Mergi la conţinutul principal

Art. (4) alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie (REMIT) prevede că participanții la piață sunt obligați să facă publice în mod efectiv și în timp util informațiile privilegiate pe care le dețin referitoare la o întreprindere sau la instalațiile pe care respectivul participant la piață sau întreprinderea-mamă a acestuia sau o întreprindere asociată le deține în proprietate sau le controlează sau ale căror aspecte operaționale intră în atribuțiile participantului la piață respectiv sau ale întreprinderii respective, în totalitate sau parțial.

Transparența piețelor angro de energie necesită publicarea informațiilor privilegiate într-un mod care să permită diseminarea acestora către un public cât mai larg posibil, acordând acces facil și egal tuturor utilizatorilor acestor informații. Potrivit ACER, pentru a asigura îndeplinirea obligației de publicare efectivă și în timp util în conformitate cu art. 4 alin. (1) din REMIT, informațiile privilegiate ar trebui să fie publicate prin intermediul unor platforme centrale care agregă mesaje urgente de piață (Urgent Market Messages/ UMMs) de la mai mulți participanți la piață şi permit difuzarea imediată a acestora către publicul larg.

Romgaz publică aceste informații pe platforma Central European Gas Hub AG (CEGH): https://www.gashub.at/remit/postings.xhtml

remit 2022 rom