Mergi la conţinutul principal

Guvernanţă Corporativă

Prin Codul de Guvernanta Corporativa sunt prevazute directiile principale de actiune si regulile de baza asumate de managementul ROMGAZ in domeniul guvernantei corporative.

Structura Consiliului de Administraţie

SNGN ROMGAZ SA este administrata, in sistem unitar, de un consiliu de administratie alcatuit din sapte (7) administratori.

Documente de Referinţă

Documentele de referinta ale SNGN ROMGAZ SA.

Programe Şi Strategii

Strategia S.N.G.N. ROMGAZ S.A. 2021 - 2030

Strategia Naţională Anticorupţie

SNGN Romgaz SA respectă cu rigoare și responsabilitate valorile în baza cărora își desfășoară activitatea, respectiv implicare, responsabilitate și totodată toleranță zero față de corupție, conform Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021- 2025. 

Proces Selecţie Directori cu Mandat

Documentele referitoare la Procedura de Selecţie Directori cu Mandat

Procese Selecţie CA

Documentele referitoare la procesele de selectie al membrilor Consiliului de Administratiei al Societatii Nationale de Gaze Naturale Romgaz S.A.

Procese de selecție CA - S.N.G.N.Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L

Documentele referitoare la procesele de selectie al membrilor Consiliului de Administratiei al S.N.G.N.Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L

Responsabilitate Socială

Activitatile desfasurate de Romgaz in domeniul responsabilitatii sociale sunt realizate in mod voluntar, dincolo de responsabilitatile ce revin din perspectiva legala, compania fiind constienta de rolul pe care il joaca in societate.