Mergi la conţinutul principal

Guvernanţă Corporativă

Guvernanţă Corporativă

Prin Codul de Guvernanta Corporativa sunt prevazute directiile principale de actiune si regulile de baza asumate de managementul ROMGAZ in domeniul guvernantei corporative.

Structura Consiliului de Administraţie

SNGN ROMGAZ SA este administrata, in sistem unitar, de un consiliu de administratie alcatuit din sapte (7) administratori.

Documente de Referinţă

Documentele de referinta ale SNGN ROMGAZ SA.

Programe Şi Strategii

Strategia S.N.G.N. ROMGAZ S.A. 2021 - 2030

Transparenţă

Directorul general al SNGN Romgaz SA, in calitatea sa de reprezentant legal al companiei, isi asuma valorile fundamentale si principiile promovate de Strategia Nationala Anticoruptie 2016-2020.

Procedura de Selecţie a Directorului General

Documentele referitoare la Procedura de selectie a Directorului General.

Procese Selecţie CA

Documentele referitoare la procesele de selectie al membrilor Consiliului de Administratiei al Societatii Nationale de Gaze Naturale Romgaz S.A.

Responsabilitate Socială

Activitatile desfasurate de Romgaz in domeniul responsabilitatii sociale sunt realizate in mod voluntar, dincolo de responsabilitatile ce revin din perspectiva legala, compania fiind constienta de rolul pe care il joaca in societate.