Mergi la conţinutul principal

Organizare

Organizarea structurală a Romgaz este evidențiată în documentele organizatorice din cadrul acesteia. Organigrama arată modul în care este structurată conducerea, în cazul Romgaz aceasta fiind piramidală, specifică unei structuri organizatorice de tip ierarhic funcțional.

Structura organizatorică a societății are un număr de 6 niveluri ierarhice, și anume:

 • Adunarea Generală a Acţionarilor
 • Consiliul de Administraţie
 • Directorul General
 • Directorii Generali Adjuncți
 • Șefii compartimentelor funcționale şi operaționale din subordinea Directorului General şi a Directorilor Generali Adjuncți
 • Personalul de execuție

Oamenii cheie în structura şi funcționalitatea societății sunt Directorul General, Directorii Generali Adjuncți, Directorul Economic, precum şi directorii de sucursale. Aceștia au în subordine șefii de compartimente (sucursale/departamente/direcţii/servicii/ş.a.), care fac legătura între structura superioară şi angajații respectivului compartiment.

Fiecare compartiment are atribuţiile sale, bine stabilite prin ROF-ul societății, iar toate aceste elemente alăturate funcţionează ca un tot unitar. Pentru personalul de execuție, sarcinile, competențele şi responsabilitățile acestora sunt cuprinse în fișele fiecărui post.

Societatea are în componență 8 sucursale, după cum urmează:

Sucursala Mediaş, cu sediul în municipiul Mediaş, str. Gării, nr. 5, cod 551025, județul Sibiu, organizată teritorial în 8 secții;

Contact:

 • 551025, Mediaş, Str. Gării, nr. 5
 • Tel: +4-0269-839467; +4-0374-401050
 • Fax: +4-0269-846297
 • Email: secretariat.medias@romgaz.ro

 

Sucursala Târgu Mureş, cu sediul în municipiul Târgu Mureş, str. Salcâmilor, nr. 23, cod 540202, jud. Mureş, organizată teritorial în 8 secții;

Contact:

 • 540202, Târgu Mureş, Str. Salcâmilor, nr. 23
 • Tel: +4-0265-402800; +4-0265-402803
 • Fax: +4-0265-306340
 • Email: secretariat.mures@romgaz.ro

 

Sucursala de Intervenţii, Reparaţii Capitale şi Operaţii Speciale la Sonde Mediaş (SIRCOSS), cu sediul în municipiul Mediaş, str. Șoseaua Sibiului, nr. 5, cod 551009, jud. Sibiu, organizată teritorial în 3 secții şi 5 ateliere;

Contact:

 • 551129, Mediaş, Şos. Sibiului, nr. 5
 • Tel: +4-0269-834509; +4-0374-405000
 • Fax: +4-0269-830283
 • Email: secretariat.sircoss@romgaz.ro

 

Sucursala de Transport Tehnologic şi Mentenanță Târgu Mureş (STTM), cu sediul în municipiul Târgu Mureş, str. Barajului, nr. 6, cod 540101, jud. Mureş, organizată teritorial în 3 secții şi 3 ateliere;

Contact:

 • 540101, Târgu Mureş, Str. Barajului, nr. 6
 • Tel: +4-0374-164104, +4-0374-164106
 • Fax: +4-0265-306098
 • Email: secretariat.sttm@romgaz.ro

 

Sucursala de Producţie Energie Electrică Iernut (SPEE), cu sediul în localitatea Iernut, str. Energeticii, nr.1, cod 545100, jud. Mureş;

Contact:

 • 545100, Mureş, Iernut, Str. Energeticii, nr. 1
 • Tel: +4-0265-471333
 • Fax: +4-0265-471388
 • Email: secretariat.iernut@romgaz.ro

 

Sucursala Drobeta Turnu Severin, cu sediul în Municipiul Drobeta - Turnu Severin, str. Aurelian, nr. 27, cod 220112, Jud. Mehedinți

Contact: 

 •  220112, Mehedinți, str Aurelian, nr. 27

 

Sucursala Bratislava, cu sediul în Bratislava, City Business Centre V.-Karadžičova 16, cod 82108, Slovacia.

Contact:

 • City Business Centre V. - Karadžičova 16, 82108 Bratislava, Slovenská Republika 
 • Romania: 551130, Mediaş, P-ţa C.I. Motaş, nr.4
 • Tel/Fax: +4-0374-401020; +4-0269-839364
 • Email: ladislau.veress@romgaz.ro

 

Sucursala Ploieşti, cu sediul în municipiul Ploieşti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 184, cod 100492, jud. Prahova.

Începând cu data de 1 aprilie 2018, prin transferul Licenței nr. 1942/2014, activitatea de înmagazinare a fost separată din cadrul S.N.G.N. ROMGAZ S.A. şi este desfășurată în cadrul unui operator de înmagazinare, o filială, în care S.N.G.N. ROMGAZ S.A. este asociat unic.

 

Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploieşti SRL, cu sediul în municipiul Ploieşti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.184, cod 100492, jud. Prahova, organizată teritorial în 2 secții şi 2 ateliere;

Contact:

 • 100492, Ploieşti, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 184
 • Tel: +40-374-403737, +40-374-403800
 • Fax: +4-0344-569391; +4-0244-515160
 • Email: secretariat@depogazploiesti.ro
 • Site: www.depogazploiesti.ro