29 aprilie 2014.
Conform prevederilor art. 111, alin. 2, lit. a) din Legea societăţilor nr. 31/199, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este de competenţa AGA să fixeze dividendul.

Asa cum este menţionat în Prospectul de Ofertă Publică de Vânzare de Acţiuni ROMGAZ, capitolul „Politica privind dividendele”, valoarea efectivă a dividendelor declarate de Societate pentru exerciţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie 2012,  2011 si 2010 este prezentată în tabelul de mai jos:

 

 

   
 
 

Exerciţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie

   

Dividende

2012

2011

2010

Dividende acordate acţionarilor (mii RON)

1.060.115

938.038

706.736

Valoare dividend brut pe Acţiune (RON/actiune)

27,68

24,49

18,45

Procent din profitul pentru distribuire(1) (in %)

95

79

95(2)

Numărul de acţiuni

38.303.838

38.303.838

38.303.83

 

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

cumulat an

2012

1 521.9

1 372.6

1 311.2

1 457.6

5 663.3

2013

1 478.1

1 384.4

1 335.5

1 452.8

5 650.8

Întrebări şi răspunsuri – Situaţii preliminate an 2013

Profitul net pe trimestrul 4 2013 a fost influenţat de constituirea provizioanelor şi efectele impozitului pe profit ca urmare a retratării situaţiilor financiare şi întocmirii acestora conform IFRS.

Contul de profit şi pierdere al companiei, preliminar şi neauditat pe anul 2013, a fost influentat de modificările provizioanelor (constituirea/reversarea), precum şi de impozitul pe profit suplimentar rezultat din retratarea situaţiilor financiare şi întocmirea acestora conform IFRS, rezultatele acestor ajustări reflectându-se atât asupra profitului brut, cât şi asupra impozitului pe profit şi, în consecinţă, a profitului net. Impactul net al ajustărilor totale preliminare la nivelul anului 2013 au avut o influenţă negativă asupra rezultatului brut. Situaţia celor mai importante ajustări se regăseşte mai jos:

 • ajustări pentru deprecierea creanţelor (suma netă): + 425,7 milioane RON (venit); această ajustare este pozitivă datorită reversării provizionului aferent creanţelor restante ale Electrocentrale Bucureşti S.A., în suma de 653 milioane RON, în condiţiile preluării de către ROMGAZ a CTE Iernut în schimbul stingerii acestei datorii, la data de 1 februarie 2013; totodată, la sfârşitul anului 2013 s-a constituit un provizion adiţional pentru clienţi restanţi, în valoare de 227,3 milioane RON;
 • ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale, necorporale şi financiare: - 152,3 milioane RON (cheltuială); în cadrul acestor ajustări, 54% reprezintă ajustări aferente imobilizărilor corporale în curs, în condiţiile în care ajustările pentru imobilizările corporale totale acoperă 71% din această cheltuială;
 • provizioane constituite pentru dezafectarea mijloacelor fixe scoase din funcţiune: 38,6 milioane RON (cheltuială); 84% din valoarea acestei ajustări se încadrează în categoria datoriilor pe termen lung;
 • provizioane pentru pensii: 15,5 milioane RON (cheltuieli);
 • provizioane constituite pentru emisii CO2 Iernut: 10,2 milioane RON (cheltuieli);
 • pierderi din creanţe: - 612,5 milioane RON (cheltuieli), rezultate în urma stingerii creanţei de 653 milioane RON de la Electrocentrale Bucureşti S.A. prin preluarea CTE IERNUT a cărei valoare de lichidare stabilită de evaluator a fost de 40,5 milioane RON.

Pierderea de 149 de milioane RON înregistrată în trimestrul 4 faţă de trimestrul 3 se datorează, în principal, înregistrării unui provizion pe clienţi de 126 de milioane RON şi înregistrării valorii neamortizate a mijloacelor fixe casate în valoare de 20 de milioane RON.

Procentul de repartizare a profitului net pentru acţionari pe anul 2013 este de 85% conform Memorandumului cu FMI. Repartizarea profitului net va fi aprobata de AGA  din data de 28 aprilie 2014.

ROMGAZ are în vedere organizarea de conferinţe telefonice periodice, în vederea prezentării şi discutării rezultatelor financiare trimestriale, semestriale şi anuale ale societăţii.

În legatură cu Raportul anual preliminar (emis pe baza situaţiilor financiare neauditate întocmite conform IFRS) privind activitatea economico-financiară a S.N.G.N. Romgaz S.A. la 31 decembrie 2013, ROMGAZ informează părţile interesate că va răspunde întrebărilor formulate în scris iar răspunsurile vor fi postate în această secţiune.

       
       
       
       
       
     

Valoarea preliminată pentru EBITDA este 1.994 milioane RON.

Cantitatea de gaze naturale interne livrate în anul 2013, fiind diminuată cu gazele livrate la CTE Iernut, nu este comparativă cu cantitatea livrată în anul 2012, când CTE Iernut nu era în proprietatea ROMGAZ. Făcând analiza comparativă (inclusiv CTE Iernut), rezultă o creştere cu 2,90 % faţă de anul 2012.

Preţul gazelor naturale este diferit, fiind în funcţie de provenienţa acestora. Astfel, preţul creşte în următoarea ordine: gaze din producţia internă curentă, urmate de gaze din intern înmagazinare şi ultimul gaze din import. Amestecul de gaze intern/ import în 2013, stabilit de ANRE, a fost în favoarea consumului preponderent din intern, de aceea s-a consumat intern şi din depozite. Cantităţile  înmagazinate au fost stabilite de ANRE pentru fiecare piaţă.

Situaţiile financiare auditate, întocmite conform IFRS  vor fi făcute public pentru prima dată la sfârşitul lunii  martie pe site-ul companiei. Ele vor fi parte din materialele informative pentru punctele de pe ordinea de zi AGEA din 28 aprilie 2014. Raportul anual 2013, aprobat de AGEA, va fi publicat in 29 aprilie 2014.

Consiliul de Administraţie al Romgaz a aprobat  “Politica de comercializare a gazelor natural”  care prevede faptul că vânzarea gazelor se face cu plata în  avans sau la scadenţă, fiind însoţită de constituirea de garanţii, respectiv Scrisoare de Garanţie Bancară.

La data de 31 decembrie 2013, nu există creanţe restante cu scadenţă mai mare de un an neprovizionate.

Conform Situațiilor preliminate, neauditate, pe anul 2013 au rezultat următoarele valori:

 • Valoare contabilă brutaă: 6,126,204,875.78 RON
 • Valoare contabilă netă: 4,141,314,729.58 RON
 • Valoarea fiscală netă: 2,365,011,917.59 RON