Mergi la conţinutul principal

Apariția, dezvoltarea şi diversificarea graduală a ceea ce reprezintă infrastructura productivă actuală de gaze naturale a S.N.G.N. Romgaz S.A. are ca şi reper anul 1909 când, prin intermediul sondei 2 Sărmășel (județul Mureş), s-a descoperit şi exploatat primul zăcământ de gaze naturale. În anul 1913 a fost înregistrată prima producţie de gaz metan, de 113.000 mc, care a fost utilizată în șantierul de sonde de la Sărmășel.

În anii următori începe să se contureze, la scară redusă, o infrastructură pentru transportul gazelor naturale, unicat la acea vreme în Europa, care se compunea în principal din următoarele active:

 • conducta de transport gaze, prima conductă cu acest scop din Europa, construită în anul 1914, conductă care lega localitățile Sărmăşel şi Turda (judeţul Cluj) şi
 • staţia de comprimare a gazelor de la Sărmășel, prima din Europa, staţie construită în anul 1927.

Activitatea de producţie a gazelor naturale din cadrul S.N.G.N. Romgaz S.A. se desfășoară în prezent în cadrul a două sucursale de producţie, cu sediile la Mediaş și Târgu Mureş, care exploatează împreuna un număr de peste 140 zăcăminte comerciale, amplasate în Transilvania, Moldova, Oltenia şi Muntenia.

gaze naturale

Infrastructura aferentă exploatării acestor zăcăminte de gaze naturale se prezintă ca un ansamblu deosebit de complex, care trebuie să asigure colectarea, vehicularea, condiționarea şi măsurarea volumelor de gaze produse prin intermediul sondelor, în mod continuu şi cu asigurarea parametrilor de calitate prevăzuți de reglementările în domeniu.

Evoluția producţiei de gaze naturale realizată de S.N.G.N. Romgaz S.A. în perioada 2000 - 2022 este prezentată în figura următoare:

productie 2000 - 2022

Gradul de utilizare a capacităților de producţie este dependent de volumul vânzărilor de gaze situându-se, de regulă, în adiacența valorii de 100%. Nivelul producţiei de gaze naturale înregistrat în anul 2022 a fost susţinut de continuarea proiectelor de reabilitare a producţiei derulate la nivelul principalelor zăcăminte mature, de efectuarea de operaţiuni de reparaţii capitalizabile şi reechipări sonde, de punerea în producţie de noi capacităţi de producţie.

Producţia de gaze naturale a societăţii a înregistrat, la nivelul anului 2022, un volum de 4.935,9 mil.mc, respectiv un declin de 1,8%, raportat la producţia din anul 2021, declin care se înscrie în ţinta strategică asumată de 2,5%.

Cu această producţie, conform datelor estimate, ROMGAZ a avut o cotă de piaţă de cca.49,41% a livrărilor în consumul total al României, în creştere cu aproximativ 7% faţă de anul 2021.

Sucursala Mediaş reprezintă o unitate organizatorică, fără personalitate juridică, care dispune de autonomie limitată, constituită cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor și conform Statutului S.N.G.N. Romgaz S.A., în vederea derulării operaționale facile a activităţilor specifice, în teritoriu.

Pentru realizarea atribuţiilor operaționale, sucursala are în componența unităţi organizatorice (secții de producţie gaze, secții comprimare gaze, ateliere, formații de lucru) în localitățile din țară în care sunt amplasate zăcămintele comerciale aflate în exploatarea acestora.

Sucursala Mediaş este organizată teritorial în 8 (opt) secții, după cum urmează:

 1. Secţia de producţie gaze Delenii - judeţul Mureș, comuna Băgaciu, sat Delenii, str. Principală nr. 1;
 2. Secţia de producţie gaze Mediaş - județul Alba, comuna Valea Lungă, sat Lunca, str. Principală nr. 1;
 3. Secţia de producţie gaze Daneș - judeţul Mureş, comuna Daneș, str. Gazului nr. 1;
 4. Secția de producţie gaze Agnita - judeţul Sibiu, oraș Agnita, str. Avram Iancu nr. 144;
 5. Secţia de producţie gaze Cristur - judeţul Harghita, oraș Cristur, str. Orban Balasz nr. 38;
 6. Secţia de producţie gaze Filitelnic - judeţul Mureş, comuna Bălăușeri, sat Filitelnic, str. Principală nr. 132;
 7. Secţia de producţie gaze Roman - judeţul Neamţ, municipiul Roman, str. Prof. Dumitru Martinaş nr. 7;
 8. Secţia comprimare gaze - judeţul Mureş, comuna Botorca, str. Principală fără număr.

Sucursala Tg. Mureş reprezintă o unitate organizatorica, fără personalitate juridică, care dispune de autonomie limitată, constituită cu aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor şi conform Statutului S.N.G.N. Romgaz S.A., în vederea derulării operaționale facile a activităţilor specifice, în teritoriu.

Pentru realizarea atribuţiilor operaționale, sucursala are în componența unităţi organizatorice (secții de producţie gaze, secții comprimare gaze, ateliere, formații de lucru) în localitățile din țară în care sunt amplasate zăcămintele comerciale aflate în exploatarea acestora.

Sucursala Târgu Mureş, este organizată teritorial în 8 (opt) secții, după cum urmează:

 1. Secţia de producţie gaze Sângiorgiu de Mureş - județul Mureş, oraş Sângeorgiu de Mureş, str. Gării nr. 1553;
 2. Secţia de producţie gaze Sărmăşel - judeţul Mureş, oraş Sărmaşu, sat Sărmăşel, str. 30 Decembrie nr. 57;
 3. Secţia de producţie gaze Ţaga - judeţul Cluj, comuna Ţaga, localitatea Ţaga nr. 182A;
 4. Secţia de producţie gaze Grebeniş - judeţul Mureş, comuna Grebenişu de Câmpie, DJ 151A nr. 175;
 5. Secţia de producţie gaze Sângiorgiu de Pădure - judeţul Mureş, oraş Sângeorgiu de Pădure, str. Morii nr. 3/A;
 6. Secţia comprimare gaze - județul Mureş, municipiul Târgu Mureş, str. Barajului nr. 2;
 7. Secţia de producţie gaze Oltenia - judeţul Gorj, comuna Stejari, sat. Stejari, str. Principală;
 8. Secţia de producţie gaze Muntenia - judeţul Ialomiţa, oraş Urziceni, Şoseaua Urziceni - Ploieşti, DN Km 4.