Mergi la conţinutul principal

Guvernanţă Corporativă

Prin Codul de Guvernanţă Corporativă sunt prevăzute direcţiile principale de acţiune şi regulile de bază asumate de managementul ROMGAZ în domeniul guvernanţei corporative.

Structura Consiliului de Administraţie

S.N.G.N. Romgaz S.A. este administrată, în sistem unitar, de un consiliu de administraţie alcătuit din şapte (7) administratori.

Documente de Referinţă

Documentele de referinţă ale S.N.G.N. Romgaz S.A.

Programe Şi Strategii

Strategia S.N.G.N. Romgaz S.A. 2021 - 2030

Strategia Naţională Anticorupţie

S.N.G.N. Romgaz S.A. respectă cu rigoare și responsabilitate valorile în baza cărora își desfășoară activitatea, respectiv implicare, responsabilitate și totodată toleranță zero față de corupție, conform Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021- 2025. 

Proces Selecţie Directori cu Mandat

Documentele referitoare la Procedura de Selecţie Directori cu Mandat

Procese Selecţie CA

Documentele referitoare la procesele de selecţie al membrilor Consiliului de Administraţiei al Societăţii Naţionale de Gaze Naturale Romgaz S.A.

Procese de selecție CA - S.N.G.N.Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L

Documentele referitoare la procesele de selecţie al membrilor Consiliului de Administraţiei al S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L

Responsabilitate Socială

Activităţile desfăşurate de ROMGAZ în domeniul responsabilităţii sociale sunt realizate în mod voluntar, dincolo de responsabilităţile ce revin din perspectiva legală, compania fiind conştientă de rolul pe care îl joacă în societate.