Skip to main content

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 05 martie 2013 ora 10:00

Prin adresa nr. 5676/28 februarie 2013 s-a solicitat actionarilor amanarea tinerii Adunarii generale a actionarilor convocata pentru data de 05 martie 2013, intrucat intocmirea documentatiilor pentru actualizarea valorii terenurilor nu poate fi elaborata in timp util. Actionarii au fost de acord, urmand  a se reconvoca pentru o data care va fi stabilita si comunicata, conform prevederilor legale.