Mergi la conţinutul principal

S.N.G.N. Romgaz S.A. (ROMGAZ) întocmeşte situaţiile financiare în conformitate cu IFRS, cu respectarea prevederilor OMF nr.881/2012 şi OMFP nr.2844/2016, şi repartizează profitul net potrivit prevederilor legale privind repartizarea profitului la societăţile naţionale cu capital majoritar de stat.

Aprobarea situaţiilor financiare anuale, a modului de repartizare a profitului net, a valorii dividendului brut pe acţiune, precum şi a termenului şi modalităţilor de plată a dividendelor se realizează de către Adunarea Generală a Acţionarilor Romgaz.

Dividendele sunt distribuite acţionarilor proporţional cu cota de participare la capitalul social al ROMGAZ, fiecare acţiune achitată integral acordând titularului dreptul de a primi dividende.

Totodată, acţiunile ROMGAZ sunt suport pentru certificatele globale de depozit (GDR-uri) emise de The Bank of New York Mellon, GDR-uri care se tranzacţionează pe Bursa de Valori Londra. Acestea conferă deţinătorilor de GDR-uri dreptul să primească dividende plătibile în legătură cu acţiunile suport pentru GDR.

ROMGAZ aplică un impozit cu reţinere la sursa pentru plata dividendelor, conform legislaţiei române în vigoare. Acţionarii nerezidenţi care doresc aplicarea convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România și ţara lor de rezidenţă, trebuie să prezinte un certificat de rezidenţă fiscală valabil pentru anul în care se plăteşte dividendul.

Plata dividendelor este supusă prevederilor generale în materia prescripţiei, fiind prescriptibilă în termen de 3 (trei) ani de la data începerii plăţii.

Pentru alte informaţii, a se consulta: Politica privind Dividendele a S.N.G.N. Romgaz S.A.