Mergi la conţinutul principal

Odată cu preluarea Centralei Termoelectrice Iernut, în anul 2013, ROMGAZ a devenit un producător important de energie electrică al Sistemului Energetic Naţional (SEN). Sucursala de Producere a Energiei Electrice (SPEE) Iernut realizează exploatarea și mentenanța Centralei Termoelectrice Iernut, centrală realizată în ciclu clasic (în condensație, cu supraîncălzire intermediară).

Centrala Termoelectrică Iernut

Plasată într-un nod important al Sistemului Energetic Național, în centrul Transilvaniei, CTE Iernut este situată în județul Mureș pe malul stâng al râului Mureș între localitățile Iernut și Cuci și dispune de toate facilitățile necesare funcționării: stație de alimentare cu gaz natural (SRM Cuci - aparținând Transgaz), apă brută pentru prepararea fluidului de lucru și de răcire (Râul Mureș) și posibilitate de racordare la SEN (Stație Electrică de Înaltă Tensiune 110/220/400 kV Transelectrica) pentru evacuarea energiei electrice produse.

CTE Iernut are o putere instalată de 800 MW, având în componență 6 grupuri energetice: 4 grupuri de câte 100 MW de fabricație cehoslovacă și 2 grupuri de câte 200 MW de fabricație sovietică. Grupurile au fost puse în funcțiune între anii 1963 și 1967. Având în vedere demararea lucrărilor de investiție la Centrala cu Ciclu Combinat de 430 MW și necesitatea asigurării condițiilor corespunzătoare desfășurării lucrărilor de execuție la circuitul de răcire aferent, în luna noiembrie 2019 a fost retras definitiv din exploatare grupul 6 de 200 MW.

În luna ianuarie 2019, au fost retrase definitiv din exploatare comercială grupurile 2 și 3 de câte 100 MW, iar în luna noiembrie 2019 a urmat grupul 1 (de 100 MW), toate fiind retrase pentru motivul neîncadrării la condițiile de mediu.

În anul 2022 la SPEE Iernut a funcţionat doar grupul energetic nr. 5 de 200 MW, grupul energetic nr. 4 de 100 MW fiind retras din exploatare ca urmare a faptului că nu se încadrează în valorile limită de emisii, respectiv NOx, prevăzute în reglementările în vigoare. Astfel, la sfârșitul anului 2022, SPEE Iernut deține licență de exploatare comercială doar pentru un grup energetic.

În anul 2023 la SPEE Iernut a funcţionat doar grupul energetic nr. 5 de 200 MW.

 

productie energie electrica

 

Proiect CECC 430 MW

Modernizarea/dezvoltarea CTE Iernut a devenit necesară și oportună în scopul îmbunătățirii parametrilor tehnico-economici ai centralei, a creșterii siguranței în funcționare și asigurarea conformității cu prevederile Directivei 2010/75 / UE a Parlamentul European privind emisiile industriale.

Grupurile energetice vor fi dispecerizate și vor asigura servicii tehnologice de sistem: reglaj de putere activă (primar, secundar, terțiar rapid), asigurarea puterii reactive și reglajul tensiunii în bandă, în conformitate cu cerințele de calificare ale Transelectrica – DEN.

Preocuparea ROMGAZ pentru abordarea mixului energetic la nivel de producător

ROMGAZ își propune să fie un jucător activ, profitabil și competitiv pe piața de energie electrică. Misiunea ROMGAZ este de a produce și furniza energie electrică de calitate, în condiții de siguranță, continuitate și flexibilitate în operare.

O prioritate a companiei este și alinierea politicii investiționale la obiectivele europene și naționale pentru o energie electrică curată din surse regenerabile (energie eoliană, energie fotovoltaică, energie geotermală, biogaz).

ROMGAZ susține și promovează conceptul de mix energetic diversificat la nivel de producător cu emisii reduse și eficiență energetică ridicată și care să-i confere un echilibru la nivelul portofoliului de resurse ale companiei.