Mergi la conţinutul principal

Evaluări ESG

În luna noiembrie 2023, S.N.G.N. Romgaz a primit „Scorul de Risc ESG” de 29,0 și a fost evaluată de Morningstar Sustainalytics la nivelul de „Risc Mediu” în ceea ce privește impactul financiar material al factorilor ESG.
 
Grupul ROMGAZ continuă să investească în tehnologii și practici inovatoare pentru a reduce impactul asupra mediului și pentru a promova eficiența energetică, în scopul atingerii obiectivelor Green Deal - reducerea emisiilor de carbon, metan și alte gaze cu minim 10% până în anul 2030.
Misiunea Grupului ROMGAZ este de a crește într-o manieră sustenabilă valoarea adăugată pentru societate, angajați și acționari, precum și de a demonstra reziliență pe termen lung.
 
ESG este acronimul pentru „Environment, Social & Corporate Governance” și reprezintă un set de principii și standarde care ghidează și evaluează activitatea și impactul de mediu, social și guvernanța companiilor.

 

Evaluari ESG

 

 

Disclaimer
Sub nicio formă această informație nu constituie o recomandare de investiție sau o opinie certificată, conform legislației aplicabile. Copyright © [2023] Morningstar Sustainalytics. Toate drepturile rezervate. Această secțiune include informații elaborate de Sustainalytics (www.sustainalytics.com). Astfel de informații sau date constituie proprietatea Sustainalytics și/sau ale furnizorilor terți (Date Terțe) și sunt puse la dispoziție numai în scop informativ. Acestea nu constituie o aprobare al nici unui produs sau proiect, nicio recomandare de investiție și nu se certifică faptul că sunt complete, actuale, exacte sau potrivite pentru un scop specific. Utilizarea acestora depinde de termenii menționați la https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers.