Mergi la conţinutul principal

În această secţiune, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. publică notificările efectuate în conformitate cu prevederile art.150 din Regulamentul 1/2006 al CNVM şi ale art.19 din Regulamentul (UE) nr.596/2014.

Regulamentul CNVM nr.1/2006 a fost abrogat la data intrării în vigoare a Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, respectiv 21 iunie 2018.