Mergi la conţinutul principal

Productie energie electrica

Producţie Energie Electrică

Odată cu preluarea Centralei Termoelectrice Iernut, în anul 2013, Romgaz a devenit un producător important de energie electrică al Sistemului Energetic National (SEN).

Sucursala de Producere a Energiei Electrice (S.P.E.E) Iernut realizează exploatarea și mentenanța Centralei Termoelectrice Iernut, centrală realizată în ciclu clasic (în condensație, cu supraîncălzire intermediară), precum și a grupurilor energetice de mică putere 2x1500 kW Cojocna (cu motoare termice pe gaz).

 

Centrala Termoelectrică Iernut

Plasată într-un  nod important al Sistemului Energetic Național, în centrul Transilvaniei, CTE Iernut este situată în județul Mureș pe malul stâng al râului Mureș între localitățile Iernut și Cuci și dispune de toate facilitățile necesare funcționarii: stație de alimentare cu gaz natural (SRM Cuci -aparținând Transgaz), apă brută pentru prepararea fluidului de lucru și de răcire (Râul Mureș) și posibilitate de racordare la SEN (Stație Electrică de Înaltă Tensiune 110/220/400 kV Transelectrica) pentru evacuarea energiei electrice produse.
CTE Iernut a fost pusă în funcțiune între anii 1963-1967, având o putere instalată de 800 MW, cu patru grupuri de câte 100 MW de fabricație cehoslovacă și două grupuri de 200MW de fabricație sovietică.Randamentul global actual al centralei clasice este de ~32 %

Având în vedere lucrările de construcție ale Centralei Electrice cu Ciclu Combinat cu Turbine cu Gaze de 430 MW, necesitatea utilizării circuitelor de alimentare cu gaz metan, a circuitelor de apă de răcire și a racordurilor electrice la celulele de înaltă tensiune existente, în anul 2019 s-au retras definitiv din exploatare grupurile 1, 2, 3 și 6, în prezent fiind în exploatare comercială doar grupurile 4 (100 MW) și 5 (200 MW). Centrala clasică se va menține în funcțiune până la începerea exploatării comerciale a centralei noi.

Productie energie electrica Iernut

 

Grup 1,5 MW Cojocna

Grupurile energetice de mică putere Cojocna, județul Cluj, produc energie electrică cu motoare termice pe gaz, combustibilul utilizat fiind gazele naturale extrase din zonele învecinate.

Realizate în cadrul unui proiect experimental, grupurile au utilizat inițial ca și combustibil gazele naturale provenite din sondele 2 și 4 Cojocna. Datorită rezultatelor pozitive, începând cu trimestrul 4 al anului 2017, echipamentele electroenergetice sunt alimentate cu gaze și din sonda 1 Pălatca și sondele 1 și 2 Vaida.

Producția de energie electrică cu motoare termice de mică putere reprezintă o alternativă pentru valorificarea gazelor din sonde izolate pentru care construcția de conducte colectoare, de ordinul zecilor de kilometri, nu se justifică.

Grupurile de la Cojocna sunt de fabricație Ener-G COMBINED POWER Salford U.K. Motoarele termice, de tip MTU L16V4000, antrenează generatoarele electrice sincrone de 1500 kW cu tensiunea la borne de 0,4 kV.

Generatoarele sunt racordate la sistemul de distribuție de 20 kV al SDEE Cluj prin intermediul transformatoarelor ridicătoare de tensiune 0,4/20 kV.

Proiect CECC 430 MW

Romgaz are în curs de execuție un proiect de dezvoltare a CTE Iernut prin construirea unei centrale electrice noi, cu ciclu combinat, cu o putere instalată de 430 MW și o eficiență electrică brută la sarcină nominală de 56,42%.

Modernizarea / dezvoltarea CTE Iernut a devenit necesară și oportună în scopul îmbunătățirii parametrilor tehnico-economici ai centralei, a creșterii siguranței în funcționare și asigurarea conformității cu prevederile Directivei 2010/75 / UE a Parlamentul European privind emisiile industriale.

Grupurile energetice vor fi dispecerizate și vor asigura servicii tehnologice de sistem: reglaj de putere activă (primar, secundar, terțiar rapid), asigurarea puterii reactive și reglajul tensiunii în bandă, în conformitate cu cerințele de calificare ale Transelectrica – DEN.

 

Preocuparea Romgaz pentru abordarea mixului energetic la nivel de producător

fotocelula

Romgaz își propune să fie un jucător activ, profitabil și competitiv pe piața de energie electrică. Misiunea Romgaz este de a produce și furniza energie electrică de calitate, în condiții de siguranță, continuitate și flexibilitate în operare.

O prioritate a companiei este și alinierea politici investiționale la obiectivele europene și naționale pentru o energie electrică curată din surse regenerabile (energie eoliană, energie fotovoltaică, energie geotermală, biogaz).

Romgaz susține și promovează conceptul de mix energetic diversificat la nivel de producător cu emisii reduse și eficiență energetică ridicată și care să-i confere un echilibru la nivelul portofoliului de resurse ale companiei.