Mergi la conţinutul principal
BVB

Listarea la burse

Prin HG nr.831 din 4 august 2010 privind aprobarea strategiei de privatizare prin oferta publică a Societăţii Naţionale de Gaze Naturale (S.N.G.N.) Romgaz S.A. Mediaş şi a mandatului instituţiei publice implicate în derularea acestui proces, modificată prin HG nr. 811/2013, s-a aprobat „vânzarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA), prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI), în calitate de vânzător, prin oferta publică secundară iniţială având ca obiect un pachet de acţiuni deţinut la Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. Mediaş, reprezentând 15 % din capitalul social al acestei Societăţi Naţionale”.

Procesul a fost demarat prin semnarea unui Contract de Intermediere între MECMA, prin OPSPI şi Sindicatul de Intermediere (format din Erste Group Bank AG, Banca Comercială Română SA, Goldman Sachs International şi Raiffeisen Capital & Investment SA), având ca rezultat închiderea cu succes a Ofertei publice secundare iniţiale (IPO) şi admiterea la tranzacţionare a acţiunilor emitentului S.N.G.N. Romgaz S.A.

În data de 18 octombrie 2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF) a aprobat, prin Decizia nr. 915, Prospectul de Ofertă publică secundară iniţială de vânzare de acţiuni emise de S.N.G.N. ROMGAZ S.A., sub formă de acţiuni şi certificate globale de depozit (GDR-uri).

Prospect Oferta Publica Initiala

De asemenea, conform adresei din data de 21 octombrie 2013, Autoritatea de Reglementare Financiară din Marea Britanie (FCA) a considerat că titlurile de valoare ale Societăţii sunt eligibile pentru listarea pe Bursa de Valori Londra (LSE) în categoria standard – certificate reprezentând anumite titluri de valoare.

Câteva dintre caracteristicile Ofertei publice secundare iniţiale:

  • cea mai mare ofertă publică iniţială realizată până la acea dată şi prima privatizare a unei societăţi din România care include o componentă de GDR, tranzacţionată în cadrul Bursei de Valori Londra;
  • obiectul ofertei: vânzarea unui număr maxim de 57.813.360 acţiuni emise de S.N.G.N. Romgaz S.A., sub formă de acţiuni (cu valoare nominală de 1 RON) şi GDR-uri (fiecărui GDR corespunzându-i o acţiune);
  • Perioada ofertei: 22.10.2013 – 31.10.2013;
  • preţul de vânzare al acţiunilor: 30 RON/acţiune, preţ stabilit în cadrul procesului de subscriere, situându-se în intervalul de subscriere de 25 - 32 RON/acţiune;
  • preţul de vânzare al GDR-urilor: 9,25 USD/GDR, intervalul de subscriere fiind 7,38 – 9,84 USD/GDR;
  • dimensiunea totală a ofertei a fost de 1,7 miliarde RON (534 milioane USD).

În data de 12 noiembrie 2013, S.N.G.N. Romgaz S.A. a fost listată la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) şi la Bursa de Valori Londra (LSE). Începând cu această dată, acţiunile Societăţii sunt tranzacţionate pe piaţa reglementată administrată de BVB, sub simbolul „SNG. Totodată, GDR-urile, emise de The Bank of New York Mellon (depozitarul de GDR-uri), având la bază acţiuni Romgaz, se tranzacţionează pe piaţa principală pentru instrumente financiare listate a LSE, sub simbolul „SNGR.