Mergi la conţinutul principal

Productie gaze naturale

Apariția, dezvoltarea şi diversificarea graduală a ceea ce reprezintă infrastructura productivă actuală de gaze naturale a S.N.G.N. Romgaz S.A. are ca şi reper anul 1909 când, prin intermediul sondei 2 Sărmășel (județul Mureş), s-a descoperit şi exploatat primul zăcământ de gaze naturale. În anul 1913 a fost inregistrată prima producţie de gaz metan, de 113.000 mc, care a fost utilizată în șantierul de sonde de la Sărmășel.

În anii următori începe să se contureze, la scară redusă, o infrastructură pentru transportul gazelor naturale, unicat la acea vreme în Europa, care se compunea în principal din următoarele active:

 • conducta de transport gaze, prima conductă cu acest scop din Europa, construită în anul 1914, conductă care lega localitățile Sărmăşel şi Turda (judeţul Cluj) şi
 • staţia de comprimare a gazelor de la Sărmășel, prima din Europa, staţie construită în anul 1927.

Activitatea de producţie a gazelor naturale din cadrul S.N.G.N. Romgaz S.A. se desfășoară în prezent în cadrul a două sucursale de producţie, cu sediile la Mediaş și Târgu Mureş, care exploatează împreuna un număr de peste 140 zăcăminte comerciale, amplasate în Transilvania, Moldova, Oltenia şi Muntenia.

gaze naturale

Infrastructura aferentă exploatării acestor zăcăminte de gaze naturale se prezintă ca un ansamblu deosebit de complex, care trebuie să asigure colectarea, vehicularea, condiționarea şi măsurarea volumelor de gaze produse prin intermediul sondelor, în mod continuu şi cu asigurarea parametrilor de calitate prevăzuți de reglementările în domeniu.

Evoluția producţiei de gaze naturale realizată de S.N.G..N Romgaz S.A. în perioada 2010 - 2020 este prezentată în figura următoare:

Productie 2021

Nivelul relativ constant de producţie înregistrat în ultimii ani a fost susţinut de:

 • trecerea la faza de producţie şi valorificare a rezultatelor activităţii de explorare geologică, prin aducerea în circuitul economic a unor noi descoperiri comerciale de gaze naturale.
 • implementarea unor proiecte de reabilitare a producției pe principalelor zăcăminte mature de gaze, care a dus la minimizarea declinului de producţie pe aceste zăcăminte;
 • efectuarea de operaţii de reparaţie şi intervenţie în sonde pentru reactivarea acestora;
 • instalarea de noi capacități de comprimare pentru optimizarea procesului de exploatare a zăcămintelor de gaze naturale;

Gradul de utilizare a capacităților de producţie este dependent de volumul vânzărilor de gaze situându-se, de regulă, în adiacența valorii de 100%. În cursul anul 2020, datorită suprapunerii unor factori de natură comercială, economică, sanitară dar şi de reglementare, care au avut ca efect reducerea vânzărilor de gaze pe trimestrele II şi III, gradul de utilizare a capacităților de producţie a fost unul mai redus (aproximativ 85%).

Sucursala Mediaş reprezintă o unitate organizatorică, fără personalitate juridica, care dispune de autonomie limitata, constituită cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor și conform Statutului S.N.G.N. ROMGAZ S.A., în vederea derulării operaționale facile a activităţilor specifice, în teritoriu.

Pentru realizarea atribuţiilor operaționale, sucursala are în componența unităţi organizatorice (secții de producţie gaze, secții comprimare gaze, ateliere, formații de lucru) în localitățile din țară în care sunt amplasate zăcămintele comerciale aflate în exploatare acestora.

Sucursala Mediaş este organizată teritorial în 8 (opt) secții, după cum urmează:

 1. Secţia de producţie gaze Delenii - judeţul Mureș, comuna Băgaciu, sat Delenii, str. Principală nr. 1;
 2. Secţia de producţie gaze Mediaş - județul Alba, comuna Valea Lungă, sat Lunca, str. Principală nr. 1;
 3. Secţia de producţie gaze Daneș - judeţul Mureş, comuna Daneș, str. Gazului nr. 1;
 4. Secția de producţie gaze Agnita - judeţul Sibiu, oraș Agnita, str. Avram Iancu nr. 144;
 5. Secţia de producţie gaze Cristur - judeţul Harghita, oraș Cristur, str. Orban Balasz nr. 38;
 6. Secţia de producţie gaze Filitelnic - judeţul Mureş, comuna Bălăușeri, sat Filitelnic, str. Principală nr. 132;
 7. Secţia de producţie gaze Roman - judeţul Neamţ, municipiul Roman, str. Prof. Dumitru Martinaş nr. 7;
 8. Secţia comprimare gaze - judeţul Mureş, comuna Botorca, str. Principală fără număr.

Sucursala Tg. Mureş reprezintă o unitate organizatorica, fără personalitate juridica, care dispune de autonomie limitata, constituita cu aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor şi conform Statutului S.N.G.N. ROMGAZ S.A., în vederea derulării operaționale facile a activităţilor specifice, în teritoriu.

Pentru realizarea atribuţiilor operaționale, sucursala are în componența unităţi organizatorice (secții de producţie gaze, secții comprimare gaze, ateliere, formații de lucru) în localitățile din țară în care sunt amplasate zăcămintele comerciale aflate în exploatare acestora.

Sucursala Târgu Mureş, este organizată teritorial în 8 (opt) secții, după cum urmează:

 1. Secţia de producţie gaze Sângiorgiu de Mureş - județul Mureş, oraş Sângeorgiu de Mureş, str. Gării nr. 1553;
 2. Secţia de producţie gaze Sărmăşel - judeţul Mureş, oraş Sărmaşu, sat Sărmăşel, str. 30 Decembrie nr. 57;
 3. Secţia de producţie gaze Ţaga - judeţul Cluj, comuna Ţaga, localitatea Ţaga nr. 182A;
 4. Secţia de producţie gaze Grebeniş - judeţul Mureş, comuna Grebenişu de Câmpie, DJ 151A nr. 175;
 5. Secţia de producţie gaze Sângiorgiu de Pădure - judeţul Mureş, oraş Sângeorgiu de Pădure, str. Morii nr. 3/A;
 6. Secţia comprimare gaze - județul Mureş, municipiul Târgu Mureş, str. Barajului nr. 2;
 7. Secţia de producţie gaze Oltenia - judeţul Gorj, comuna Stejari, sat. Stejari, str. Principală;
 8. Secţia de producţie gaze Muntenia - judeţul Ialomiţa, oraş Urziceni, Şoseaua Urziceni - Ploieşti, DN Km 4.