Mergi la conţinutul principal

Organizare

Organizarea structurală a Romgaz este evidențiată în documentele organizatorice din cadrul acesteia. Organigrama arată modul în care este structurată conducerea, în cazul Romgaz aceasta fiind piramidală, specifică unei structuri organizatorice de tip ierarhic funcțional.

Structura organizatorică a societății are un număr de 6 niveluri ierarhice, și anume:

  • Adunarea Generală a Acţionarilor
  • Consiliul de Administraţie
  • Directorul General, Directorul General Adjunct (cu mandat), Directorul Economic (cu mandat)
  • Directori fără contract de mandat
  • Șefii compartimentelor funcționale şi operaționale din subordinea directorilor
  • Personalul de execuție

Oamenii cheie în structura şi funcționalitatea societății sunt Directorul General, Directorul General Adjunct, Directorul Economic, precum şi directorii fără mandat. Aceștia au în subordine șefii de compartimente (sucursale/departamente/direcţii/servicii/ş.a.), care fac legătura între structura superioară şi angajații respectivului compartiment.

Fiecare compartiment are atribuţiile sale, bine stabilite prin ROF-ul societății, iar toate aceste elemente alăturate funcţionează ca un tot unitar. Pentru personalul de execuție, sarcinile, competențele şi responsabilitățile acestora sunt cuprinse în fișele fiecărui post.

Societatea are în componență 7 sucursale, după cum urmează:

Sucursala Mediaş, cu sediul în municipiul Mediaş, str. Gării, nr. 5, cod 551025, județul Sibiu, organizată teritorial în 8 secții;

551025, Mediaş, Str. Gării, nr. 5
Tel: +4-0269-839467; +4-0374-401050
Fax: +4-0269-846297
Email: secretariat.medias@romgaz.ro
Program de funcţionare: 07:30 - 16:00
Coordonate comerciale:
Nr.ord.reg.com/an: J32/466/2001
CIF: RO 14056826

 

Sucursala Târgu Mureş, cu sediul în municipiul Târgu Mureş, str. Salcâmilor, nr. 23, cod 540202, jud. Mureş, organizată teritorial în 8 secții;

540202, Târgu Mureş, Str. Salcâmilor, nr. 23
Tel: +4-0265-402800; +4-0265-402803
Fax: +4-0265-306340
Email: secretariat.mures@romgaz.ro
Program de funcţionare: 07:30 - 16:00
Coordonate comerciale:
Nr.ord.reg.com/an: J26/574/2001
CIF: RO 14056826

 

Sucursala de Intervenţii, Reparaţii Capitale şi Operaţii Speciale la Sonde Mediaş (SIRCOSS), cu sediul în municipiul Mediaş, str. Șoseaua Sibiului, nr. 5, cod 551009, jud. Sibiu, organizată teritorial în 3 secții şi 5 ateliere;

551129, Mediaş, Şos. Sibiului, nr. 5
Tel: +4-0269-834509; +4-0374-405000
Fax: +4-0269-830283
Email: secretariat.sircoss@romgaz.ro
Program de functionare: 07:30 - 16:00
Coordonate comerciale:
Nr.ord.reg.com/an: J32/1190/2003
CIF: RO 14056826 

 

Sucursala de Transport Tehnologic şi Mentenanță Târgu Mureş (STTM), cu sediul în municipiul Târgu Mureş, str. Barajului, nr. 6, cod 540101, jud. Mureş, organizată teritorial în 3 secții şi 3 ateliere;

540101, Târgu Mureş, Str. Barajului, nr. 6
Tel: +4-0374-164104, +4-0374-164106
Fax: +4-0265-306098
Email: secretariat.sttm@romgaz.ro
Program de funcţionare: 07:30 - 16:00
Coordonate comerciale:
Nr.ord.reg.com./an: J26/1235/2003
CIF: RO 14056826

 

Sucursala de Producţie Energie Electrică Iernut (SPEE), cu sediul în localitatea Iernut, str. Energeticii, nr.1, cod 545100, jud. Mureş;

545100, Mureş, Iernut, Str. Energeticii, nr. 1
Tel: +4-0265-471333
Fax: +4-0265-471388
Email: secretariat.iernut@romgaz.ro
Program de funcţionare: 07:00 - 15:00
Coordonate comerciale:
Nr.ord.reg.com./an: J26/194/2013
CIF: RO 14056826

 

Sucursala Drobeta Turnu Severin, cu sediul în Municipiul Drobeta - Turnu Severin, str. Aurelian, nr. 27, cod 220112, Jud. Mehedinți

220112, Mehedinți, str Aurelian, nr. 27
Fax: 004-0269-846901
E-mail: secretariat.drobeta@romgaz.ro
Program de funcţionare: 07:00 - 15:00
Coordonate comerciale:
Nr.ord.reg.com./an: J25/513/2020
CIF: RO 14056826

 

Sucursala Buzău, cu sediul în Municipiul Buzău, str. Romaniţei, nr. 1, cod 120032, Jud. Buzău.

120032, Municipiul Buzău, Jud. Buzău,  str. Romaniţei, nr. 1
Tel: +4-0374-401020
Fax: +4-0269-841769
E-mail: secretariat.buzau@romgaz.ro
Program de funcţionare: 07:30 - 15:30
Coordonate comerciale:
Nr.ord.reg.com/an: J10/170/2024
CIF: RO 14056826

Sucursala Chișinău

-

 

 

Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploieşti SRL, cu sediul în municipiul Ploieşti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.184, cod 100492, jud. Prahova, organizată teritorial în 2 secții şi 2 ateliere;

100492, Ploieşti, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 184
Tel: +40-374-403737, +40-374-403800
Fax: +4-0344-569391; +4-0244-515160
Email: secretariat@depogazploiesti.ro
Site: www.depogazploiesti.ro
Program de funcţionare: 07:30 - 15:30
Coordonate comerciale:
Nr.ord.reg.com./an: J29/1181/2015
CIF: RO 34915261

Romgaz Black Sea Limited Nassau (Bahamas) Sucursala București

Calea Floreasca 169 A,  Clădirea B, Etaj 8 014459, Sector 1, Bucureşti România
T: 004-0374 406 969    
E: office@rbs.romgaz.ro
Program de funcționare: 07:30 - 15:30
CIF: RO 24593762, Nr.ord.reg.com: J40/17387/2008