Mergi la conţinutul principal

Cod de Etică şi Conduită în afaceri

Codul Etică și Conduită în afaceri al ROMGAZ prezintă angajamentele companiei în relația cu acționarii, investitorii, angajații, partenerii de afaceri și ceilalți parteneri interesați și principiile, comportamentele și conduita prin care valorile companiei sunt asumate, dezvoltă o cultură etică și asigură desfășurarea activităților conform legilor, reglementărilor, procedurilor și regulamentelor interne.

Strategia Naţională Anticorupţie

S.N.G.N. Romgaz S.A. respectă cu rigoare și responsabilitate valorile în baza cărora își desfășoară activitatea, respectiv implicare, responsabilitate și totodată toleranță zero față de corupție, conform Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021- 2025.

Avertizor de interes public

S.N.G.N. Romgaz S.A. oferă posibilitatea tuturor celor interesați să acceseze sistemul de preluare a avertizărilor şi sesizărilor de integritate și garantează, în limitele și în condițiile Legii, protecția identității persoanelor care îl utilizează pentru a face sesizări.

Consilier de Etică

ROMGAZ asigură condițiile necesare instruirii şi consilierii în materie de conduită adecvată acționând cu prioritate pentru prevenirea apariției oricărei forme de conduită care contravine Codului de Etica şi Integritate, regulamentelor şi prevederilor aplicabile.

Informații

Raport anual/situația centralizată cuprinzând bunurile primite cu titlu gratuit potrivit Legii nr. 251/2004 precum şi destinaţia acestora pentru perioada 2017 - 2022.