Mergi la conţinutul principal

Politica de Responsabilitate Socială

Activitățile desfășurate de Romgaz în domeniul responsabilității sociale sunt realizate în mod voluntar, dincolo de responsabilitățile ce revin din perspectiva legală, compania fiind conștientă de rolul pe care îl joacă în societate și de responsabilitatea sa față de mediile sociale influențate de activitatea sa.

Responsabilitatea socială reprezintă pentru Romgaz o cultură de afaceri care include etica de afaceri, drepturile clienţilor, echitatea economică şi socială, tehnologii care nu dăunează mediului, tratarea justă a forței de muncă, relații transparente cu autoritățile publice, integritate morală şi investiţii în comunitate.

De asemenea, Romgaz susține dezvoltarea sustenabilă şi durabilă a societății şi comunității, prin susținerea financiară / sponsorizare parțială sau totală a unor acțiuni și inițiative dintr-o serie de domenii principale, detaliate în Politica de sponsorizare. De asemenea, Politica detaliază și o serie de criterii în baza cărora vor fi luate deciziile privind sponsorizările acordate.